”De energietransitie is zo’n groot omslagpunt. Onze provincie speelt door de ligging aan zee ook een grote rol hierin.”

Oog voor het Zeeuwse landschap

Een extraatje aan de natuur

Denk je aan het elektriciteitsnet, dan denk je misschien niet meteen aan de natuur. En toch zijn deze twee nauw met elkaar verbonden. Hoogspanningsverbindingen staan in de natuur en hebben invloed op het landschap. Op de afdeling Grondzaken van TenneT werkt Erik Salari als projectleider Natuur, Milieu en Landschap. Hoe zorgt hij ervoor dat de natuur er niet op achteruit, of nog beter, erop vooruit gaat?

Oog voor het Zeeuwse landschap

Nieuwsgierig?
Insectenstand

Dat doen we door oplossingen te bedenken over hoe we de natuur bij nieuwe of bestaande hoogspanningsverbindingen of -stations kunnen versterken. Erik: “En dat is hard nodig. Het aantal insecten in Nederland loopt drastisch terug en we hebben door de energietransitie steeds meer grond nodig om hoogspanningsverbindingen en -stations een plek te geven.

Je kunt dus niet zomaar bouwen zonder de omgeving waarin je dat doet mee te nemen in je plannen. Ook wanneer het bouwen achter de rug is, is het belangrijk om de natuur onder of rondom een hoogspanningsverbinding of -station goed te verzorgen en waar het kan te versterken.”

“Het aantal insecten in Nederland loopt drastisch terug.”
De oplossingen

Denk bijvoorbeeld aan draadmarkeringen in hoogspanningsverbindingen, om vogels te waarschuwen en te voorkomen dat ze tegen de hoogspanningslijnen vliegen. “Of we hangen kunstnesten op in hoogspanningsmasten. We nodigen vogels uit om zich op veilige plekken in onze masten te nestelen om gevaarlijke situaties, zoals overslag, te voorkomen.” Niet alleen de masten krijgen aandacht, ook de hoogspanningsstations nemen we in de natuurplannen mee. “Een hoogspanningsstation is vaak omgeven door gras. Je kunt gras ook op verschillende manieren maaien. Bijvoorbeeld ‘sinusmaaien’ of wel slingerend maaien, hierdoor is het gras niet overal even kort omdat we zo’n 40% van de vegetatie laten staan. Zo hebben insecten een plek om te leven.”

Samenwerking

Op sommige plekken zaait TenneT kruidenrijke grassen in. “Ook hiermee versterken we de biodiversiteit.” Alles met het doel om de grond rondom of bij een hoogspanningsverbinding of -station zo natuurlijk mogelijk en passend in het gebied in te richten. “Dit soort plannen maken we altijd samen met de grondeigenaar en de mensen in het gebied. “Zo hebben we met een grondeigenaar een plan gemaakt om de Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Hij kreeg er een prachtig heidegebied voor terug.”

Hoogspanningsverbindingen van 150 kV en lager worden tegenwoordig altijd ondergronds aangelegd. “Maar bij de hogere spanningsniveaus kan dat niet altijd. Juist op die plekken is het belangrijk dat we goed voor de natuur zorgen. Ik ga graag naar de Zeeuwse kust, het is een prachtige provincie. En door de energietransitie ben ik er nu ook veel voor mijn werk. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de ideeën om iets voor de natuur te doen.

Denk je aan het elektriciteitsnet, dan denk je misschien niet meteen aan de natuur. En toch zijn deze twee nauw met elkaar verbonden. Hoogspanningsverbindingen staan in de natuur en hebben invloed op het landschap. Op de afdeling Grondzaken van TenneT werkt Erik Salari als projectleider Natuur, Milieu en Landschap. Hoe zorgt hij ervoor dat de natuur er niet op achteruit, of nog beter, erop vooruit gaat?

Oog voor het Zeeuwse landschap

Een extraatje aan de natuur
Nieuwsgierig?
Samenwerking

Op sommige plekken zaait TenneT kruidenrijke grassen in. “Ook hiermee versterken we de biodiversiteit.” Alles met het doel om de grond rondom of bij een hoogspanningsverbinding of -station zo natuurlijk mogelijk en passend in het gebied in te richten. “Dit soort plannen maken we altijd samen met de grondeigenaar en de mensen in het gebied. “Zo hebben we met een grondeigenaar een plan gemaakt om de Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Hij kreeg er een prachtig heidegebied voor terug.”

Hoogspanningsverbindingen van 150 kV en lager worden tegenwoordig altijd onder-
gronds aangelegd. “Maar bij de hogere spanningsniveaus kan dat niet altijd. Juist op die plekken is het belangrijk dat we goed voor de natuur zorgen. Ik ga graag naar de Zeeuwse kust, het is een prachtige provincie. En door de energietransitie ben ik er nu ook veel voor mijn werk. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de ideeën om iets voor de natuur te doen.

”De funderingen 
moeten honderdjaar meekunnen.”
De oplossingen

Denk bijvoorbeeld aan draadmarkeringen in hoogspanningsverbindingen, om vogels te waarschuwen en te voorkomen dat ze tegen de hoogspanningslijnen vliegen. “Of we hangen kunstnesten op in hoog-
spanningsmasten. We nodigen vogels uit om zich op veilige plekken in onze masten te nestelen om gevaarlijke situaties, zoals overslag, te voorkomen.” Niet alleen de masten krijgen aandacht, ook de hoogspanningsstations nemen we in de natuurplannen mee. “Een hoog-
spanningsstation is vaak omgeven door gras. Je kunt gras ook op verschillende manieren maaien. Bijvoorbeeld ‘sinus-
maaien’ of wel slingerend maaien, hierdoor is het gras niet overal even kort omdat we zo’n 40% van de vegetatie laten staan. Zo hebben insecten een plek om te leven.”

Dat doen we door oplossingen te bedenken over hoe we de natuur bij nieuwe of bestaande hoogspannings-
verbindingen of -stations kunnen versterken. Erik: “En dat is hard nodig. Het aantal insecten in Nederland loopt drastisch terug en we hebben door de energietransitie steeds meer grond nodig om hoogspanningsverbindingen en -stations een plek te geven.

Je kunt dus niet zomaar bouwen zonder de omgeving waarin je dat doet mee te nemen in je plannen. Ook wanneer het bouwen achter de rug is, is het belangrijk om de natuur onder of rondom een hoogspanningsverbinding of -station goed te verzorgen en waar het kan te versterken.”