Vervolgstappen

In de Netcode Elektriciteit is opgenomen dat partijen met een aansluiting van 60 megawatt verplicht zijn om bij te dragen aan het oplossen van congestie. Dit betreft afnemers en producenten, binnen en buiten gesloten distributiesystemen (GDS'en). Zij zijn daarmee verplicht om congestiemanagementdiensten aan te bieden. De netbeheerders starten nu met de naleving van de verplichting voor partijen die grootschalig stroom produceren en op het net invoeden, maar zij verwachten deze naleving van de verplichting in de loop van het jaar ook in te voeren voor grootschalige afnemers van elektriciteit. Daarnaast werken de netbeheerders aan een verplichting voor deelname aan congestiemanagement voor zowel afnemers en producenten in congestiegebieden met een aansluiting van groter dan 1 megawatt.

Afspraken over deelname

Inmiddels zien we dat steeds meer grootverbruikers en producenten van energie flexibel vermogen aanbieden. Vertegenwoordigers van de netbeheerders nemen contact op met deze grote producenten die nog niet deelnemen om de maatregel uit te leggen en afspraken over deelname te maken.

Marktwerking

Door middel van dit vermogen kunnen de netbeheerders bij dreigende overbelasting van het net aan producenten vragen om tijdelijk meer of minder elektriciteit terug te leveren aan het net. De bedoeling is dat door marktwerking een competitieve prijs voor flexibiliteit ontstaat. De netbeheerders vergelijken vervolgens de biedingen en bepalen of deze inzetbaar zijn. In totaal worden ruim vijftig klanten door zowel TenneT als de regionale netbeheerders benaderd om deze verplichting na te komen.

De verplichting voor deelname aan congestiemanagement, zoals vastgelegd in de Netcode Elektriciteit, geldt onder andere voor producenten met een aansluiting van meer dan 60 megawatt. Dit geldt zowel voor partijen in congestiegebieden als in regio's die op dit moment nog geen congestiegebied zijn. De grote producenten wordt daarom verzocht hun beschikbare vermogen aan te bieden voor congestiemanagement.

We verbruiken steeds meer elektriciteit en wekken ook steeds meer op met bijvoorbeeld zonnepanelen. Dit leidt tot een zwaardere belasting van het elektriciteitsnet. Om de kans op overbelasting en storingen te verkleinen, gaan de netbeheerders de grootste producenten van elektriciteit verplichten om mee te doen aan spitsmijden, oftewel congestiemanagement. Met congestiemanagement wordt de ruimte op het net beter verdeeld en de maatregel helpt de betrouwbaarheid van het net te waarborgen. Ondertussen blijven de netbeheerders overal in het land werken aan de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dit is woensdag 10 juli bekend gemaakt.

Verplichte deelname spitsmijden voor grootste producenten  
Nieuwsbrief netcongestie
Vervolgstappen

In de Netcode Elektriciteit is opgenomen dat partijen met een aansluiting van 60 megawatt verplicht zijn om bij te dragen aan het oplossen van congestie. Dit betreft afnemers en producenten, binnen en buiten gesloten distributiesystemen (GDS'en). Zij zijn daarmee verplicht om congestiemanagementdiensten aan te bieden. De netbeheerders starten nu met de naleving van de verplichting voor partijen die grootschalig stroom produceren en op het net invoeden, maar zij verwachten deze naleving van de verplichting in de loop van het jaar ook in te voeren voor grootschalige afnemers van elektriciteit. Daarnaast werken de netbeheerders aan een verplichting voor deelname aan congestiemanagement voor zowel afnemers en producenten in congestiegebieden met een aansluiting van groter dan 1 megawatt.

Marktwerking

Door middel van dit vermogen kunnen de netbeheerders bij dreigende overbelasting van het net aan producenten vragen om tijdelijk meer of minder elektriciteit terug te leveren aan het net. De bedoeling is dat door marktwerking een competitieve prijs voor flexibiliteit ontstaat. De netbeheerders vergelijken vervolgens de biedingen en bepalen of deze inzetbaar zijn. In totaal worden ruim vijftig klanten door zowel TenneT als de regionale netbeheerders benaderd om deze verplichting na te komen.

Afspraken over deelname

Inmiddels zien we dat steeds meer grootverbruikers en producenten van energie flexibel vermogen aanbieden. Vertegenwoordigers van de netbeheerders nemen contact op met deze grote producenten die nog niet deelnemen om de maatregel uit te leggen en afspraken over deelname te maken.

De verplichting voor deelname aan congestiemanagement, zoals vastgelegd in de Netcode Elektriciteit, geldt onder andere voor producenten met een aansluiting van meer dan 60 megawatt. Dit geldt zowel voor partijen in congestiegebieden als in regio's die op dit moment nog geen congestiegebied zijn. De grote producenten wordt daarom verzocht hun beschikbare vermogen aan te bieden voor congestiemanagement.

We verbruiken steeds meer elektriciteit en wekken ook steeds meer op met bijvoorbeeld zonnepanelen. Dit leidt tot een zwaardere belasting van het elektriciteitsnet. Om de kans op overbelasting en storingen te verkleinen, gaan de netbeheerders de grootste producenten van elektriciteit verplichten om mee te doen aan spitsmijden, oftewel congestiemanagement. Met congestiemanagement wordt de ruimte op het net beter verdeeld en de maatregel helpt de betrouwbaarheid van het net te waarborgen. Ondertussen blijven de netbeheerders overal in het land werken aan de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dit is woensdag 10 juli bekend gemaakt.

Nieuwsbrief netcongestie
Verplichte deelname spitsmijden voor grootste producenten