Update congestie-onderzoeken

De voortgang van lopende congestieonderzoeken staat in onderstaande grafiek.

Op dit moment is TenneT bezig met een aantal congestiemanagementonderzoeken. De voortgang staat in onderstaande grafiek. Voor de onderzoeken in de provincies Zeeland en Noord-Holland geven we een update op het onderzoek. TenneT gaat dit gefaseerd voor alle lopende onderzoeken organiseren.

Update congestiemanagement onderzoeken
Nieuwsbrief netcongestie
Zeeland – April 2024
Update congestiemanagementonderzoek - afname
Energieraad Zeeland 10 juni
Bijeenkomst Impuls Zeeland 22 mei | TenneT faciliteert twee break-out sessies en geeft update congestiemanagementonderzoek
Vervolg
Congestiemanagement onderzoek afronden. Publicatie juni 2024
Afronden netanalyse fase II in mei
De uiteindelijke congestie in de provincie Zeeland is sterk afhankelijk van de toekomstplannen van de industrie.
Voor de afronding van het onderzoek in juni is er weinig ruimte om uit de huidige planning te lopen.
Zorgen/risico’s
Voor de afrondingen van het congestiemanagementonderzoek dient er nog een groot aantal berekeningen uitgevoerd te worden.
Voordelen/baten
Uit een detailanalyse is gebleken dat een technische ingreep op twee kabels bij Ellewoutsdijk potentie heeft om de aanwezige netcapaciteit licht te verhogen.
Vanuit een recente update van Stedin is er 200 MW aan batterij-aanvragen komen te vervallen t.o.v. de formele peildatum voor het onderzoek (19 juli 2023).
Resultaat
De data van het verwachte netgebruik van klanten Stedin en TenneT zijn geactualiseerd voor de laatste inzichten in afronding van het onderzoek.
De marktconsultatie voor het inzichtelijk krijgen van flexibel vermogen is in Zeeland afgerond. In de laatste fase van het onderzoek wordt de data verwerkt. Dit noemen we de netanalyse fase II.
Congestiemanagement onderzoek afronden. Publicatie september 2024
Vervolg
Vervolg van netanalyses
Taskforce Noord-Holland 16 mei
Zorgen/risico’s
Een significant deel van de gevonden potentiële flexibiliteit (o.a. uit dieselaggregaten) kent beperkingen voor inzet vanwege vergunningsvereisten. Dit kan betekenen dat er minder flexibiliteit daadwerkelijk ingezet kan worden voor congestiemanagement dan nu is geïnventariseerd.
Voordelen/baten
De marktconsultatie kunnen we in de netanalyse fase II nauwkeuriger analyseren. Dan weten we welke oplossingsruimte congestiemanagement biedt en waar eventueel in de toekomst nog extra flexibiliteit benodigd is. 
Naast al aangeleverde inputdata van (klanten van) Liander, worden de gegevens over TenneT-klanten verfijnd. Met zo nauwkeurig mogelijke data van verwacht netgebruik van deze klanten,kunnen we nauwkeurige berekeningen uitvoeren over de (on)mogelijkheden van congestiemanagement.
Klantprofielen van grote TenneT-klanten, inclusief geprognosticeerde groei, zijn we aan het verfijnen voor gebruik in de berekeningen van netanalyse fase II. 
Resultaat
De impact van de flexibiliteit op de congestie wordt doorgerekend in de volgende fase. Dit noemen we de netanalyse fase II. De voorbereidingen worden hiervoor getroffen.
De marktconsultatie voor het inzichtelijk krijgen van flexibel vermogen in Noord-Holland heeftresultatenopgeleverd. TenneT blijft doorlopend op zoek naar additionele flexibiliteit, dus het blijft mogelijk in gesprek te gaan over mogelijk aanbod van flexibiliteit. Tot en met medio mei kan extra aanbod nog verwerkt worden in het congestieonderzoek.
Noord Holland – April 2024
Update congestiemanagementonderzoek - afname
Update congestie-onderzoeken

De voortgang van lopende congestieonderzoeken staat in onderstaande grafiek.

Op dit moment is TenneT bezig met een aantal congestiemanagementonderzoeken. De voortgang staat in onderstaande grafiek. Voor de onderzoeken in de provincies Zeeland en Noord-Holland geven we een update op het onderzoek. TenneT gaat dit gefaseerd voor alle lopende onderzoeken organiseren.

Update congestie-management onderzoeken
Nieuwsbrief netcongestie
Energieraad Zeeland 10 juni
Bijeenkomst Impuls Zeeland 22 mei | TenneT faciliteert twee break-out sessies en geeft update congestiemanagementonderzoek
Vervolg
Congestiemanagement onderzoek afronden. Publicatie juni 2024
Afronden netanalyse fase II in mei
De uiteindelijke congestie in de provincie Zeeland is sterk afhankelijk van de toekomstplannen van de industrie.
Voor de afronding van het onderzoek in juni is er weinig ruimte om uit de huidige planning te lopen.
Zorgen/risico’s
Voor de afrondingen van het congestiemanagementonderzoek dient er nog een groot aantal berekeningen uitgevoerd te worden.
Voordelen/baten
Uit een detailanalyse is gebleken dat een technische ingreep op twee kabels bij Ellewoutsdijk potentie heeft om de aanwezige netcapaciteit licht te verhogen.
Vanuit een recente update van Stedin is er 200 MW aan batterij-aanvragen komen te vervallen t.o.v. de formele peildatum voor het onderzoek (19 juli 2023).
Update congestiemanagement-onderzoek - afname
Zeeland – April 2024
Resultaat
De data van het verwachte netgebruik van klanten Stedin en TenneT zijn geactualiseerd voor de laatste inzichten in afronding van het onderzoek.
De marktconsultatie voor het inzichtelijk krijgen van flexibel vermogen is in Zeeland afgerond. In de laatste fase van het onderzoek wordt de data verwerkt. Dit noemen we de netanalyse fase II.
Voordelen/baten
De marktconsultatie kunnen we in de netanalyse fase II nauwkeuriger analyseren. Dan weten we welke oplossingsruimte congestiemanagement biedt en waar eventueel in de toekomst nog extra flexibiliteit benodigd is. 
Naast al aangeleverde inputdata van (klanten van) Liander, worden de gegevens over TenneT-klanten verfijnd. Met zo nauwkeurig mogelijke data van verwacht netgebruik van deze klanten,kunnen we nauwkeurige berekeningen uitvoeren over de (on)mogelijkheden van congestiemanagement.
Klantprofielen van grote TenneT-klanten, inclusief geprognosticeerde groei, zijn we aan het verfijnen voor gebruik in de berekeningen van netanalyse fase II. 
Resultaat
De impact van de flexibiliteit op de congestie wordt doorgerekend in de volgende fase. Dit noemen we de netanalyse fase II. De voorbereidingen worden hiervoor getroffen.
De marktconsultatie voor het inzichtelijk krijgen van flexibel vermogen in Noord-Holland heeftresultatenopgeleverd. TenneT blijft doorlopend op zoek naar additionele flexibiliteit, dus het blijft mogelijk in gesprek te gaan over mogelijk aanbod van flexibiliteit. Tot en met medio mei kan extra aanbod nog verwerkt worden in het congestieonderzoek.
Congestiemanagement onderzoek afronden. Publicatie september 2024
Vervolg
Vervolg van netanalyses
Taskforce Noord-Holland 16 mei
Zorgen/risico’s
Een significant deel van de gevonden potentiële flexibiliteit (o.a. uit dieselaggregaten) kent beperkingen voor inzet vanwege vergunningsvereisten. Dit kan betekenen dat er minder flexibiliteit daadwerkelijk ingezet kan worden voor congestiemanagement dan nu is geïnventariseerd.
Update congestiemanagement-onderzoek- afname
Noord Holland – April 2024