Modulair Bouwen Large Projects Nederland
Modulair bouwen Large Projects Nederland

Manager Engineering Large Project Nederland

drs. Ing. Roy Besselink

“Door intensief en nauw samen te werken met de marktpartijen, geven we invulling aan ons partnership. Met langdurige contracten, verbinden we ons voor een lange tijd aan partijen. Gezamenlijk ontwikkelen en invoeren van standaard ontwerpmodules maakt de realisatie van bijvoorbeeld een hoogspanningsstation voor iedereen aantrekkelijker. Steeds weer hetzelfde ontwerpen is voor geen enkele engineer een uitdaging, dus komt de focus voor hen veel meer op de uitdagende, niet standaard oplossingen te liggen. Zo gaat het niet alleen sneller, zo houden we het werk voor iedereen behapbaar en aantrekkelijk. En laten we eerlijk zijn, door het terugdringen van ‘rework’ bieden we vanaf het begin helderheid. Aan de voorkant en tijdens het ontwerpen.”

Modulair bouwen binnen Large Projects Nederland betekent dat we een standaard ontwerp voor 380 kV stations en – masten ontwikkelen en invoeren. Dat ontwerp bestaat uit standaard modules en is samen met een aantal marktpartijen ontwikkeld. Modulair bouwen is van cruciaal belang voor de uitbreiding van ons net. Dit vraagt op alle fronten en in de hele keten om integraal werken. Door TenneT met de partners en de partners onderling.

Het is goed ons te realiseren dat het werk op een andere manier wordt uitgevoerd. Dat geldt voor onze eigen engineers, marktpartijen, onderaannemers en toeleveranciers. Maar ook onze inkopers en bijvoorbeeld omgevingsmanagers. Door te werken met modules, die vastliggen, wordt het ontwerpen, plannen en uitvoeren van uitvoeringsprojecten eenvoudiger. En sneller te realiseren.

Eenvoudiger
en uitdagender
werk

Het werk van de engineer wordt zeker niet saai. Juist niet. Ons werkveld zal de komende jaren interessant blijven door de grote hoeveelheid en complexiteit van al het werk dat op ons afkomt. En tegelijk moeten we, naast deze enorme verbouwing van Nederland, zorgen dat we 24/7 stroom transporteren. Dat is misschien nog wel het meest uitdagend. Het is de bedoeling om ons werk eenvoudiger en tegelijk uitdagender te maken. Eenvoudiger door het repeterende werk te standaardiseren en meer de focus te leggen op complexere, uitdagende projectdelen. Door nu te investeren in modulaire oplossingen kunnen we hier op de korte termijn versnellingen realiseren. Het modulaire bouwen helpt dus met het versnellen van de uitbreidingen van ons net. Dat is nu van groot belang.

Verbeteringen, correcties of nieuwe standaarden kunnen snel worden opgeschaald.

Complexe (ontwerp)oplossingen worden buiten modulair bouwen binnen de projecten opgelost.

De ontwerpmodules worden goedgekeurd door multidisciplinaire teams. Die bestaan uit relevante disciplines binnen de TenneT asset management keten.

Ontwerpmodules zijn integraal (in de keten en met marktpartijen) ontworpen en bevatten alle disciplines: primaire, secundaire, tertiaire, civiele, bouwkundige, telecom, EMC & aarding en lijnen.

We ontwikkelen modulaire ontwerpoplossingen op één plek. Daar worden ze beheerd en beschikbaar gesteld. Daardoor zijn onduidelijkheden over werkwijzen en besluiten niet meer aan de orde.

In de hele keten is het gebruik van de ontwerpmodules de norm.

Uitgangspunten modulair bouwen
“Eind 2024 realiseren we 80% van ons werk met onze standaard ontwerpmodules.”
Wat levert modulair bouwen op

Vereenvoudiging – versnelling van het inkoopproces

Manager Engineering Large Project Nederland

drs. Ing. Roy Besselink

Verbeteringen, correcties of nieuwe standaarden kunnen snel worden opgeschaald.

Complexe (ontwerp)oplossingen worden buiten modulair bouwen binnen de projecten opgelost.

De ontwerpmodules worden goedgekeurd door multidisciplinaire teams. Die bestaan uit relevante disciplines binnen de TenneT asset management keten.

Ontwerpmodules zijn integraal (in de keten en met marktpartijen) ontworpen en bevatten alle disciplines: primaire, secundaire, tertiaire, civiele, bouwkundige, telecom, EMC & aarding en lijnen.

We ontwikkelen modulaire ontwerpoplossingen op één plek. Daar worden ze beheerd en beschikbaar gesteld. Daardoor zijn onduidelijkheden over werkwijzen en besluiten niet meer aan de orde.

In de hele keten is het gebruik van de ontwerpmodules de norm.

Uitgangspunten modulair bouwen

Modulair bouwen binnen Large Projects Nederland betekent dat we een standaard ontwerp voor 380 kV stations en – masten ontwikkelen en invoeren. Dat ontwerp bestaat uit standaard modules en is samen met een aantal marktpartijen ontwikkeld. Modulair bouwen is van cruciaal belang voor de uitbreiding van ons net. Dit vraagt op alle fronten en in de hele keten om integraal werken. Door TenneT met de partners en de partners onderling.

Het is goed ons te realiseren dat het werk op een andere manier wordt uitgevoerd. Dat geldt voor onze eigen engineers, marktpartijen, onderaannemers en toeleveranciers. Maar ook onze inkopers en bijvoorbeeld omgevingsmanagers. Door te werken met modules, die vastliggen, wordt het ontwerpen, plannen en uitvoeren van uitvoeringsprojecten eenvoudiger. En sneller te realiseren.

Het werk van de engineer wordt zeker niet saai. Juist niet. Ons werkveld zal de komende jaren interessant blijven door de grote hoeveelheid en complexiteit van al het werk dat op ons afkomt. En tegelijk moeten we, naast deze enorme verbouwing van Nederland, zorgen dat we 24/7 stroom transporteren. Dat is misschien nog wel het meest uitdagend. Het is de bedoeling om ons werk eenvoudiger en tegelijk uitdagender te maken. Eenvoudiger door het repeterende werk te standaardiseren en meer de focus te leggen op complexere, uitdagende projectdelen. Door nu te investeren in modulaire oplossingen kunnen we hier op de korte termijn versnellingen realiseren. Het modulaire bouwen helpt dus met het versnellen van de uitbreidingen van ons net. Dat is nu van groot belang.

Eenvoudiger
en uitdagender
werk
“Eind 2024 realiseren we 80% van ons werk met onze standaard ontwerpmodules.”

Minder rework

Veiligheid

Snelheid

Slimme en efficiënte inzet van mensen en materiaal

Eenduidigheid en helderheid, niet alleen in bouwfase, ook voor het beheer en onderheid

Vanaf planfase direct helderheid voor grondeigenaren

Vereenvoudiging – versnelling van het inkoopproces

Wat levert modulair bouwen op

“Door intensief en nauw samen te werken met de marktpartijen, geven we invulling aan ons partnership. Met langdurige contracten, verbinden we ons voor een lange tijd aan partijen. Gezamenlijk ontwikkelen en invoeren van standaard ontwerpmodules maakt de realisatie van bijvoorbeeld een hoogspanningsstation voor iedereen aantrekkelijker. Steeds weer hetzelfde ontwerpen is voor geen enkele engineer een uitdaging, dus komt de focus voor hen veel meer op de uitdagende, niet standaard oplossingen te liggen. Zo gaat het niet alleen sneller, zo houden we het werk voor iedereen behapbaar en aantrekkelijk. En laten we eerlijk zijn, door het terugdringen van ‘rework’ bieden we vanaf het begin helderheid. Aan de voorkant en tijdens het ontwerpen.”
Modulair Bouwen Large Projects Nederland
Modulair bouwen Large Projects Nederland