Definitieve plannen gepubliceerd op website

In het definitieve ‘Investeringsplan op Land’ en ‘Investeringsplan op Zee’ staat beschreven welke projecten de komende tien jaar nodig zijn om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. TenneT verwacht circa 700 grote infrastructurele projecten uit te voeren. Dit betreft onder meer netuitbreidingen, vervangingsinvesteringen, nieuwe klantaansluitingen, aansluitingen van windparken op zee en reconstructieprojecten. Daarnaast worden de komende tien jaar meerdere nieuwe stroomsnelwegen (380kV) ontwikkeld en worden 140 hoogspanningsstations gemoderniseerd. Offshore is de opgave verdubbeld naar het ontsluiten van bijna 21 gigawatt wind op zee.

Monitoring in Energy Boards

Met enkele stakeholders hebben ook nog gesprekken plaatsgevonden naar aanleiding van de zienswijzen. De voortgang van de belangrijkste infrastructurele projecten wordt vanaf dit jaar ook besproken in de zogenaamde Energy Boards, die inmiddels in nagenoeg iedere provincie zijn ingesteld. Daarin wordt met regionale overheden samengewerkt om de uitbreiding van de cruciale infrastructuur in de regio’s te monitoren.

Ontvangen zienswijzen

Voorafgaand aan de definitieve vaststelling hebben de investeringsplannen ter inzage gelegen. De zienswijzen, afkomstig van onder meer provincies, gemeenten, belangenverenigingen en grote klanten, zijn allemaal beantwoord. Een groot aantal reacties gaat in op de voorgenomen planningen van de projecten en de datum waarop nieuwe assets in gebruik worden genomen. Er worden onder meer zorgen uitgesproken over de haalbaarheid van de plannen.

De komende jaren staan onverminderd in het teken van grootschalige investeringen om de energienetten klaar te maken voor de duurzame toekomst, zowel op land als op zee. Door het vooraf opstellen van investeringsplannen bieden netbeheerders transparantie over toekomstige investeringen en de onderbouwing daarvan. Op 16 april jl. zijn de investeringsplannen van de netbeheerders 2024-2033 definitief vastgesteld.

Groen licht voor investeringsplannen netbeheerders

De investeringsplannen zijn bedoeld om de toezichthouder (ACM), het ministerie, overheden en marktpartijen meer inzicht te geven in de investeringen en projecten voor de komende tien jaar. De investeringsplannen geven inzicht in de knelpunten die de komende jaren worden verwacht en de voorgenomen investeringen om knelpunten weg te nemen of te voorkomen.

Nieuwsbrief netcongestie
Monitoring in Energy Boards

Met enkele stakeholders hebben ook nog gesprekken plaatsgevonden naar aanleiding van de zienswijzen. De voortgang van de belangrijkste infrastructurele projecten wordt vanaf dit jaar ook besproken in de zogenaamde Energy Boards, die inmiddels in nagenoeg iedere provincie zijn ingesteld. Daarin wordt met regionale overheden samengewerkt om de uitbreiding van de cruciale infrastructuur in de regio’s te monitoren.

Definitieve plannen gepubliceerd op website

In het definitieve ‘Investeringsplan op Land’ en ‘Investeringsplan op Zee’ staat beschreven welke projecten de komende tien jaar nodig zijn om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. TenneT verwacht circa 700 grote infrastructurele projecten uit te voeren. Dit betreft onder meer netuitbreidingen, vervangingsinvesteringen, nieuwe klantaansluitingen, aansluitingen van windparken op zee en reconstructieprojecten. Daarnaast worden de komende tien jaar meerdere nieuwe stroomsnelwegen (380kV) ontwikkeld en worden 140 hoogspanningsstations gemoderniseerd. Offshore is de opgave verdubbeld naar het ontsluiten van bijna 21 gigawatt wind op zee.

Ontvangen zienswijzen

Voorafgaand aan de definitieve vaststelling hebben de investeringsplannen ter inzage gelegen. De zienswijzen, afkomstig van onder meer provincies, gemeenten, belangenverenigingen en grote klanten, zijn allemaal beantwoord. Een groot aantal reacties gaat in op de voorgenomen planningen van de projecten en de datum waarop nieuwe assets in gebruik worden genomen. Er worden onder meer zorgen uitgesproken over de haalbaarheid van de plannen.

De investeringsplannen zijn bedoeld om de toezichthouder (ACM), het ministerie, overheden en marktpartijen meer inzicht te geven in de investeringen en projecten voor de komende tien jaar. De investeringsplannen geven inzicht in de knelpunten die de komende jaren worden verwacht en de voorgenomen investeringen om knelpunten weg te nemen of te voorkomen.

De komende jaren staan onverminderd in het teken van grootschalige investeringen om de energienetten klaar te maken voor de duurzame toekomst, zowel op land als op zee. Door het vooraf opstellen van investeringsplannen bieden netbeheerders transparantie over toekomstige investeringen en de onderbouwing daarvan. Op 16 april jl. zijn de investeringsplannen van de netbeheerders 2024-2033 definitief vastgesteld.

Nieuwsbrief netcongestie
Groen licht voor investeringsplannen netbeheerders