1
8
7
6
5
4
3
2

Blijft het werk van de engineer leuk?

Ja, zeker! Door de veelvoorkomende en repeterende (ontwerp-)werkzaamheden te standaardiseren, ontstaat er juist meer tijd voor de uitdagende en complexe werkzaamheden die niet veelvoorkomend en repeterend zijn. Hierdoor wordt het werk voor de engineer juist uitdagender en leuker. Daarbij blijft het TenneT portfolio groeien en is er meer vraag naar complex engineerswerk. Als we kijken naar greenfield (nieuw), dan kunnen we met standaarden veel snelheid maken. En voor brownfield (bestaand) hebben we te maken met technische complexiteit. Daar zit dan ook de technische uitdaging. Het standaard ontwerp helpt met het versnellen van de uitbreidingen van ons net. Dat is nu cruciaal.

We hebben al zo veel werk te doen, en dan komt dit er nog bij?

Het is juist de bedoeling om ons werk eenvoudiger en tegelijk uitdagender te maken. Eenvoudiger door het repeterende werk te standaardiseren en meer de focus te leggen op complexere, uitdagende projecten. Door nu te investeren in standaard modules kunnen we hier op de korte termijn een forse versnellingen realiseren.

In welke mate kan de omgeving meedenken en participeren?

De focus ligt voornamelijk op ruimtelijke inpassing. Met het standaard ontwerp heeft de omgeving minder invloed op de inrichting van het hoogspanningsstation. Waar een grondeigenaar wel invloed op heeft is bijvoorbeeld de afwerking van het terrein rondom het station, of de ligging van de ontsluitingsweg. Hiero kan een grondeigenaar invloed uitoefenen. Dit is altijd maatwerk en afhankelijk van de locatie. Aan de voorkant van het participatieproces moeten heldere kaders worden meegegeven waarover de omgeving wel of niet kan meedenken. Een hoogspanningsstation kan bijvoorbeeld (groen) worden ingepast in de omgeving. Dit is een van de aspecten waarover de omgeving kan meedenken/participeren. Het standaard ontwerp helpt met het versnellen van de uitbreidingen van ons net. Dat is van belang.

We hebben te maken met doorlooptijden van de procedures, in hoeverre kunnen we dan écht versnellen?

De verwachting is dat we aan de voorkant wat tijd kunnen winnen. We verwachten dat het makkelijker is om het gesprek te voeren met een ontwerp in plaats van een gesprek te voeren als er nog geen concreet voorstel is. De schaarse capaciteit aan technische mensen die we met modulair bouwen besparen, kan op andere initiatieven of projecten worden ingezet. Daardoor kunnen we versnellen en meer werk met hetzelfde aantal mensen uitvoeren.

Hoeveel sneller kunnen hoogspanningsstations gebouwd worden met modulair bouwen?

We verwachten een doorlooptijdverkorting van:

  • 0,5 – 1 jaar in de planologische en ontwerpfase én

  • 0,5 – 1 jaar in de realisatiefase

Wat betekent modulair bouwen voor het onderhoud van de assets?

Deze manier van ontwikkelen en ontwerpen geeft meer duidelijkheid. Als alle stations volgens eenzelfde ontwerp worden opgebouwd, wordt het onderhoud ook voorspelbaarder, makkelijker uitvoerbaar en daardoor ook veiliger.

Is de lay-out op ieder station hetzelfde?

Niet per se. De modulaire bouwblokken / modules zijn op ieder station hetzelfde. Per station kan de configuratie – opbouw van het station verschillen. De configuratie is weer afhankelijk van de behoefte aan transportcapaciteit.


Staat de afmeting van een nieuw 380kV station vast?

De basis staat vast. De definitieve grootte van een nieuw hoogspanningsstation is afhankelijk van de behoefte aan het vermogen – transportcapaciteit in een regio. En de afmeting is afhankelijk van het aantal velden. Het maakt wel uit of er 10, 20 of bijvoorbeeld 30 velden moeten worden gebouwd. Ook is een combinatie met een nieuw 150 kV-station bepalend hoe groot een nieuw hoogspanningsstation wordt. Dit kan per locatie verschillen.

8 veelgestelde vragen
Modulair bouwen
Modulair Bouwen Large Projects Nederland
8

Blijft het werk van de engineer leuk?

Ja, zeker! Door de veelvoorkomende en repeterende (ontwerp-)werkzaamheden te standaardiseren, ontstaat er juist meer tijd voor de uitdagende en complexe werkzaamheden die niet veelvoorkomend en repeterend zijn. Hierdoor wordt het werk voor de engineer juist uitdagender en leuker. Daarbij blijft het TenneT portfolio groeien en is er meer vraag naar complex engineerswerk. Als we kijken naar greenfield (nieuw), dan kunnen we met standaarden veel snelheid maken. En voor brownfield (bestaand) hebben we te maken met technische complexiteit. Daar zit dan ook de technische uitdaging. Het standaard ontwerp helpt met het versnellen van de uitbreidingen van ons net. Dat is nu cruciaal.

7
We hebben al zo veel werk te doen, en dan komt dit er nog bij?

Het is juist de bedoeling om ons werk eenvoudiger en tegelijk uitdagender te maken. Eenvoudiger door het repeterende werk te standaardiseren en meer de focus te leggen op complexere, uitdagende projecten. Door nu te investeren in standaard modules kunnen we hier op de korte termijn een forse versnellingen realiseren.

6
In welke mate kan de omgeving nog meedenken en participeren?

De focus ligt voornamelijk op ruimtelijke inpassing. Met het standaard ontwerp heeft de omgeving minder invloed op de inrichting van het hoogspanningsstation. Waar een grondeigenaar wel invloed op heeft is bijvoorbeeld de afwerking van het terrein rondom het station, of de ligging van de ontsluitingsweg. Hiero kan een grondeigenaar invloed uitoefenen. Dit is altijd maatwerk en afhankelijk van de locatie. Aan de voorkant van het participatieproces moeten heldere kaders worden meegegeven waarover de omgeving wel of niet kan meedenken. Een hoogspanningsstation kan bijvoorbeeld (groen) worden ingepast in de omgeving. Dit is een van de aspecten waarover de omgeving kan meedenken/participeren. Het standaard ontwerp helpt met het versnellen van de uitbreidingen van ons net. Dat is van belang.

5
We hebben te maken met doorlooptijden van de procedures, in hoeverre kunnen we dan écht versnellen?

De verwachting is dat we aan de voorkant wat tijd kunnen winnen. We verwachten dat het makkelijker is om het gesprek te voeren met een ontwerp in plaats van een gesprek te voeren als er nog geen concreet voorstel is. De schaarse capaciteit aan technische mensen die we met modulair bouwen besparen, kan op andere initiatieven of projecten worden ingezet. Daardoor kunnen we versnellen en meer werk met hetzelfde aantal mensen uitvoeren.

4
Hoeveel sneller kunnen hoogspanningsstations gebouwd worden met modulair bouwen?

We verwachten een doorlooptijdverkorting van:

  • 0,5 – 1 jaar in de planologische en ontwerpfase én

  • 0,5 – 1 jaar in de realisatiefase

3
Wat betekent modulair bouwen voor het onderhoud van de assets?

Deze manier van ontwikkelen en ontwerpen geeft meer duidelijkheid. Als alle stations volgens eenzelfde ontwerp worden opgebouwd, wordt het onderhoud ook voorspelbaarder, makkelijker uitvoerbaar en daardoor ook veiliger.

2
Is de lay-out op ieder station hetzelfde?

Niet per se. De modulaire bouwblokken / modules zijn op ieder station hetzelfde. Per station kan de configuratie – opbouw van het station verschillen. De configuratie is weer afhankelijk van de behoefte aan transportcapaciteit.

1

Staat de afmeting van een nieuw 380kV station vast?

De basis staat vast. De definitieve grootte van een nieuw hoogspanningsstation is afhankelijk van de behoefte aan het vermogen – transportcapaciteit in een regio. En de afmeting is afhankelijk van het aantal velden. Het maakt wel uit of er 10, 20 of bijvoorbeeld 30 velden moeten worden gebouwd. Ook is een combinatie met een nieuw 150 kV-station bepalend hoe groot een nieuw hoogspanningsstation wordt. Dit kan per locatie verschillen.

Modulair bouwen
Modulair Bouwen Large Projects Nederland
8 veelgestelde vragen