Thuis in Zeeland

In Zeeland werkt TenneT op het moment aan 13 projecten om het elektriciteitsnet te versterken. We lichten er een aantal uit.

In de regio
Verbindingen aanlanding
wind op zee

Windenergie op zee is één van de belangrijkste pijlers van het klimaatbeleid. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat wind op zee, 49% CO2 reductie t.o.v. 1990 moet realiseren. Inmiddels is duidelijk dat dit niet helemaal wordt gehaald met de lopende projecten. En ondertussen is de 49% EU-doelstelling verhoogd naar 55%. Om deze verhoogde doelstelling te behalen zijn er extra windparken op zee nodig. Dat betekent dat deze windparken ook een aansluiting moeten krijgen. Het programma ‘Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-2040’ onderzoekt wat nodig is om de gewenste uitbreiding mogelijk te maken. Dit programma wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met betrokkenen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie en andere overheden zoals provincie, gemeenten en de Vlaamse overheid.

Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is Zeeland aangewezen als één van de locaties waar nieuwe windparken kunnen ‘aanlanden.’ Dat betekent dat wij als netbeheerder betrokken zijn bij werksessies met bovengenoemde partijen over mogelijke aanlandlocaties, routes over land en door zee richting Borssele en Terneuzen.

Thuis in Zeeland

Netversterking 150 kV
Zeeuws-Vlaanderen

Om het bestaande 150 kV-net te versterken,  leggen we tussen Goes en Ellewoutsdijk én tussen Terneuzen en Westdorpe, een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabel. Na de zomer is de aannemer Volker Energy Solutions gestart met de werkzaamheden in Zuid-Beveland. Een deel van de kabel wordt via open ontgravingen aangelegd en een deel via gestuurde boringen. Een uitdagende klus in dit natte najaar wat ervoor zorgt dat de aannemer van dag tot dag bekijkt waar en hoe ze aan het werken kunnen. Om toch zoveel mogelijk op schema te blijven is de aannemer daarom op verschillende plekken langs het tracé aan het werk. Wanneer de werkzaamheden in Zuid-Beveland zijn afgerond, vervolgen deze aan de andere kant van de Westerschelde, in Zeeuws-Vlaanderen. 

Thuis in Zeeland

Nieuwe hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland in 2025 klaar

Wanneer u via de A58 reist, is het u vast niet ontgaan. TenneT is samen met de aannemers Switch, VDL en SPIE volop bezig met het afmaken van de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Willem-Annapolder en Rilland. Op het project is eerder vertraging ontstaan, vanwege afwijkingen in de funderingen op 14 mastlocaties. Het bepalen van de benodigde herstelmaatregelen en het aanvragen van aanvullende vergunningen heeft veel tijd gekost. Gelukkig is aannemer Switch alweer een aantal maanden druk bezig met het herstellen. Er is de afgelopen maanden een realistische planning opgesteld voor de resterende, complexe werkzaamheden. Op basis daarvan is het geplande moment van inbedrijfname naar verwachting in het 2e kwartaal van 2025. We onderzoeken of we dit nog kunnen versnellen.

Thuis in Zeeland

Weghalen oude
380 kV-verbinding gestart

In oktober zijn we bij Eversdijk gestart met het weghalen van de 380 kV-hoogspanningsverbinding door de Zak van Zuid-Beveland. We halen in eerste instantie nog maar een klein stukje (1 trekvak) van de oude hoogspanningsverbinding weg, vanaf mast 355 bij Eversdijk tot mast 362 nabij de Essendijk. Eerst was het de bedoeling dat we in 2023 nog een extra vak met masten weg zouden halen, tot aan de Slabbekoornsedijk. Maar de aannemer die het werk uitvoert, SPIE, heeft vanaf half november alle beschikbare medewerkers en materieel nodig voor het aanbrengen van de hoogspanningslijnen in de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Willem-Annapolder en Rilland. Het afmaken van de nieuwe hoogspanningsverbinding heeft voorrang op het afbreken van de oude verbinding, omdat het elektriciteitsnet in Zeeland dringend versterkt moet worden. Zodra het aanbrengen van de hoogspanningslijnen bij de nieuwe verbinding klaar is, gaan SPIE en BAM Infra weer verder met het weghalen van de 380 kV-hoogspanningsverbinding in de Zak van Zuid-Beveland. De omgeving wordt tijdig geïnformeerd wanneer dit gaat gebeuren.

Thuis in Zeeland

In de regio

Thuis in Zeeland

In Zeeland werkt TenneT op het moment aan 13 projecten om het elektriciteitsnet te versterken. We lichten er een aantal uit.

Windenergie op zee is één van de belangrijkste pijlers van het klimaatbeleid. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat wind op zee, 49% CO2 reductie t.o.v. 1990 moet realiseren. Inmiddels is duidelijk dat dit niet helemaal wordt gehaald met de lopende projecten. En ondertussen is de 49% EU-doelstelling verhoogd naar 55%. Om deze verhoogde doelstelling te behalen zijn er extra windparken op zee nodig. Dat betekent dat deze windparken ook een aansluiting moeten krijgen. Het programma ‘Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-2040’ onderzoekt wat nodig is om de gewenste uitbreiding mogelijk te maken. Dit programma wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met betrokkenen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisatie en andere overheden zoals provincie, gemeenten en de Vlaamse overheid.

Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is Zeeland aangewezen als één van de locaties waar nieuwe windparken kunnen ‘aanlanden.’ Dat betekent dat wij als netbeheerder betrokken zijn bij werksessies met bovengenoemde partijen over mogelijke aanlandlocaties, routes over land en door zee richting Borssele en Terneuzen.

Verbindingen aanlanding
wind op zee

Om het bestaande 150 kV-net te versterken,  leggen we tussen Goes en Ellewoutsdijk én tussen Terneuzen en Westdorpe, een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabel. Na de zomer is de aannemer Volker Energy Solutions gestart met de werkzaamheden in Zuid-Beveland. Een deel van de kabel wordt via open ontgravingen aangelegd en een deel via gestuurde boringen. Een uitdagende klus in dit natte najaar wat ervoor zorgt dat de aannemer van dag tot dag bekijkt waar en hoe ze aan het werken kunnen. Om toch zoveel mogelijk op schema te blijven is de aannemer daarom op verschillende plekken langs het tracé aan het werk. Wanneer de werkzaamheden in Zuid-Beveland zijn afgerond, vervolgen deze aan de andere kant van de Westerschelde, in Zeeuws-Vlaanderen. 

Netversterking
150 kV Zeeuws-Vlaanderen
Nieuwe hoogspannings-verbinding Borssele - Rilland in 2025 klaar

Wanneer u via de A58 reist, is het u vast niet ontgaan. TenneT is samen met de aannemers Switch, VDL en SPIE volop bezig met het afmaken van de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Willem-Annapolder en Rilland. Op het project is eerder vertraging ontstaan, vanwege afwijkingen in de funderingen op 14 mastlocaties. Het bepalen van de benodigde herstelmaatregelen en het aanvragen van aanvullende vergunningen heeft veel tijd gekost. Gelukkig is aannemer Switch alweer een aantal maanden druk bezig met het herstellen. Er is de afgelopen maanden een realistische planning opgesteld voor de resterende, complexe werkzaamheden. Op basis daarvan is het geplande moment van inbedrijfname naar verwachting in het 2e kwartaal van 2025. We onderzoeken of we dit nog kunnen versnellen.

Weghalen oude
380 kV-verbinding gestart

In oktober zijn we bij Eversdijk gestart met het weghalen van de 380 kV-hoogspannings-verbinding door de Zak van Zuid-Beveland. We halen in eerste instantie nog maar een klein stukje (1 trekvak) van de oude hoogspannings-
verbinding weg, vanaf mast 355 bij Eversdijk tot mast 362 nabij de Essendijk. Eerst was het de bedoeling dat we in 2023 nog een extra vak met masten weg zouden halen, tot aan de Slabbekoornsedijk. Maar de aannemer die het werk uitvoert, SPIE, heeft vanaf half november alle beschikbare medewerkers en materieel nodig voor het aanbrengen van de hoogspanningslijnen in de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Willem-Annapolder en Rilland. Het afmaken van de nieuwe hoogspanningsverbinding heeft voorrang op het afbreken van de oude verbinding, omdat het elektriciteitsnet in Zeeland dringend versterkt moet worden. Zodra het aanbrengen van de hoogspanningslijnen bij de nieuwe verbinding klaar is, gaan SPIE en BAM Infra weer verder met het weghalen van de 380 kV-hoogspanningsverbinding in de Zak van Zuid-Beveland. De omgeving wordt tijdig geïnformeerd wanneer dit gaat gebeuren.