Op 16 februari 2023 zijn we gestart met het Open Innovatie Programma met als op te lossen vraag
“Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de transportcapaciteit en de aansluitpunten op het net?”

Daag jezelf uit

Waarom meedoen aan het Open Innovatie Programma?

Als team van deelnemers (bijv. start-up, leverancier, klant, marktpartij) werk je nauw samen met versnellers en mentoren van TenneT om jouw oplossing te verfijnen en opties voor toekomstige samenwerking te verkennen. Het Open Innovatie Programma biedt je de kans om:

 • Partnerships op te bouwen en netwerken te laten groeien
 • Toegewijde aandacht en support van de directie te ontvangen bij het opschalen van de uiteindelijke oplossing, zelfs als de oplossing buiten TenneT's eigen mandaat valt 
 • Een financiële vergoeding om de oplossing naar het volgende niveau te brengen
 • Oplossingen te testen en pilots te ontwikkelen
 • Contact te hebben met inhoudelijke professionals en coaches van TenneT, Alliander, Stedin en Enexis
 • Exposure voor jouw oplossing te krijgen
 • De werking van het energiesysteem en de huidige uitdagingen te begrijpen

Waarom lanceren we dit
Open Innovatie Programma?


Een deel van onze taak als een van Europa's grootste TSO's, is het ontwerpen en ontwikkelen van een net dat onze doelstellingen voor een klimaatneutrale samenleving kan ondersteunen. We kijken vooruit naar 2045 waarin deze samenleving gerealiseerd moet zijn. Hiervoor moeten we tegen 2030 over een betrouwbare ‘ruggengraat’ voor ons ‘Target Grid’ van 2045 beschikken, met transportcapaciteiten die passen bij de decarbonisatie- en elektrificatieplannen van de industrie, de huishoudens en het vervoer. We moeten onze projecten toekomstbestendig ontwerpen en een elektriciteitsnet ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met extra capaciteit om een veilige (groene) elektriciteitsvoorziening voor alle sectoren in de economie te garanderen.

Opzetten van een monitoringschema om te begrijpen hoe en in welke mate bepaalde oplossingen bijdragen aan de voorzieningszekerheid richting 2030 en verder. Dit vereist inzicht in het bestaande en toekomstige potentieel op het niveau van bedrijven en regionale clusters.

Inzicht in business cases voor het mitigeren van technologische risico’s, het aantonen van levensvatbaarheid, het bieden van inzicht in de financiering (CO2-prijs, prijsniveaus voor elektriciteit, netwerktarieven) en het vergroten van het vertrouwen van marktpartijen. Momenteel ontbreekt inzicht in het verdienpotentieel van marktpartijen, met als gevolg gemiste kansen om waarde te ontsluiten.

Implementatie of beoordeling van technologieën die bijdragen aan deze uitdaging in termen van marktgereedheid, kosten, schaalbaarheid en potentieel. De markt kan industrieën helpen hun technisch potentieel vast te stellen en samen te werken bij de verwezenlijking ervan.

Actieve participatie van belanghebbenden en overheden, om ervoor te zorgen dat men zich voldoende bewust is van de bestaande mogelijkheden om het benodigde flexibele vermogen te ontsluiten. Brede marktactivering binnen de sector is nodig.

Waar zijn we naar op zoek?

Met het Open Innovatie Programma verwelkomen we collaboratieve oplossingen die ons kunnen helpen een of meer van de huidige uitdagingen aan te pakken. We laten ons graag verrassen en kijken uit naar ideeën uit onverwachte hoek: alle voorstellen zijn welkom die leiden tot meer mogelijkheden om klanten aan te sluiten en/of die minder aansluitcapaciteit vergen.

Jouw oplossing kan een grote impact hebben door bestaande hindernissen te overwinnen. Jouw oplossing kan betrekking hebben op een (of meerdere) van onderstaande gebieden. Die ter inspiratie zijn bijgevoegd. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarmee de energiesector rekening moet houden bij het aanpakken van zo'n complexe uitdaging.

Voorstellen kunnen betrekking hebben op slimme technologische oplossingen, meer flexibiliteit in het net, congestiemanagement, het informeren van klanten (inclusief opleiding en training), het aanpassen van wet- en regelgeving of het aanpassen van tarieven.

TenneT is zich aan het voorbereiden op de grote mijlpalen van de energietransitie. De crisis in Oekraïne heeft nog meer nadruk gelegd op energieonafhankelijkheid, en het belang om bestaande oplossingen te optimaliseren en op korte termijn energie-efficiëntie te versnellen. Dit houdt in dat we enerzijds slimme en flexibele oplossingen moeten vinden waarmee we snel kunnen handelen, terwijl we tegelijkertijd werken aan onze langetermijndoelstellingen.


Hiervoor willen en moeten we samenwerken met partners en markpartijen in de hele keten, die het netwerk van de toekomst willen helpen vormgeven. Samenwerking is de sleutel om het potentieel van het bestaande net te ontsluiten en tegemoet te komen aan toekomstige behoeften. Daarom lanceren we ons eerste Open Innovatie Programma om de vraag te beantwoorden “Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de transportcapaciteit en de aansluitpunten op het net?”

Daag jezelf uit

Op 16 februari 2023 zijn we gestart met het Open Innovatie Programma met als op te lossen vraag
“Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de transportcapaciteit en de aansluitpunten op het net?”

Jouw oplossing kan een grote impact hebben door bestaande hindernissen te overwinnen. Jouw oplossing kan betrekking hebben op een (of meerdere) van onderstaande gebieden. Die ter inspiratie zijn bijgevoegd. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarmee de energiesector rekening moet houden bij het aanpakken van zo'n complexe uitdaging.

Waarom meedoen aan het Open Innovatie Programma?

Als team van deelnemers (bijv. start-up, leverancier, klant, marktpartij) werk je nauw samen met versnellers en mentoren van TenneT om jouw oplossing te verfijnen en opties voor toekomstige samenwerking te verkennen. Het Open Innovatie Programma biedt je de kans om:

 • Partnerships op te bouwen en netwerken te laten groeien
 • Toegewijde aandacht en support van de directie te ontvangen bij het opschalen van de uiteindelijke oplossing, zelfs als de oplossing buiten TenneT's eigen mandaat valt 
 • Een financiële vergoeding om de oplossing naar het volgende niveau te brengen
 • Oplossingen te testen en pilots te ontwikkelen
 • Contact te hebben met inhoudelijke professionals en coaches van TenneT, Alliander, Stedin en Enexis
 • Exposure voor jouw oplossing te krijgen
 • De werking van het energiesysteem en de huidige uitdagingen te begrijpen

Met het Open Innovatie Programma verwelkomen we collaboratieve oplossingen die ons kunnen helpen een of meer van de huidige uitdagingen aan te pakken. We laten ons graag verrassen en kijken uit naar ideeën uit onverwachte hoek: alle voorstellen zijn welkom die leiden tot meer mogelijkheden om klanten aan te sluiten en/of die minder aansluitcapaciteit vergen.

Opzetten van een monitoringschema om te begrijpen hoe en in welke mate bepaalde oplossingen bijdragen aan de voorzieningszekerheid richting 2030 en verder. Dit vereist inzicht in het bestaande en toekomstige potentieel op het niveau van bedrijven en regionale clusters.

Inzicht in business cases voor het mitigeren van technologische risico’s, het aantonen van levensvatbaarheid, het bieden van inzicht in de financiering (CO2-prijs, prijsniveaus voor elektriciteit, netwerktarieven) en het vergroten van het vertrouwen van marktpartijen. Momenteel ontbreekt inzicht in het verdienpotentieel van marktpartijen, met als gevolg gemiste kansen om waarde te ontsluiten.

Implementatie of beoordeling van technologieën die bijdragen aan deze uitdaging in termen van marktgereedheid, kosten, schaalbaarheid en potentieel. De markt kan industrieën helpen hun technisch potentieel vast te stellen en samen te werken bij de verwezenlijking ervan.

Actieve participatie van belanghebbenden en overheden, om ervoor te zorgen dat men zich voldoende bewust is van de bestaande mogelijkheden om het benodigde flexibele vermogen te ontsluiten. Brede marktactivering binnen de sector is nodig.

Voorstellen kunnen betrekking hebben op slimme technologische oplossingen, meer flexibiliteit in het net, congestiemanagement, het informeren van klanten (inclusief opleiding en training), het aanpassen van wet- en regelgeving of het aanpassen van tarieven.

Waar zijn we naar op zoek?

Hiervoor willen en moeten we samenwerken met partners en markpartijen in de hele keten, die het netwerk van de toekomst willen helpen vormgeven. Samenwerking is de sleutel om het potentieel van het bestaande net te ontsluiten en tegemoet te komen aan toekomstige behoeften. Daarom lanceren we ons eerste Open Innovatie Programma om de vraag te beantwoorden “Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de transportcapaciteit en de aansluitpunten op het net?”

TenneT is zich aan het voorbereiden op de grote mijlpalen van de energietransitie. De crisis in Oekraïne heeft nog meer nadruk gelegd op energieonafhankelijkheid, en het belang om bestaande oplossingen te optimaliseren en op korte termijn energie-efficiëntie te versnellen. Dit houdt in dat we enerzijds slimme en flexibele oplossingen moeten vinden waarmee we snel kunnen handelen, terwijl we tegelijkertijd werken aan onze langetermijndoelstellingen.


Waarom lanceren we dit Open Innovatie Programma?


Een deel van onze taak als een van Europa's grootste TSO's, is het ontwerpen en ontwikkelen van een net dat onze doelstellingen voor een klimaatneutrale samenleving kan ondersteunen. We kijken vooruit naar 2045 waarin deze samenleving gerealiseerd moet zijn. Hiervoor moeten we tegen 2030 over een betrouwbare ‘ruggengraat’ voor ons ‘Target Grid’ van 2045 beschikken, met transportcapaciteiten die passen bij de decarbonisatie- en elektrificatieplannen van de industrie, de huishoudens en het vervoer. We moeten onze projecten toekomstbestendig ontwerpen en een elektriciteitsnet ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met extra capaciteit om een veilige (groene) elektriciteitsvoorziening voor alle sectoren in de economie te garanderen.