Slimme en efficiënte oplossingen
Sneller bouwen door te sturen op standaard ontwerpen
Modulair Bouwen Large Projects Nederland

Ons hoogspanningsnet moet ‘gewoon’ blijven functioneren. En dat terwijl het net steeds zwaarder wordt belast, het flink moet worden uitgebreid en toe is aan grootschalig onderhoud. Een stevige uitdaging. De noodzaak om, in sneller tempo, te bouwen wordt met de dag groter.


Bouwen bouwen bouwen

Het klaarmaken van ons hoogspanningsnet voor de toekomst, zeker dat van onze stroomsnelwegen - de 380.000 Volt hoogspanningsstations en de 380.000 Volt hoogspanningsverbindingen - is cruciaal voor een betrouwbaar elektriciteitsnet met een hoge leveringszekerheid. Voor deze stroomsnelwegen bouwen we de komende jaren tientallen 380 kV- hoogspanningsstations. En leggen we alleen al voor deze stroomsnelwegen zo’n 350 kilometer bovengrondse hoogspanningsverbindingen aan die bestaan uit zo’n 1.000 hoogspanningsmasten. Tegelijk leggen we vele kilometers ondergrondse 110 en 150 kV-verbindingen aan en vernieuwen we ruim 140 bestaande - oude maar onmisbare – hoogspanningsstations, die we ook uitbreiden. Al met al een enorme opgave.

Modulair bouwen speelt belangrijke rol

Daarom werken we voor de uitbreiding van ons 380 kV-net aan slimme en efficiënte oplossingen. Een van die oplossingen is modulair bouwen, met andere woorden; werken met standaarden. Door te werken met standaard ontwerpmodules, voor hoogspanningsstations en hoogspanningsmasten, kunnen we sneller bouwen. En dus sneller ons elektriciteitsnet uitbreiden.

Partnership met marktpartijen

Deze uitbreiding kunnen we onmogelijk alleen realiseren. Om deze werkzaamheden in het gewenste – versnelde - tempo uit te voeren, zoeken we naar intensieve samenwerking met onze marktpartijen. Daarbij zijn partnership en gezamenlijk ontwerpen van modules voor stations en masten noodzakelijk. Want naast de enorme bouwopgave, hebben we te maken met de schaarste op de arbeidsmarkt. Dat maakt dat we juist met elkaar moeten werken aan slimme en efficiënte oplossingen. Modulair bouwen voor de 380 kV-stations en -hoogspanningsmasten is hiervan een concrete uitwerking. Eind 2024 realiseren we 80% van onze projecten voor de 380 kV-stations en -masten met standaard ontwerpmodules. Zodat we onze stroomsnelweg sneller kunnen uitbreiden en het energiesysteem van de toekomst kunnen realiseren. En dat is hard nodig!

Partnership met marktpartijen

Deze uitbreiding kunnen we onmogelijk alleen realiseren. Om deze werkzaamheden in het gewenste – versnelde - tempo uit te voeren, zoeken we naar intensieve samenwerking met onze marktpartijen. Daarbij zijn partnership en gezamenlijk ontwerpen van modules voor stations en masten noodzakelijk. Want naast de enorme bouwopgave, hebben we te maken met de schaarste op de arbeidsmarkt. Dat maakt dat we juist met elkaar moeten werken aan slimme en efficiënte oplossingen. Modulair bouwen voor de 380 kV-stations en -hoogspanningsmasten is hiervan een concrete uitwerking. Eind 2024 realiseren we 80% van onze projecten voor de 380 kV-stations en -masten met standaard ontwerpmodules. Zodat we onze stroomsnelweg sneller kunnen uitbreiden en het energiesysteem van de toekomst kunnen realiseren. En dat is hard nodig!

Modulair bouwen speelt belangrijke rol

Daarom werken we voor de uitbreiding van ons 380 kV-net aan slimme en efficiënte oplossingen. Een van die oplossingen is modulair bouwen, met andere woorden; werken met standaarden. Door te werken met standaard ontwerpmodules, voor hoogspanningsstations en hoogspanningsmasten, kunnen we sneller bouwen. En dus sneller ons elektriciteitsnet uitbreiden.

Het klaarmaken van ons hoogspanningsnet voor de toekomst, zeker dat van onze stroomsnelwegen - de 380.000 Volt hoogspanningsstations en de 380.000 Volt hoogspanningsverbindingen - is cruciaal voor een betrouwbaar elektriciteitsnet met een hoge leveringszekerheid. Voor deze stroomsnelwegen bouwen we de komende jaren tientallen 380 kV- hoogspanningsstations. En leggen we alleen al voor deze stroomsnelwegen zo’n 350 kilometer bovengrondse hoogspanningsverbindingen aan die bestaan uit zo’n 1.000 hoogspanningsmasten. Tegelijk leggen we vele kilometers ondergrondse 110 en 150 kV-verbindingen aan en vernieuwen we ruim 140 bestaande - oude maar onmisbare – hoogspanningsstations, die we ook uitbreiden. Al met al een enorme opgave.


Bouwen bouwen bouwen

Ons hoogspanningsnet moet ‘gewoon’ blijven functioneren. En dat terwijl het net steeds zwaarder wordt belast, het flink moet worden uitgebreid en toe is aan grootschalig onderhoud. Een stevige uitdaging. De noodzaak om, in sneller tempo, te bouwen wordt met de dag groter.

Modulair Bouwen Large Projects Nederland
Sneller bouwen door te sturen op standaard ontwerpen
Slimme en efficiënte oplossingen