Hoe we omgaan met de verschillende onderdelen – disciplines en welke impact modulair bouwen heeft, lichten we hieronder kort toe. Voor uitgebreide informatie en specialistische gegevens, vind je onderaan deze pagina de linkjes naar de presentaties.

3
2
3
2
2
1
1
2
1
1

Voor elke module is Systems Engineering toegepast. Systems Engineering zorgt voor een traceerbaar en herleidbaar proces. Daarmee weten we dus aan welke eisen het ontwerp voldoet. Daardoor is de kwaliteit van het opgeleverde hoogspanningsstation geborgd. De kwaliteit, de tijd en resources zijn op deze manier optimaal benut. Dat leidt tot minimale (faal-)kosten.


Primair, civiel en bouwkunde

Terrein-inrichting

Ook de terreininrichting, dus binnen de hekken van het hoogspanningsstation, is meegenomen in het modulaire ontwerp. Met uitzondering van een aantal elementen. De hekwerken, het riool en de bestrating zijn bijvoorbeeld niet modulair ontworpen. We hebben alleen vastgelegd welke materialen bij voorkeur worden gebruikt. Buiten het terrein van het hoogspanningsstation houden we zoveel mogelijk rekening met de ruimtelijke inpassing en hebben we ook te maken met eisen en wensen van gemeente, provincie of rijksoverheid – het bevoegd gezag. Voor het inpassen van het station, kijken we naar natuur inclusief bouwen, zorgen we voor biodiversiteit en is ook participatie, zoals dat is vastgelegd in de Omgevingswet, een belangrijk kader.


Primaire elementen 

Onder andere de primaire elementen lijnveld, transformatorveld, dwarskoppelveld, langskoppelveld en 50kV spoelveld zijn modulair ontworpen. Deze zijn driedimensionaal opgezet en bevatten onder andere boven- en zijaanzichten, berekeningen, opstellingstekeningen en staaltekeningen.


Civiele elementen

De civiele elementen van een station bevinden zich onder de grond. In een hoogspanningsstation zijn de gebouwen gebouwd op een fundering. De modulaire ontwerpen voor de fundering bestaan uit twee varianten:

  • op staal gefundeerd ontwerp,

  • op palen gefundeerd ontwerp.

Welk ontwerp wordt gebruikt, is afhankelijk van de samenstelling van de bodem van de locatie waarop het hoogspanningsstation wordt gebouwd.


Bouwkundige aspecten

Het centraal dienstengebouw (cdg), veldhuisjes, 50kV spoelgebouw en het transformatorgebouw zijn modulair ontworpen. Dat betekent dat de gebouwen standaardafmetingen hebben en vaste elementen bevatten. Hiermee borgen we een uniforme bouw op alle nieuw te bouwen hoogspanningsstations. Bij de ontwikkeling van dit modulaire ontwerp zijn we uitgegaan van ‘het maximale scenario’. Dit betekent dat bepaalde ontwerpen in sommige configuraties ruimer zijn dan noodzakelijk. Dat is een bewuste keuze om sneller en efficiënter te kunnen bouwen.

Aarding

Lijnen - Lijnportaal

Telecom

Secundair

De veiligheid van iedereen die werkt op een hoogspanningsstation of te maken heeft met hoogspanning, staat altijd voorop. Daarom zijn de aansluitschema’s, waarin een belangrijk stuk beveiliging zit, ook standaard ontworpen. De bedrading, waarmee de installatie functioneert, is in een standaard vastgelegd. Deze is beveiligd.

Het secundaire deel van het hoogspanningsstation omvat de kabels tussen de componenten, de veldhuisjes en het centraal dienstengebouw. Het secundaire pakket is per veldmodule ontwikkeld met daarin onder andere de functie-, grond-, en stroomkringschema's. Telecom zorgt voor de communicatie tussen het centraal dienstengebouw en het landelijk bedrijfsvoering centrum waar het hoogspanningsnet 24/7 wordt gemonitord.


Secundair en telecom

Systems Engineering
Lijnen

Het Lijnportaal vormt de schakel tussen het station en de bovengrondse lijnverbinding. We hebben twee modules voor het lijnportaal ontwikkeld die geschikt zijn voor een enkel-circuit, oftewel ‘single-circuit'. Het standaard lijnportaal is geschikt voor grote lijnhoeken (45°). Het ‘light’ lijnportaal is geschikt voor kleinere lijnhoeken (30°). De light variant kan ook worden ingezet als modulair ontwerp om een het zogenaamde ‘multi-circuit’ lijnportaal te creëren.

Elektromagnetische Compabiliteit (EMC), zorgt ervoor dat de verschillende elementen elkaar niet negatief beïnvloeden. Daarvoor is een toolkit ontwikkeld waarmee je kunt onderzoeken wat het beste past in welke specifieke situatie. In de gebouwen zoals het centraal dienstengebouw en veldhuisjes, is dit nu binnen een standaard ontworpen. Afhankelijk van de configuratie van het station kunnen daarin keuzes worden gemaakt.

Het aarden van alle componenten, waarbij eventueel het verschil in spanningen wordt opgeheven of geminimaliseerd, is een vereiste. Om te zorgen dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, hebben we voor ieder veld een aardingsontwerp ontwikkeld volgens de modulaire bouwstenen.


Elektro-magnetische Compabilieit & Aarding

Voor uitgebreide informatie en specialistische gegevens, vind je hieronder de presentaties. Ook kun je jouw vraag stellen aan de engineers – vakspecialisten die bij de modules zijn betrokken. Dat kan via modulairbouwenlpn@tennet.eu.  

Modulaire bouwblokken in beeld
Modulair Bouwen Large Projects Nederland

Voor uitgebreide informatie en specialistische gegevens, vind je hieronder de presentaties. Ook kun je jouw vraag stellen aan de engineers – vakspecialisten die bij de modules zijn betrokken. Dat kan via modulairbouwenlpn@tennet.eu.  

Lijnen

Voor elke module is Systems Engineering toegepast. Systems Engineering zorgt voor een traceerbaar en herleidbaar proces. Daarmee weten we dus aan welke eisen het ontwerp voldoet. Daardoor is de kwaliteit van het opgeleverde hoogspanningsstation geborgd. De kwaliteit, de tijd en resources zijn op deze manier optimaal benut. Dat leidt tot minimale (faal-)kosten.


Systems Engineering

Het Lijnportaal vormt de schakel tussen het station en de bovengrondse lijnverbinding. We hebben twee modules voor het lijnportaal ontwikkeld die geschikt zijn voor een enkel-circuit, oftewel ‘single-circuit'. Het standaard lijnportaal is geschikt voor grote lijnhoeken (45°). Het ‘light’ lijnportaal is geschikt voor kleinere lijnhoeken (30°). De light variant kan ook worden ingezet als modulair ontwerp om een het zogenaamde ‘multi-circuit’ lijnportaal te creëren.

Elektromagnetische Compabiliteit (EMC), zorgt ervoor dat de verschillende elementen elkaar niet negatief beïnvloeden. Daarvoor is een toolkit ontwikkeld waarmee je kunt onderzoeken wat het beste past in welke specifieke situatie. In de gebouwen zoals het centraal dienstengebouw en veldhuisjes, is dit nu binnen een standaard ontworpen. Afhankelijk van de configuratie van het station kunnen daarin keuzes worden gemaakt.

Het aarden van alle componenten, waarbij eventueel het verschil in spanningen wordt opgeheven of geminimaliseerd, is een vereiste. Om te zorgen dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, hebben we voor ieder veld een aardingsontwerp ontwikkeld volgens de modulaire bouwstenen.

Aarding

Lijnen - Lijnportaal


Elektro-magnetische Compabilieit & Aarding
2
2
1
1

Telecom

Secundair

Het secundaire deel van het hoogspanningsstation omvat de kabels tussen de componenten, de veldhuisjes en het centraal dienstengebouw. Het secundaire pakket is per veldmodule ontwikkeld met daarin onder andere de functie-, grond-, en stroomkringschema's. Telecom zorgt voor de communicatie tussen het centraal dienstengebouw en het landelijk bedrijfsvoering centrum waar het hoogspanningsnet 24/7 wordt gemonitord.

De veiligheid van iedereen die werkt op een hoogspanningsstation of te maken heeft met hoogspanning, staat altijd voorop. Daarom zijn de aansluitschema’s, waarin een belangrijk stuk beveiliging zit, ook standaard ontworpen. De bedrading, waarmee de installatie functioneert, is in een standaard vastgelegd. Deze is beveiligd.


Secundair en telecom

Terrein-inrichting

Ook de terreininrichting, dus binnen de hekken van het hoogspanningsstation, is meegenomen in het modulaire ontwerp. Met uitzondering van een aantal elementen. De hekwerken, het riool en de bestrating zijn bijvoorbeeld niet modulair ontworpen. We hebben alleen vastgelegd welke materialen bij voorkeur worden gebruikt. Buiten het terrein van het hoogspanningsstation houden we zoveel mogelijk rekening met de ruimtelijke inpassing en hebben we ook te maken met eisen en wensen van gemeente, provincie of rijksoverheid – het bevoegd gezag. Voor het inpassen van het station, kijken we naar natuur inclusief bouwen, zorgen we voor biodiversiteit en is ook participatie, zoals dat is vastgelegd in de Omgevingswet, een belangrijk kader.


Civiele elementen

De civiele elementen van een station bevinden zich onder de grond. In een hoogspanningsstation zijn de gebouwen gebouwd op een fundering. De modulaire ontwerpen voor de fundering bestaan uit twee varianten:

  • op staal gefundeerd ontwerp,

  • op palen gefundeerd ontwerp.

Welk ontwerp wordt gebruikt, is afhankelijk van de samenstelling van de bodem van de locatie waarop het hoogspanningsstation wordt gebouwd.


Primaire elementen 

Onder andere de primaire elementen lijnveld, transformatorveld, dwarskoppelveld, langskoppelveld en 50kV spoelveld zijn modulair ontworpen. Deze zijn driedimensionaal opgezet en bevatten onder andere boven- en zijaanzichten, berekeningen, opstellingstekeningen en staaltekeningen.

3
2
1

Bouwkundige aspecten

Het centraal dienstengebouw (cdg), veldhuisjes, 50kV spoelgebouw en het transformatorgebouw zijn modulair ontworpen. Dat betekent dat de gebouwen standaardafmetingen hebben en vaste elementen bevatten. Hiermee borgen we een uniforme bouw op alle nieuw te bouwen hoogspanningsstations. Bij de ontwikkeling van dit modulaire ontwerp zijn we uitgegaan van ‘het maximale scenario’. Dit betekent dat bepaalde ontwerpen in sommige configuraties ruimer zijn dan noodzakelijk. Dat is een bewuste keuze om sneller en efficiënter te kunnen bouwen.

3
2
1

Primair, civiel en bouwkunde

Hoe we omgaan met de verschillende onderdelen – disciplines en welke impact modulair bouwen heeft, lichten we hieronder kort toe. Voor uitgebreide informatie en specialistische gegevens, vind je onderaan deze pagina de linkjes naar de presentaties.

Modulaire bouwblokken in beeld
Modulair Bouwen Large Projects Nederland