Afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met deze techniek, als eerste op onze 380 kV-verbindingen. Dit jaar zal Dynamic Line Rating ook op 110 kV-verbindingen worden toegepast. Dit voorjaar zijn al sensoren geplaatst op hoogspanningsverbindingen tussen Groningen en Meeden en tussen Diemen – Breukelen – Krimpen aan den IJssel. Bekijk het kaartje hieronder waar eind 2024 Dynamic Line Rating zal worden toegepast.

Meer wind?
Meer stroom!

Het weer kan echter een gunstig effect hebben. Waait het hard of is de buitentemperatuur koeler, dan zal ook de temperatuur van de geleiders omlaag gaan. Hierdoor kan er meer stroom getransporteerd worden.

TenneT plaatst daarom slimme sensoren in hoogspanningsverbindingen om zowel de temperatuur als het doorhangen van de lijnen te meten. Dit noemen we ‘Dynamic Line Rating’. Uit de meetgegevens die deze sensoren leveren, kan iedere 5 minuten worden bepaald hoeveel extra transport er over de verbinding mogelijk is. Op deze manier kan tot wel 30% meer elektriciteit naar de eindgebruiker worden gebracht, zonder het net verder te hoeven uitbreiden.

Door gebruik te maken van gunstige weeromstandigheden, kan tot wel 30% meer stroom getransporteerd worden.

Door het transport van elektriciteit worden geleiders (de ‘draden’ tussen hoogspanningsmasten) warm en gaan ze meer doorhangen. Er is daarom een maximum aan wat er over een verbinding aan stroom getransporteerd kan worden. Lijnen mogen immers niet te laag bij de grond komen te hangen in verband met veiligheid.

De power van
Dynamic Line Rating
Nieuwsbrief netcongestie

Afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan met deze techniek, als eerste op onze 380 kV-verbindingen. Dit jaar zal Dynamic Line Rating ook op 110 kV-verbindingen worden toegepast. Dit voorjaar zijn al sensoren geplaatst op hoogspanningsverbindingen tussen Groningen en Meeden en tussen Diemen – Breukelen – Krimpen aan den IJssel. Bekijk het kaartje hieronder waar eind 2024 Dynamic Line Rating zal worden toegepast.

Meer wind? Meer stroom!

Het weer kan echter een gunstig effect hebben. Waait het hard of is de buitentemperatuur koeler, dan zal ook de temperatuur van de geleiders omlaag gaan. Hierdoor kan er meer stroom getransporteerd worden.

TenneT plaatst daarom slimme sensoren in hoogspanningsverbindingen om zowel de temperatuur als het doorhangen van de lijnen te meten. Dit noemen we ‘Dynamic Line Rating’. Uit de meetgegevens die deze sensoren leveren, kan iedere 5 minuten worden bepaald hoeveel extra transport er over de verbinding mogelijk is. Op deze manier kan tot wel 30% meer elektriciteit naar de eindgebruiker worden gebracht, zonder het net verder te hoeven uitbreiden.

Door het transport van elektriciteit worden geleiders (de ‘draden’ tussen hoogspanningsmasten) warm en gaan ze meer doorhangen. Er is daarom een maximum aan wat er over een verbinding aan stroom getransporteerd kan worden. Lijnen mogen immers niet te laag bij de grond komen te hangen in verband met veiligheid.

Door gebruik te maken van gunstige weeromstandigheden, kan tot wel 30% meer stroom getransporteerd worden.

Nieuwsbrief netcongestie
De power van
Dynamic Line Rating