Wat gebeurt daar?

Op veel plaatsen is TenneT bezig met het uitbreiden van het hoogspanningsnet. We bouwen niet alleen nieuwe hoogspanningsstations en -masten. Maar we versterken ook onze bestaande verbindingen. Dat doen we overal in Nederland onder de naam Beter Benutten Bestaande 380 kV. In dit programma vergroten we de capaciteit van het bestaande, landelijke 380 kV-elektriciteitsnet. Zo ook bij de verbinding van Rilland naar Zandvliet.

Wat gebeurt
daar?
Interconnector

Aan het vergroten van de capaciteit van de verbinding Rilland-Zandvliet 380 kV werken we met meerdere partijen samen, zoals de Belgische netbeheerder Elia.

Hoogspanningsstation Zandvliet staat net over de grens. De verbinding is één van de belangrijkste transportaders voor elektriciteit van Nederland naar België en daarom is het belangrijk dat wij hierin samen optrekken.

We noemen dat soort internationale verbindingen een ‘interconnector’.

Vervangen van het staalwerk in de masten

Naast dat we de oude hoogspanningslijnen uit de masten halen, voeren we ook direct groot onderhoud uit. Dat betekent dat we waar nodig het staalwerk van de masten vervangen. Denk aan bouten en moeren of hoekprofielen. De hoogte van de masten verandert daarbij niet.

Beter Benutten

Niet alleen deze verbinding versterken we onder de vlag van Beter Benutten. Dat doen we op meer plekken in Nederland.

Trekken van de
nieuwe lijnen
 

Met behulp van liermachines worden de nieuwe lijnen in de masten getrokken. Dat doen we eerst aan de linkerkant en daarna aan de rechterkant van de mast. Dit doen we omdat de hoogspanningsverbinding tijdens de werkzaamheden in bedrijf moet blijven. Aan de kant waar het circuit ‘uit’ staat, wordt gewerkt.

Op de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en het Belgische Zandvliet zorgen we voor meer transportcapaciteit. Dat doen we door de bestaande hoogspanningslijnen te vervangen door nieuwe lijnen die meer stroom kunnen transporteren. Dat betekent dat we voor deze verbinding over een afstand van 7 kilometer alle bestaande lijnen uit de masten halen en vervolgens nieuwe lijnen trekken. We doen dat alles in nauw overleg met de bijzondere locatie waar we te gast zijn: Golfclub Reymerswael. Zodat ook de golfers zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Wat gebeurt daar?

Versterken van de funderingen

De hoogspanningsverbinding is ruim 50 jaar oud. Tijdens de werkzaamheden worden de fundaties van de hoogspanningsmasten en constructies ook getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij de meeste masten worden de mastfundatie en de constructie versterkt.

Wat gebeurt
daar?

Op veel plekken is TenneT bezig met het uitbreiden en versterken van het hoogspanningsnet. We leggen kabels aan en bouwen nieuwe hoogspannings-stations en -masten. Vooral stations en masten hebben veel impact op het land-schap. Maar gelukkig halen we af en toe ook wat weg...

Wat gebeurt daar?

Beter Benutten

Niet alleen deze verbinding versterken we onder de vlag van Beter Benutten. Dat doen we op meer plekken in Nederland.

Interconnector

Aan het vergroten van de capaciteit van de verbinding Rilland-Zandvliet 380 kV werken we met meerdere partijen samen, zoals de Belgische netbeheerder Elia.

Hoogspanningsstation Zandvliet staat net over de grens. De verbinding is één van de belangrijkste transportaders voor elektriciteit van Nederland naar België en daarom is het belangrijk dat wij hierin samen optrekken.

We noemen dat soort internationale verbindingen een ‘interconnector’.

Trekken van de
nieuwe lijnen

Met behulp van liermachines worden de nieuwe lijnen in de masten getrokken. Dat doen we eerst aan de linkerkant en daarna aan de rechterkant van de mast. Dit doen we omdat de hoogspanningsverbinding tijdens de werkzaamheden in bedrijf moet blijven. Aan de kant waar het circuit ‘uit’ staat, wordt gewerkt.

Vervangen van het staalwerk in de masten

Naast dat we de oude hoogspanningslijnen uit de masten halen, voeren we ook direct groot onderhoud uit. Dat betekent dat we waar nodig het staalwerk van de masten vervangen. Denk aan bouten en moeren of hoekprofielen. De hoogte van de masten verandert daarbij niet.

Versterken van de funderingen

De hoogspanningsverbinding is ruim 50 jaar oud. Tijdens de werkzaamheden worden de fundaties van de hoogspanningsmasten en constructies ook getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij de meeste masten worden de mastfundatie en de constructie versterkt.

Op de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en het Belgische Zandvliet zorgen we voor meer transportcapaciteit. Dat doen we door de bestaande hoogspanningslijnen te vervangen door nieuwe lijnen die meer stroom kunnen transporteren. Dat betekent dat we voor deze verbinding over een afstand van 7 kilometer alle bestaande lijnen uit de masten halen en vervolgens nieuwe lijnen trekken. We doen dat alles in nauw overleg met de bijzondere locatie waar we te gast zijn: Golfclub Reymerswael. Zodat ook de golfers zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.