”De energietransitie is zo’n groot omslagpunt. Onze provincie speelt door de ligging aan zee ook een grote rol hierin.”

Oog voor het Zeeuwse landschap

Natuurinclusief bouwen op land en op zee

Als mariene ecoloog is de onderwaterwereld een belangrijk onderdeel van je werk. Zo ook voor Annemiek Hermans. Ze staat op het punt om weer een week op zee door te brengen, om te onderzoeken hoe het met het onderwaterleven gesteld is. En dat is geen overbodige luxe. In de zee wonen niet alleen dieren of planten, er liggen ook steeds meer kabels om de windparken te verbinden met het elektriciteitsnet op land.

Onder druk

Hoe zorgen we ervoor dat het we leven onder water zo min mogelijk verstoren of juist verrijken? Iets extra’s doen voor de natuur noemen we ‘natuurinclusief bouwen’. Dat betekent dat er bij elk nieuwbouwproject gekeken wordt naar de natuur. Wie of wat er op die plek leeft en hoe we het leven onder water kunnen ondersteunen. “Bescherming van de Nederlands kust met natuurlijke riffen gebeurt al een tijd”, begint Annemiek. “Maar het web aan kabels, bedoeld voor het aansluiten van windparken, is relatief nieuw. Er staan al langere tijd windturbines op zee en er liggen al jaren elektriciteitskabels in de bodem van de Noordzee. Maar door de energietransitie komen er in hoog tempo veel meer windparken bij. In combinatie met veel scheepvaart, zandwinning en een vrij ondiepe zee, staat het zeeleven onder druk. Het gaat gewoon al een tijd lang niet goed met onze Noordzee.”

“Weinig mensen zien wat zich onderwater afspeelt. Ik maak het zichtbaar.”

Oog voor het Zeeuwse landschap

Maatregelen

Nu we meer windparken ontwikkelen is het belangrijk om ook te kijken naar wat we extra kunnen doen voor de natuur. Zo zijn er maatregelen waar een aannemer van een windpark zich aan moet houden. “Bruinvissen zijn gevoelig voor geluid en kunnen doof worden en minder goed eten vangen door te veel geluid. Ga je heien dan hebben ze daar last van, daarom werkt een aannemer met geluidswerende bubbelschermen om de bruinvissen te beschermen. 

Maar we willen ook graag voor de lange termijn de natuur helpen, door het leefklimaat voor sommige planten en dieren te verbeteren. Bijvoorbeeld op plekken waar twee kabels elkaar kruisen. Op die plekken komt de nieuwe kabel boven het zeebed uit. Daar stort je stenen met een goede structuur en creëer je holen waar allerlei zeebeesten, zoals rifvormende soorten en kreeften schuilen en zich vestigen. Zo ontstaan er verschillende plekken vanaf land tot aan de windparken waar we de biodiversiteit onder water verbeteren.” 

Mysterieuze onderwaterwereld onderzoeken

De zee lijkt een rustige plek, maar er gebeurt van alles. “Als je een boom kapt, dan ziet iedereen dat. Maar wanneer er een anemonenveld verdwijnt, heeft niemand dat door. Daarom vind ik het belangrijk dat iemand opkomt voor de dieren en planten onder water. In mijn vrije tijd duik ik regelmatig in de Oosterschelde of het Grevelingenmeer om van dichtbij die mysterieuze onderwaterwereld te onderzoeken. Wist jij trouwens dat er in de Noordzee haaien zwemmen van 12 meter? Dat is de reuzenhaai!”

Als mariene ecoloog is de onderwaterwereld een belangrijk onderdeel van je werk. Zo ook voor Annemiek Hermans. Ze staat op het punt om weer een week op zee door te brengen, om te onderzoeken hoe het met het onderwaterleven gesteld is. En dat is geen overbodige luxe. In de zee wonen niet alleen dieren of planten, er liggen ook steeds meer kabels om de windparken te verbinden met het elektriciteitsnet op land.

Oog voor het Zeeuwse landschap

Natuurinclusief bouwen op land en op zee
Onder druk
Mysterieuze onderwaterwereld onderzoeken

De zee lijkt een rustige plek, maar er gebeurt van alles. “Als je een boom kapt, dan ziet iedereen dat. Maar wanneer er een anemonenveld verdwijnt, heeft niemand dat door. Daarom vind ik het belangrijk dat iemand opkomt voor de dieren en planten onder water. In mijn vrije tijd duik ik regelmatig in de Oosterschelde of het Grevelingenmeer om van dichtbij die mysterieuze onderwaterwereld te onderzoeken. Wist jij trouwens dat er in de Noordzee haaien zwemmen van 12 meter? Dat is de reuzenhaai!”

”De funderingen 
moeten honderdjaar meekunnen.”
Maatregelen

Nu we meer windparken ontwikkelen is het belangrijk om ook te kijken naar wat we extra kunnen doen voor de natuur. Zo zijn er maatregelen waar een aannemer van een windpark zich aan moet houden. “Bruinvissen zijn gevoelig voor geluid en kunnen doof worden en minder goed eten vangen door te veel geluid. Ga je heien dan hebben ze daar last van, daarom werkt een aannemer met geluidswerende bubbelschermen om de bruinvissen te beschermen. 

Maar we willen ook graag voor de lange termijn de natuur helpen, door het leefklimaat voor sommige planten en dieren te verbeteren. Bijvoorbeeld op plekken waar twee kabels elkaar kruisen. Op die plekken komt de nieuwe kabel boven het zeebed uit. Daar stort je stenen met een goede structuur en creëer je holen waar allerlei zeebeesten, zoals rifvormende soorten en kreeften schuilen en zich vestigen. Zo ontstaan er verschillende plekken vanaf land tot aan de windparken waar we de biodiversiteit onder water verbeteren.” 

Hoe zorgen we ervoor dat het we leven onder water zo min mogelijk verstoren of juist verrijken? Iets extra’s doen voor de natuur noemen we ‘natuurinclusief bouwen’. Dat betekent dat er bij elk nieuwbouwproject gekeken wordt naar de natuur. Wie of wat er op die plek leeft en hoe we het leven onder water kunnen ondersteunen. “Bescherming van de Nederlands kust met natuurlijke riffen gebeurt al een tijd”, begint Annemiek. “Maar het web aan kabels, bedoeld voor het aansluiten van windparken, is relatief nieuw. Er staan al langere tijd windturbines op zee en er liggen al jaren elektriciteits-
kabels in de bodem van de Noordzee. Maar door de energietransitie komen er in hoog tempo veel meer windparken bij. In combinatie met veel scheepvaart, zand-
winning en een vrij ondiepe zee, staat het zeeleven onder druk. Het gaat gewoon al een tijd lang niet goed met onze Noordzee.”