Modulair Bouwen Large Projects Nederland
Nut & Noodzaak
Elektriciteitsnet onder druk
Toenemende vraag capaciteit van het net

De energietransitie en economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. In dunbevolkte gebieden worden bijvoorbeeld veel aanvragen voor zonneparken gedaan. Maar ook bedrijven, industrie zoals bij voorbeeld datacentra en tuinders willen uitbreiden met extra transportcapaciteit. Op dit moment is op veel plekken de vraag groter dan de netten aankunnen. Daardoor ontstaat netcongestie.

Massale overstap op elektriciteit

De energietransitie zorgt voor een enorme verbouwing van het energiesysteem, waarbij we steeds meer elektriciteit gebruiken. Wist je dat het aantal warmtepompen dat in 2023 wordt geïnstalleerd, groeit naar 170.000? Dat is een stijging van 60% ten opzichte van 2022. Dit aantal stijgt door naar 300.000 per jaar. En als we kijken naar laadpalen, dan staan er anno 2023 zo’n 500.000 laadpalen in Nederland. Dit aantal groeit door naar 2 miljoen in 2030; dat betekent 500 nieuwe laadpalen per dag. En ook bedrijven stappen massaal af van het aardgas en vragen om een (zwaardere) aansluiting op het elektriciteitsnet.

per dag

+500

Aanvragen voor verzwaringen of nieuwe aansluitingen

Er ligt nu voor ruim 105 gigawatt aan aanvragen voor verzwaringen of nieuwe aansluitingen voor elektriciteitsafname. Dat is vergelijkbaar met ruim 150 keer het vermogen van Amsterdam! Dit zijn aanvragen voor bijvoorbeeld grootschalige batterijen, maar liefst 75GW. Maar ook de industrie, bedrijven, datacenters, waterstoffabrieken en nieuwe woonwijken willen een aansluiting op het net of willen hun aansluitingen verzwaren. Tegelijk zorgen de stijgende energieprijzen en toenemende klimaatambities voor een flinke toename in de aanvragen.

Tellen we al deze ontwikkelingen bij elkaar op, dan gaan die veel sneller dan dat we de netuitbreidingen kunnen realiseren. De procedures en de bouw van bijvoorbeeld een hoogspanningsstation of een bovengrondse hoogspanningsverbinding duren jaren. Soms hebben we te maken met procedures die wel 10 jaar in beslag nemen en dan komt de bouw van 2 tot 3 jaar daar nog bij.

“Samen met de regionale netbeheerders en marktpartijen werken we iedere dag hard aan deze grootschalige verbouwing van het Nederlandse energiesysteem. Dit jaar wordt een totale investering verwacht van ruim 5 miljard euro. De investeringen van de netbeheerders groeien tot 2025 naar 8 miljard euro per jaar.”
https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/congestiemanagement/onderzoeken-congestiemanagement
“Samen met de regionale netbeheerders en marktpartijen werken we iedere dag hard aan deze grootschalige verbouwing van het Nederlandse energiesysteem. Dit jaar wordt een totale investering verwacht van ruim 5 miljard euro. De investeringen van de netbeheerders groeien tot 2025 naar 8 miljard euro per jaar.”

Er ligt nu voor ruim 105 gigawatt aan aanvragen voor verzwaringen of nieuwe aansluitingen voor elektriciteitsafname. Dat is vergelijkbaar met ruim 150 keer het vermogen van Amsterdam! Dit zijn aanvragen voor bijvoorbeeld grootschalige batterijen, maar liefst 75GW. Maar ook de industrie, bedrijven, datacenters, waterstoffabrieken en nieuwe woonwijken willen een aansluiting op het net of willen hun aansluitingen verzwaren. Tegelijk zorgen de stijgende energieprijzen en toenemende klimaatambities voor een flinke toename in de aanvragen.

Tellen we al deze ontwikkelingen bij elkaar op, dan gaan die veel sneller dan dat we de netuitbreidingen kunnen realiseren. De procedures en de bouw van bijvoorbeeld een hoogspanningsstation of een bovengrondse hoogspanningsverbinding duren jaren. Soms hebben we te maken met procedures die wel 10 jaar in beslag nemen en dan komt de bouw van 2 tot 3 jaar daar nog bij.

Aanvragen voor verzwaringen of nieuwe aansluitingen

De energietransitie zorgt voor een enorme verbouwing van het energiesysteem, waarbij we steeds meer elektriciteit gebruiken. Wist je dat het aantal warmtepompen dat in 2023 wordt geïnstalleerd, groeit naar 170.000? Dat is een stijging van 60% ten opzichte van 2022. Dit aantal stijgt door naar 300.000 per jaar. En als we kijken naar laadpalen, dan staan er anno 2023 zo’n 500.000 laadpalen in Nederland. Dit aantal groeit door naar 2 miljoen in 2030; dat betekent 500 nieuwe laadpalen per dag. En ook bedrijven stappen massaal af van het aardgas en vragen om een (zwaardere) aansluiting op het elektriciteitsnet.

per dag

+500

Massale overstap op elektriciteit
Toenemende vraag capaciteit van het net

De energietransitie en economische groei vragen steeds meer capaciteit van het elektriciteitsnet. In dunbevolkte gebieden worden bijvoorbeeld veel aanvragen voor zonneparken gedaan. Maar ook bedrijven, industrie zoals bij voorbeeld datacentra en tuinders willen uitbreiden met extra transportcapaciteit. Op dit moment is op veel plekken de vraag groter dan de netten aankunnen. Daardoor ontstaat netcongestie.

Elektriciteitsnet onder druk
Nut & Noodzaak
Modulair Bouwen Large Projects Nederland