Peildatum: 10 juli 2024

Via deze nieuwsbrief zullen wij ook de laatste stand van zaken met betrekking tot de wachtlijstdata (voor afname en invoeding op het elektriciteitsnet van TenneT) delen. Deze data is ook hier te vinden.

Wachtlijst informatie

Peildatum 10 juli 2024 

Gevraagde capaciteit Wachtrij invoeding

Peildatum 10 juli 2024 

Gevraagde capaciteit Wachtrij afname

Via deze nieuwsbrief zullen wij ook de laatste stand van zaken met betrekking tot de wachtlijstdata (voor afname en invoeding op het elektriciteitsnet van TenneT) delen. Deze data is ook hier te vinden.

Nieuwsbrief netcongestie
Update wachtlijst informatie