Update congestiemanagement onderzoeken
Nieuwsbrief netcongestie

In februari 2024 heeft een update van de congestiemanagementonderzoeken tot een herziening van de planning geleid waarbij TenneT onderzoeken voor afname prioriteit heeft gegeven. Op 18 april jl. heeft ACM een codewijzigingsbesluit vastgesteld met termijnen waarbinnen de congestiemanagementonderzoeken afgerond moeten zijn. Dit besluit van ACM heeft als gevolg dat TenneT nu de planning weer heeft moeten herzien. Om te voldoen aan de regels uit dit besluit, zal TenneT de (lopende) onderzoeken voor productie uiterlijk 18 oktober 2024 afronden. Het onderzoek naar afname in Groningen en Overijssel verschuift hierdoor naar het voorjaar van 2025.

TenneT publiceert maandelijks de planning van de lopende congestiemanagementonderzoeken, o.a. in deze nieuwsbrief. Omdat de capaciteit voor deze onderzoeken beperkt is, moet TenneT keuzes maken welke onderzoeken prioriteit krijgen.

Update congestie-onderzoeken

De planning van de congestiemanagementonderzoeken ziet er als volgt uit:

Noord Holland
Update congestiemanagementonderzoek

In onze vorige nieuwsbrief is een uitgebreide update gegeven over het lopende congestiemanagementonderzoek voor de provincie Noord-Holland. Op dit moment wordt de marktanalyse afgerond. Hierbij hebben TenneT en Liander onderzocht hoe en welke marktpartijen met behulp van flexibiliteit bijdragen aan het oplossen of beperken van de netcongestie. Deze informatie wordt toegevoegd aan beschikbare prognose en inputdata, waarbij het aantal doorrekeningen flink wordt opgevoerd. De voorziene publicatiedatum van de resultaten van het onderzoek stond gepland voor september 2024. De Energyboard Noord-Holland en Taskforce Congestie Amsterdam hebben gezamenlijk besloten om de publicatiedatum te verplaatsen naar december 2024, zodat nieuwe realisatiedata over 2023 van Liander in het onderzoek verwerkt kan worden zodat het onderzoek de meest actuele stand van zaken bevat.

In februari 2024 heeft een update van de congestiemanagementonderzoeken tot een herziening van de planning geleid waarbij TenneT onderzoeken voor afname prioriteit heeft gegeven. Op 18 april jl. heeft ACM een codewijzigingsbesluit vastgesteld met termijnen waarbinnen de congestiemanagementonderzoeken afgerond moeten zijn. Dit besluit van ACM heeft als gevolg dat TenneT nu de planning weer heeft moeten herzien. Om te voldoen aan de regels uit dit besluit, zal TenneT de (lopende) onderzoeken voor productie uiterlijk 18 oktober 2024 afronden. Het onderzoek naar afname in Groningen en Overijssel verschuift hierdoor naar het voorjaar van 2025.

De planning van de congestiemanagementonderzoeken ziet er als volgt uit:

Update congestie-onderzoeken

TenneT publiceert maandelijks de planning van de lopende congestiemanagementonderzoeken, o.a. in deze nieuwsbrief. Omdat de capaciteit voor deze onderzoeken beperkt is, moet TenneT keuzes maken welke onderzoeken prioriteit krijgen.

Update congestie-management onderzoeken
Nieuwsbrief netcongestie

In onze vorige nieuwsbrief is een uitgebreide update gegeven over het lopende congestiemanagementonderzoek voor de provincie Noord-Holland. Op dit moment wordt de marktanalyse afgerond. Hierbij hebben TenneT en Liander onderzocht hoe en welke marktpartijen met behulp van flexibiliteit bijdragen aan het oplossen of beperken van de netcongestie. Deze informatie wordt toegevoegd aan beschikbare prognose en inputdata, waarbij het aantal doorrekeningen flink wordt opgevoerd. De voorziene publicatiedatum van de resultaten van het onderzoek stond gepland voor september 2024. De Energyboard Noord-Holland en Taskforce Congestie Amsterdam hebben gezamenlijk besloten om de publicatiedatum te verplaatsen naar december 2024, zodat nieuwe realisatiedata over 2023 van Liander in het onderzoek verwerkt kan worden zodat het onderzoek de meest actuele stand van zaken bevat.

Update congestiemanagementonderzoek
Noord Holland