Project: 380 kV Zeeuws-Vlaanderen

De bouw van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland is nog niet afgerond of er worden alweer plannen gemaakt voor een nieuwe: 380 kV Zeeuws-Vlaanderen.

Deze nieuwe hoogspanningsverbinding verbindt straks Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland. Ineke Vink en Alex Meertens zijn omgevingsmanagers en kruipen in de haarvaten van het gebied waar de verbinding moet komen.

Iedereen die dat wil, kan meedenken
Bekijk het webinar

Op donderdag 23 november 2023 organiseerden het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT een digitale informatiebijeenkomst (webinar) over het project. Daarin gaven we een toelichting op de plannen, de procedure en de manier waarop u mee kunt denken. Bekijk hier de uitzending terug.

locaties nader uitwerken. We kijken dan naar verschillende aspecten, zoals de reacties van mensen uit de omgeving, de technische consequenties, maar ook wat de effecten op de natuur zijn.” Uiteindelijk wordt dat alles verwerkt in een Integrale Effecten Analyse en een plan-MER, waar belanghebbenden ook weer op kunnen reageren. Zo werken we stap voor stap toe naar het voorkeursbesluit, waarmee de minister het definitieve tracé kiest.

Al met al duurt het nog een hele tijd voordat er een verbinding staat. “Daar waar het kan, proberen we te versnellen, maar dit soort trajecten nemen veel tijd in beslag. We willen het zorgvuldig aanpakken. Maar we doen er alles aan om de verbinding uiterlijk in 2034 in bedrijf te nemen”, besluit Alex.

Half november is het voornemen voor het plan en het daarbij behorende voorstel voor participatie gepubliceerd. Het komende half jaar gaan Ineke en Alex met heel veel inwoners, bedrijven en instellingen in gesprek: informatiebijeenkomsten, werksessies of een-op-een-gesprekken. Ineke: “We zoeken bedrijven, instellingen en bewoners actief op zodat iedereen die dat wil, kan meedenken. Dat vinden we heel belangrijk. Een nieuwe hoogspanningsverbinding en een hoogspanningsstation hebben nu eenmaal invloed op de leefomgeving. En in Zeeland gebeurt nu wel heel veel: waterstof, wind op zee, misschien komt daar nog kernenergie bij. Dat realiseren we ons maar al te goed. Juist daarom willen we de plannen er niet zomaar doorheen drukken. Waar liggen kansen, waar ontstaat een probleem? De plannen maken we echt samen.”

Uit alle gesprekken volgt waarschijnlijk een aantal alternatieven die verder onderzocht moeten worden. Die komen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau te staan. Ineke: “Daarna gaan we die

Denk mee
Complex

De plannen bestaan uit een hoogspanningsverbinding van Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen en een hoogspanningsstation bij Terneuzen. En die hoogspanningsverbinding kruist de Westerschelde. Alex: “Dat is meteen een lastig punt. Je hebt te maken met scheepvaart, natuur en dan nog de technische randvoorwaarden waar we ons aan moeten houden. Wat is dan wijsheid in een complexe situatie als deze?” Daarom zijn TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met stakeholders bezig met een verkenning. “Waar moeten we rekening mee houden als we een route voor de verbinding kiezen?”, vervolgt Alex. “Waar komt het hoogspanningsstation? Hoe kruisen we de Westerschelde? Dat kan met masten boven de grond of ga je onder het water door? Kies je voor ondergronds dan heb je ook weer verschillende mogelijkheden die je moet onderzoeken: een boring of een tunnel? De Westerschelde is een druk gebied, het is de toegangspoort tot de haven van Antwerpen. Die kun je niet zomaar even afsluiten omdat je wilt bouwen.”

Vraag en aanbod

Want praten is in deze fase van de plannen heel belangrijk. De nieuwe verbinding is hard nodig. Op dit moment loopt er alleen een 150 kV-hoogspanningsverbinding naar Zeeuws-Vlaanderen, die de grote vraag aan elektriciteit niet aankan. Ineke: “Denk alleen maar aan het havengebied van North Sea Port, het industriecluster in het Nederlandse deel van de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen dat wil verduurzamen, of de ontwikkeling van waterstoffabrieken, en je snapt dat hier iets moet gebeuren.

De industrie vraagt 4,6 gigawatt aan elektriciteit in 2050, dat is nu 0,3 gigawatt. Dat we moeten bouwen hoeven we niet uit te leggen. Maar waarover we wel met elkaar in gesprek moeten, is waar en hoe we de verbinding bouwen.”

Zeeuwse roots

Op een regenachtige dag zitten Ineke en Alex samen te werken in het voormalig treinstationsgebouw in Kruiningen. “Ik kom uit Oosterhout en dan rijd ik hier zo naartoe”, begint Alex. “Maar ik ben geboren en getogen in Terneuzen. Ik keer eigenlijk nu weer terug op het oude nest. Dat voelt een beetje als thuiskomen.” Ineke woont in Ovezande. “En dat zie ik ook als voordeel voor mijn werk. Je kunt mij zomaar tegenkomen op de markt om een praatje te maken. Dat vind ik ook het leukst aan mijn werk: gesprekken voeren met dorpsraden, gemeenten, waterschappen. Noem ze en ik zit erbij aan tafel.”

“De industrie vraagt 4,6 gigawatt aan elektriciteit in 2050,
dat is nu 0,3 gigawatt.”
Denk mee via de Projectatlas!

Wij horen graag in een vroeg stadium welke suggesties, omgevingsbelangen en ontwikkelingen er zijn. Dat kan via onze Projectatlas: een digitale kaart van het zoekgebied waar u reacties op kunt achterlaten. De komende maanden horen wij in de verkenningsfase van het project graag hoe u over de door ons ingetekende locatie- en tracéalternatieven denkt, of u nog aanvullende locatie- en tracésuggesties heeft en of u aandachtspunten of specifieke gebiedskennis heeft waar we bij het verkennen van de locatie- en tracéalternatieven rekening mee moeten houden. Klik hier om naar de Projectatlas te gaan.

Project: 380 kV Zeeuws-Vlaanderen

Iedereen die dat wil, kan meedenken

Project: 380 kV Zeeuws-Vlaanderen

De bouw van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding van Borssele naar Rilland is nog niet afgerond of er worden alweer plannen gemaakt voor een nieuwe: 380 kV Zeeuws-Vlaanderen.

Deze nieuwe hoogspanningsverbinding verbindt straks Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland. Ineke Vink en Alex Meertens zijn omgevingsmanagers en kruipen in de haarvaten van het gebied waar de verbinding moet komen.

Denk mee via de Projectatlas!

Wij horen graag in een vroeg stadium
welke suggesties, omgevingsbelangen en ontwikkelingen er zijn. Dat kan via onze Projectatlas: een digitale kaart van het zoekgebied waar u reacties op kunt achterlaten. De komende maanden horen wij in de verkenningsfase van het project graag hoe u over de door ons ingetekende locatie- en tracéalternatieven denkt, of u nog aanvullende locatie- en tracé-
suggesties heeft en of u aandachtspunten of specifieke gebiedskennis heeft waar we bij het verkennen van de locatie- en tracé-
alternatieven rekening mee moeten houden. Klik hier om naar de Projectatlas te gaan.

Bekijk het webinar

Op donderdag 23 november 2023 organiseerden het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT een digitale informatiebijeenkomst (webinar) over het project. Daarin gaven we een toelichting op de plannen, de procedure en de manier waarop u mee kunt denken. Bekijk hier de uitzending terug.

Half november is het voornemen voor het plan en het daarbij behorende voorstel voor participatie gepubliceerd. Het komende half jaar gaan Ineke en Alex met heel veel inwoners, bedrijven en instellingen in gesprek: informatiebijeenkomsten, werksessies of een-op-een-gesprekken. Ineke: “We zoeken bedrijven, instellingen en bewoners actief op zodat iedereen die dat wil, kan meedenken. Dat vinden we heel belangrijk. Een nieuwe hoogspanningsverbinding en een hoogspanningsstation hebben nu eenmaal invloed op de leefomgeving. En in Zeeland gebeurt nu wel heel veel: waterstof, wind op zee, misschien komt daar nog kernenergie bij. Dat realiseren we ons maar al te goed. Juist daarom willen we de plannen er niet zomaar doorheen drukken. Waar liggen kansen, waar ontstaat een probleem? De plannen maken we echt samen.”

Uit alle gesprekken volgt waarschijnlijk een aantal alternatieven die verder onderzocht moeten worden. Die komen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau te staan. Ineke: “Daarna gaan we die locaties nader uitwerken. We kijken dan naar verschillende aspecten, zoals de reacties van mensen uit de omgeving, de technische consequenties, maar ook wat de effecten op de natuur zijn.” Uiteindelijk wordt dat alles verwerkt in een Integrale Effecten Analyse en een plan-MER, waar belanghebbenden ook weer op kunnen reageren. Zo werken we stap voor stap toe naar het voorkeursbesluit, waarmee de minister het definitieve tracé kiest.

Al met al duurt het nog een hele tijd voordat er een verbinding staat. “Daar waar het kan, proberen we te versnellen, maar dit soort trajecten nemen veel tijd in beslag. We willen het zorgvuldig aanpakken. Maar we doen er alles aan om de verbinding uiterlijk in 2034 in bedrijf te nemen”, besluit Alex.

Denk mee

De plannen bestaan uit een hoogspanningsverbinding van Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen en een hoogspanningsstation bij Terneuzen. En die hoogspanningsverbinding kruist de Westerschelde. Alex: “Dat is meteen een lastig punt. Je hebt te maken met scheepvaart, natuur en dan nog de technische randvoorwaarden waar we ons aan moeten houden. Wat is dan wijsheid in een complexe situatie als deze?” Daarom zijn TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met stakeholders bezig met een verkenning. “Waar moeten we rekening mee houden als we een route voor de verbinding kiezen?”, vervolgt Alex. “Waar komt het hoogspanningsstation? Hoe kruisen we de Westerschelde? Dat kan met masten boven de grond of ga je onder het water door? Kies je voor ondergronds dan heb je ook weer verschillende mogelijkheden die je moet onderzoeken: een boring of een tunnel? De Westerschelde is een druk gebied, het is de toegangspoort tot de haven van Antwerpen. Die kun je niet zomaar even afsluiten omdat je wilt bouwen.”

Complex

TenneT bouwt op dit moment nog aan de nieuwe 380 kV-verbinding van Borssele naar Rilland. Maar de energietransitie vraagt meer. Maarten: “We weten nu nog niet exact wat we nodig hebben aan elektriciteit, maar we weten wel dat het aanleggen van de benodigde infrastructuur een tijdrovende zaak is. Dus kun je maar beter proberen zo ver mogelijk vooruit te kijken. Wij kennen de regio en de plannen van de bedrijven en industrie goed en een aantal jaren geleden leek het ons daarom een verstandig idee om de mogelijkheden voor een hoogspanningsverbinding vanaf Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen te onderzoeken. Deze kun je dan koppelen aan de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Dan creëer je een supersterke verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland.”

Dit soort initiatieven past het havenbedrijf ook goed. Naast een functie in goederenoverslag en als grondbezitter heeft het bedrijf een actieve verbindende rol in de regio. Een manier om Zeeland economisch gezien zo goed mogelijk tot bloei te laten komen. “We hebben een hele fijne samenwerking opgebouwd, en dat is belangrijk. We hebben allemaal dezelfde groene stip op de horizon. Elektriciteit zie ik als een levensader voor de samenleving, hiermee kun je steden aan elkaar verbinden en handeldrijven. Een goed elektriciteitsnetwerk is voor onze provincie heel waardevol.”

Vraag en aanbod
”De
energietransitie
is zo’n groot
omslagpunt.
Onze provincie
speelt door deligging aan zeeook een groterol hierin.”

Op een regenachtige dag zitten Ineke en Alex samen te werken in het voormalig treinstationsgebouw in Kruiningen. “Ik kom uit Oosterhout en dan rijd ik hier zo naartoe”, begint Alex. “Maar ik ben geboren en getogen in Terneuzen. Ik keer eigenlijk nu weer terug op het oude nest. Dat voelt een beetje als thuiskomen.” Ineke woont in Ovezande. “En dat zie ik ook als voordeel voor mijn werk. Je kunt mij zomaar tegenkomen op de markt om een praatje te maken. Dat vind ik ook het leukst aan mijn werk: gesprekken voeren met dorpsraden, gemeenten, waterschappen. Noem ze en ik zit erbij aan tafel.”

Zeeuwse roots