Modulair Bouwen Large Projects Nederland
Facts & Figures

300.000

170.000

2023:

per jaar

Groeit door naar

t.o.v. 2022

+60%

Installatie
warmtepompen

2 miljoen

500 laadpalen per dag

Dat is gemiddeld

in 2030

Groeit door naar

500.000

2023:

laadpalen

Laadpalen

De rest is voor industrie, bedrijven,
datacenters, woonwijken,
waterstoffabrieken

75 GW

van Amsterdam)

het vermogen

(Ruim

150x

105

gigawatt

Aanvragen voor verzwaring of nieuwe aansluiting 2023

Grootschalige batterijen

Daarvan is

straten moet open voor de aanleg van nieuwe kabels van de netbeheerders

euro

1 op de 3

8 miljard

per jaar

dat naar:

Tot 2025 groeit

euro

5 miljard

in 2023

Ruim

Investeringen
netbeheerders

bestaande hoog-
spanningsstations

(110 - 150kV)

Verbouw en
uitbreiding van

Bouw van 

plekken gaat TenneT
aan het werk

700

Op meer dan

hoogspannings-
masten

1.000

Bouw van

bovengrondse
hoogspanningsverbinding

Aanleg vele kilometers ondergrondse verbindingen (110 en 150 kV)

140

Toename portfolio
TenneT x10

350 km

Aanleg

380 kV-stations

nieuwe

14

sneller

Ontwikkelen en realiseren hoogspanningsstations: 

0,5 tot 2 jaar

sneller

Ontwikkelen en realiseren hoogspanningsmasten: 

Te verwachten kortere doorlooptijden met modulair bouwen

0,5 tot 4 jaar

Samen met verkorten leadtime voor de RCR-procedures, een van de andere slimme oplossingen, kunnen we nog kortere doorlooptijden
realiseren.

Toekomst

Huidig

10 -30%

Bouw van het project 

Realisatiefase

20 -70%

Engineering

Ontwerpfase

5-20%

Storingen, vervanging, onderhoud van componenten

Onderhoud en beheerfase

10 -40%

Werkvolgorde van uitvoerende partijen, bestellen materialen, leveranciers

Voorbereidingsfase en levering

Verwachte besparing met modulair bouwen

20 -40%

Participatie, vergunningen (aankoop grond), bodemonderzoek

Planologische fase

Uitwisselbaarheid materialen, voorraadbeheer, minder specialistisch en ook uitwisselbaarheid van technisch geschoold personeel. Ieder hoogspanningsstation is gelijk.

5-20%

Storingen, vervanging, onderhoud van componenten

Onderhoud en beheerfase

Eenduidige werkwijze, grotere flexibiliteit, uitwisselbaarheid materialen.

10 -30%

Bouw van het project 

Realisatiefase

In principe ligt alles vast. Daardoor werken met prefab onderdelen, materialen op voorraad, repeterend werk, eenduidige werkinstructie, efficiënter werken.

10 -40%

Werkvolgorde van uitvoerende partijen, bestellen materialen, leveranciers

Voorbereidingsfase en levering

30-80% van het ontwerp is klaar. Alleen locatie specifieke ontwerpen zijn nog nodig.

20 -70%

Engineering

Ontwerpfase

Verwachte besparing met modulair bouwen

20 -40%

In vroeg stadium is de impact op de omgeving bekend. Kaders zijn direct duidelijk, dat kan helpen in gesprekken met omgeving.

Participatie, vergunningen (aankoop grond), bodemonderzoek

Planologische fase

Samen met verkorten leadtime voor de RCR-procedures, een van de andere slimme oplossingen, kunnen we nog kortere doorlooptijden
realiseren.

Toekomst

Huidig

sneller

Ontwikkelen en realiseren hoogspanningsstations: 

0,5 tot 2 jaar

sneller

Ontwikkelen en realiseren hoogspanningsmasten: 

Te verwachten kortere doorlooptijden met modulair bouwen

0,5 tot 4 jaar

bestaande hoog-
spanningsstations

(110 - 150kV)

Verbouw en
uitbreiding van

Bouw van 

plekken gaat TenneT
aan het werk

700

Op meer dan

hoogspannings-
masten

1.000

Bouw van

bovengrondse
hoogspanningsverbinding

Aanleg vele kilometers ondergrondse verbindingen (110 en 150 kV)

140

Toename portfolio
TenneT x10

350 km

Aanleg

380 kV-stations

nieuwe

14

1 op de 3

straten moet open voor de aanleg van nieuwe kabels van de netbeheerders

euro

8 miljard

per jaar

dat naar:

Tot 2025 groeit

euro

5 miljard

in 2023

Ruim

Investeringen
netbeheerders

De rest is voor industrie, bedrijven,
datacenters, woonwijken,
waterstoffabrieken

105

gigawatt

het vermogen

van Amsterdam)

150x

(Ruim

Grootschalige batterijen

Daarvan is

75 GW

Aanvragen voor verzwaring of nieuwe aansluiting 2023

2 miljoen

500 laadpalen per dag

Dat is gemiddeld

in 2030

Groeit door naar

laadpalen

500.000

2023:

Laadpalen

300.000

170.000

2023:

per jaar

Groeit door naar

t.o.v. 2022

+60%

Installatie
warmtepompen
Modulair Bouwen Large Projects Nederland
Facts & Figures