Transmission System Operator (TSO)

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO). Wij zetten ons in voor een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Daarbij stimuleren we de energietransitie met als doel een duurzame, betrouwbare en betaalbare energietoekomst. Als eerste grensoverschrijdende TSO ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren we 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen in Nederland en grote delen van Duitsland, en faciliteren we de Europese energiemarkt via de 16 interconnectoren met onze buurlanden. Met een omzet van 6,4 miljard euro en een totale activawaarde van 32 miljard euro zijn we een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten, zowel onshore als offshore.

Elke dag stellen onze 6.600 medewerkers alles in het werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de samenleving door het tonen van eigenaarschap, moed en verbinding. Samen zorgen we ervoor dat meer dan 42 miljoen eindgebruikers op een stabiele elektriciteitsvoorziening kunnen rekenen.

“Als TenneT, hebben we meer oplossingen nodig om het gebruik van het net te optimaliseren om op die manier meer klanten op het transport- en distributienet te kunnen aansluiten. Hierin moeten we samenwerken met de distributienetbeheerders, onze klanten en andere belanghebbenden in de markt. Met dit Open Innovatie Programma willen we deze samenwerking stimuleren, versnellen en gezamenlijk oplossingen vinden.” 

Bas Swinkels, Innovation manager TenneT

Congestiemanagement

TenneT is betrokken bij het Landelijk actieplan congestiemanagement die ervoor zorgt dat de afgekondigde ‘stops’ op korte termijn kunnen worden opgeheven door congestiemanagement toe te passen. Dit is conform de nieuwe NetCode die sinds mei 2022 van kracht is. Slimmer en optimaler gebruik van het net is mogelijk, door flexibiliteit van vraag en aanbod. Congestiemanagement is een marktmechanisme waarbij klanten die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, worden gestimuleerd om flexibel met hun vraag of aanbod om te gaan. Dit betekent dat wanneer het hoogspanningsnet overbelast dreigt te raken, gebruikers wordt gevraagd tijdelijk minder elektriciteit af te nemen of minder elektriciteit te produceren in ruil voor een vergoeding.

Deze ontwikkeling leidt tot knelpunten in het hoogspanningsnet van TenneT en de distributienetten van de distributienetbeheerders, zoals Alliander, Stedin en Enexis. Een van de gevolgen is de recente afkondiging van een voorlopige stop voor bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen voor zowel verbruik, als opwekking van elektriciteit in Nederland. Door deze ontwikkeling komen aanvragen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grote klanten op een wachtlijst te staan, omdat ze niet kunnen worden aangesloten vanwege onvoldoende netcapaciteit.

Behoefte aan meer netcapaciteit

De snelle ontwikkeling van warmtepompen, laadstations, nieuwe bedrijven en de duurzaamheidsinitiatieven van de industrie, leidt tot een explosie in de vraag naar netcapaciteit. Uitbreiding van onze elektriciteitsnetten is in volle gang, maar duurt tegelijkertijd  lang, mede door het zoeken naar geschikte locaties en langdurige vergunningsprocedures. Ook de middelen, in termen van gekwalificeerd personeel en apparatuur om al het werk voor te bereiden en uit te voeren, zijn beperkt.

Ons energiesysteem van de toekomst

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO). Wij zetten ons in voor een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Daarbij stimuleren we de energietransitie met als doel een duurzame, betrouwbare en betaalbare energietoekomst. Als eerste grensoverschrijdende TSO ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren we 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen in Nederland en grote delen van Duitsland, en faciliteren we de Europese energiemarkt via de 16 interconnectoren met onze buurlanden. Met een omzet van 6,4 miljard euro en een totale activawaarde van 32 miljard euro zijn we een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten, zowel onshore als offshore.

Elke dag stellen onze 6.600 medewerkers alles in het werk om tegemoet te komen aan de behoeften van de samenleving door het tonen van eigenaarschap, moed en verbinding. Samen zorgen we ervoor dat meer dan 42 miljoen eindgebruikers op een stabiele elektriciteitsvoorziening kunnen rekenen.

Transmission System Operator (TSO)

“Als TenneT, hebben we meer oplossingen nodig om het gebruik van het net te optimaliseren om op die manier meer klanten op het transport- en distributienet te kunnen aansluiten. Hierin moeten we samenwerken met de distributienetbeheerders, onze klanten en andere belanghebbenden in de markt. Met dit Open Innovatie Programma willen we deze samenwerking stimuleren, versnellen en gezamenlijk oplossingen vinden.” 

Bas Swinkels, Innovation manager TenneT

Congestiemanagement

TenneT is betrokken bij het Landelijk actieplan congestiemanagement die ervoor zorgt dat de afgekondigde ‘stops’ op korte termijn kunnen worden opgeheven door congestiemanagement toe te passen. Dit is conform de nieuwe NetCode die sinds mei 2022 van kracht is. Slimmer en optimaler gebruik van het net is mogelijk, door flexibiliteit van vraag en aanbod. Congestiemanagement is een marktmechanisme waarbij klanten die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, worden gestimuleerd om flexibel met hun vraag of aanbod om te gaan. Dit betekent dat wanneer het hoogspanningsnet overbelast dreigt te raken, gebruikers wordt gevraagd tijdelijk minder elektriciteit af te nemen of minder elektriciteit te produceren in ruil voor een vergoeding.

Deze ontwikkeling leidt tot knelpunten in het hoogspanningsnet van TenneT en de distributienetten van de distributienetbeheerders, zoals Alliander, Stedin en Enexis. Een van de gevolgen is de recente afkondiging van een voorlopige stop voor bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen voor zowel verbruik, als opwekking van elektriciteit in Nederland. Door deze ontwikkeling komen aanvragen van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grote klanten op een wachtlijst te staan, omdat ze niet kunnen worden aangesloten vanwege onvoldoende netcapaciteit.

Behoefte aan meer netcapaciteit

De snelle ontwikkeling van warmtepompen, laadstations, nieuwe bedrijven en de duurzaamheidsinitiatieven van de industrie, leidt tot een explosie in de vraag naar netcapaciteit. Uitbreiding van onze elektriciteitsnetten is in volle gang, maar duurt tegelijkertijd  lang, mede door het zoeken naar geschikte locaties en langdurige vergunningsprocedures. Ook de middelen, in termen van gekwalificeerd personeel en apparatuur om al het werk voor te bereiden en uit te voeren, zijn beperkt.

Ons energiesysteem van de toekomst