“In Gelderland, staan we met Utrecht en de Flevopolder voor grote uitdagingen in ons energienetwerk. Schaarste op het elektriciteitsnet blijft de komende jaren een uitdaging. Goed om te zien dat we met alle betrokken partijen intensief samenwerken. Zo kunnen de komende jaren de juiste keuzes maken voor onze klanten en met elkaar werken aan een veerkrachtig en toekomstbestendig Gelderland.”

Regiomanager Gelderland bij Liander

Minke Breijer

“Met deze maatregelen gaan we hopelijk ongewenste situaties voorkomen. Want daar zetten we op in. Door nu te acteren kunnen inwoners, bedrijven en instellingen zo goed mogelijk blijven functioneren. Ondanks alle toenemende drukte op het elektriciteitsnetwerk. Een vergroot bewustzijn over het verantwoord omgaan met stroom, zal hier enorm aan bijdragen.”

Gedeputeerde van de provincie Gelderland en voorzitter van de Energy Board

Ans Mol

Netbewust laden van elektrische voertuigen: laadpalen die tijdens grote drukte op het net langzamer of inden nodig niet laden.

De netbeheerders, provincie, gemeenten en ministeries werken samen aan de verdere uitvoering van de maatregelen.

Een drietal maatregelen uit het landelijke maatregelenpakket hebben in Gelderland de grootste impact:

Netbewuste woningbouw: nieuwbouwwoningen die minder stroom verbruiken, bijvoorbeeld doordat ze niet met elektriciteit maar met een collectief warmtenet verwarmd worden.

Netefficiënte installaties in bestaande bouw: hybride warmtepompen in plaats van elektrische bij vervanging van installaties in bestaande woningbouw.

Maatregelen voor Gelderland
“Heel mooi om te zien waar we nu staan, maar tegelijkertijd is dit pas het begin. We moeten nu doorpakken om samen met overheden, marktpartijen en klanten de potentie van de maatregelen ook daadwerkelijk te verzilveren. Alleen samen kunnen we het nieuwe energiesysteem vormgeven en overbelasting voorkomen.”

Regiomanager Flevoland bij Liander

Mark Jurjus

“Flevoland staat voor enkele grote opgaven, zoals het bouwen van honderdduizend woningen, de energietransitie en de toekomstige ontwikkeling van het landelijke gebied. Al deze opgaven vragen ook iets van het stroomnet. Deze maatregelen kunnen helpen om deze grote ontwikkelingen door te laten gaan. Dan moet er nu ingegrepen worden. En als Energy Board zullen wij, daar waar mogelijk, er alles aan doen om dit mogelijk te maken. Voor onze inwoners en onze ondernemers is het absoluut noodzakelijk dat zij kunnen vertrouwen op een betrouwbaar energiesysteem.”

Gedeputeerde van de provincie Flevoland en voorzitter van de Energy Board

Harold Hofstra

De netbeheerders, provincie, gemeenten en ministeries werken samen aan de verdere uitvoering van de maatregelen.

Een viertal maatregelen uit het landelijke maatregelenpakket hebben in de Flevopolder de grootste impact:

Netefficiënte installaties in bestaande bouw: hybride warmtepompen in plaats van elektrische bij vervanging van installaties in bestaande woningbouw.

Netbewust laden van elektrische voertuigen: laadpalen die tijdens grote drukte op het net langzamer of indien nodig niet laden.

Netbewuste woningbouw: nieuwbouwwoningen die minder stroom verbruiken, bijvoorbeeld doordat ze niet met elektriciteit maar met een collectief warmtenet verwarmd worden.

Inzet van regelbare opwek: de tijdelijke inzet van 'regelbare opwek', zoals grootschalige generatoren die draaien op gas. Deze maatregel passen we toe op momenten en de plekken waar die het meest nodig is. In de Flevopolder is de inzet van regelbare opwek op dit moment de maatregel met de meeste potentie.

Maatregelen voor de Flevopolder
Uitbreiding
en verzwaring
van het elektriciteitsnet

Om alle vraag naar transportvermogen van elektriciteit in te passen, is een grootse verbouwing nodig. De netbeheerders – samen met de provincie, gemeenten en de regio's – werken hard aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Maar dat kost tijd, de noodzakelijke aanpassingen staan op zijn vroegst gepland voor 2029. Ook nu is er al extra ruimte op net nodig en dus wordt er continu gezocht naar slimme oplossingen om het net efficiënter te gebruiken.

"Ons elektriciteitsnet in de Flevopolder, Gelderland en Utrecht kent geen provinciegrenzen. Daardoor raken overbelastingen in de ene provincie ook de andere, dit geldt ook voor de maatregelen die verlichting moeten brengen. Flevoland, Gelderland en Utrecht hebben hierdoor een gezamenlijke opgave om het probleem op te lossen."

Directeur Asset Management bij TenneT

Marc de Zwaan

Aanvragen op wachtlijst

Vorig jaar kondigden de netbeheerders het al aan, zonder gerichte maatregelen raakt het elektriciteitsnet in de Flevopolder, Gelderland en Utrecht de komende jaren overbelast. Om dit te voorkomen hebben de netbeheerders de afgelopen jaren nieuwe aanvragen van grootverbruikers voor een nieuwe of zwaardere aansluiting op de wachtlijst moeten plaatsen. De impact hiervan is voor bedrijven zeer ingrijpend. Grootverbruikers van elektriciteit die willen groeien of zich ergens nieuw willen vestigen ervaren tot zeker 2029 een probleem. Ook grote producenten van wind- of zonnestroom staan al langdurig op een wachtlijst in deze provincies. Eerder dit jaar werd voor de provincie Utrecht al een soortgelijk maatregelenpakket aangekondigd.

Ook in de provincies Gelderland en Flevoland dreigt het elektriciteitsnet overbelast te raken door de hoge vraag naar meer elektriciteit. Samen met provincies is door de netbeheerders een maatregelenpakket bekendgemaakt om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in deze provincies te garanderen. De maatregelen variëren van de tijdelijke inzet van grootschalige gasgeneratoren en netbewust laden van elektrische voertuigen, tot nieuwbouwwoningen die minder stroom verbruiken en de keuze voor hybride warmtepompen in bestaande woningbouw. Ondertussen wordt er door de netbeheerders keihard doorgewerkt aan de uitbreiding van het stroomnet en slimme oplossingen om het bestaande net efficiënter te gebruiken.

Oproep om bomvol stroomnet samen te ontlasten
Nieuwsbrief netcongestie
“In Gelderland, staan we met Utrecht en de Flevopolder voor grote uitdagingen in ons energienetwerk. Schaarste op het elektriciteitsnet blijft de komende jaren een uitdaging. Goed om te zien dat we met alle betrokken partijen intensief samenwerken. Zo kunnen de komende jaren de juiste keuzes maken voor onze klanten en met elkaar werken aan een veerkrachtig en toekomstbestendig Gelderland.”

Regiomanager Gelderland bij Liander

Minke Breijer

“Met deze maatregelen gaan we hopelijk ongewenste situaties voorkomen. Want daar zetten we op in. Door nu te acteren kunnen inwoners, bedrijven en instellingen zo goed mogelijk blijven functioneren. Ondanks alle toenemende drukte op het elektriciteitsnetwerk. Een vergroot bewustzijn over het verantwoord omgaan met stroom, zal hier enorm aan bijdragen.”

Gedeputeerde van de provincie Gelderland en voorzitter van de Energy Board

Ans Mol

Netbewust laden van elektrische voertuigen: laadpalen die tijdens grote drukte op het net langzamer of inden nodig niet laden.

De netbeheerders, provincie, gemeenten en ministeries werken samen aan de verdere uitvoering van de maatregelen.

Een drietal maatregelen uit het landelijke maatregelenpakket hebben in Gelderland de grootste impact:

Netbewuste woningbouw: nieuwbouwwoningen die minder stroom verbruiken, bijvoorbeeld doordat ze niet met elektriciteit maar met een collectief warmtenet verwarmd worden.

Netefficiënte installaties in bestaande bouw: hybride warmtepompen in plaats van elektrische bij vervanging van installaties in bestaande woningbouw.

Maatregelen voor Gelderland
“Heel mooi om te zien waar we nu staan, maar tegelijkertijd is dit pas het begin. We moeten nu doorpakken om samen met overheden, marktpartijen en klanten de potentie van de maatregelen ook daadwerkelijk te verzilveren. Alleen samen kunnen we het nieuwe energiesysteem vormgeven en overbelasting voorkomen.”

Regiomanager Flevoland bij Liander

Mark Jurjus

“Flevoland staat voor enkele grote opgaven, zoals het bouwen van honderdduizend woningen, de energietransitie en de toekomstige ontwikkeling van het landelijke gebied. Al deze opgaven vragen ook iets van het stroomnet. Deze maatregelen kunnen helpen om deze grote ontwikkelingen door te laten gaan. Dan moet er nu ingegrepen worden. En als Energy Board zullen wij, daar waar mogelijk, er alles aan doen om dit mogelijk te maken. Voor onze inwoners en onze ondernemers is het absoluut noodzakelijk dat zij kunnen vertrouwen op een betrouwbaar energiesysteem.”

Gedeputeerde van de provincie Flevoland en voorzitter van de Energy Board

Harold Hofstra

De netbeheerders, provincie, gemeenten en ministeries werken samen aan de verdere uitvoering van de maatregelen.

Een viertal maatregelen uit het landelijke maatregelenpakket hebben in de Flevopolder de grootste impact:

Netefficiënte installaties in bestaande bouw: hybride warmtepompen in plaats van elektrische bij vervanging van installaties in bestaande woningbouw.

Netbewust laden van elektrische voertuigen: laadpalen die tijdens grote drukte op het net langzamer of indien nodig niet laden.

Netbewuste woningbouw: nieuwbouwwoningen die minder stroom verbruiken, bijvoorbeeld doordat ze niet met elektriciteit maar met een collectief warmtenet verwarmd worden.

Inzet van regelbare opwek: de tijdelijke inzet van 'regelbare opwek', zoals grootschalige generatoren die draaien op gas. Deze maatregel passen we toe op momenten en de plekken waar die het meest nodig is. In de Flevopolder is de inzet van regelbare opwek op dit moment de maatregel met de meeste potentie.

Maatregelen voor de Flevopolder
Uitbreiding
en verzwaring
van het elektriciteitsnet

Om alle vraag naar transportvermogen van elektriciteit in te passen, is een grootse verbouwing nodig. De netbeheerders – samen met de provincie, gemeenten en de regio's – werken hard aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Maar dat kost tijd, de noodzakelijke aanpassingen staan op zijn vroegst gepland voor 2029. Ook nu is er al extra ruimte op net nodig en dus wordt er continu gezocht naar slimme oplossingen om het net efficiënter te gebruiken.

Directeur Asset Management bij TenneT

Marc de Zwaan

"Ons elektriciteitsnet in de Flevopolder, Gelderland en Utrecht kent geen provinciegrenzen. Daardoor raken overbelastingen in de ene provincie ook de andere, dit geldt ook voor de maatregelen die verlichting moeten brengen. Flevoland, Gelderland en Utrecht hebben hierdoor een gezamenlijke opgave om het probleem op te lossen."
Aanvragen op wachtlijst

Vorig jaar kondigden de netbeheerders het al aan, zonder gerichte maatregelen raakt het elektriciteitsnet in de Flevopolder, Gelderland en Utrecht de komende jaren overbelast. Om dit te voorkomen hebben de netbeheerders de afgelopen jaren nieuwe aanvragen van grootverbruikers voor een nieuwe of zwaardere aansluiting op de wachtlijst moeten plaatsen. De impact hiervan is voor bedrijven zeer ingrijpend. Grootverbruikers van elektriciteit die willen groeien of zich ergens nieuw willen vestigen ervaren tot zeker 2029 een probleem. Ook grote producenten van wind- of zonnestroom staan al langdurig op een wachtlijst in deze provincies. Eerder dit jaar werd voor de provincie Utrecht al een soortgelijk maatregelenpakket aangekondigd.

Ook in de provincies Gelderland en Flevoland dreigt het elektriciteitsnet overbelast te raken door de hoge vraag naar meer elektriciteit. Samen met provincies is door de netbeheerders een maatregelenpakket bekendgemaakt om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in deze provincies te garanderen. De maatregelen variëren van de tijdelijke inzet van grootschalige gasgeneratoren en netbewust laden van elektrische voertuigen, tot nieuwbouwwoningen die minder stroom verbruiken en de keuze voor hybride warmtepompen in bestaande woningbouw. Ondertussen wordt er door de netbeheerders keihard doorgewerkt aan de uitbreiding van het stroomnet en slimme oplossingen om het bestaande net efficiënter te gebruiken.

Nieuwsbrief netcongestie
Oproep om bomvol stroomnet samen te ontlasten