Voorwoord
Brochure modulair bouwen: Large Project Nederland
Modulair Bouwen Large Projects Nederland
Nederland werkt aan een duurzame, groene samenleving. Dat betekent in 2050 klimaatneutraal en al in 2030 55% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Deze transitie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit en waterstof uit wind en zon is in volle gang.

Dus zoeken ook wij naar slimme en efficiënte oplossingen. En ben ik blij dat we met het modulair bouwen van onze 380kV-stations en -verbindingen op weg zijn naar een standaard. Overal in Nederland hoogspanningsstations en hoogspanningsmasten die zijn ontworpen en gebouwd op basis van standaard modules. Dat gaat ons helpen. Helpen bij het aanbesteden van ons enorme werkpakket, helpen bij het ontwerpen, sneller produceren, bouwen, beheren en onderhouden. En dat niet alleen, hoe tegenstrijdig het misschien klinkt, het gaat ook helpen in de gesprekken met omwonenden en grondeigenaren. Tegelijk vraagt dit iets… niet alleen van onszelf als organisatie, het vraagt ook iets van de marktpartijen en van de omgeving. Dit vraagt iets van ons allemaal.

De energietransitie verder brengen, doen we samen. Met elkaar. Zodat het licht blijft branden. Nu, én in de toekomst!

TenneT levert een belangrijke bijdrage aan die verduurzaming van Nederland. Velen van ons zullen de urgentie steeds nadrukkelijker voelen… Want ons elektriciteitsnet komt meer en meer onder druk te staan. Het toenemende, hoge tempo waarin extra transportcapaciteit van ons net wordt gevraagd, overstijgt de snelheid waarmee TenneT en de regionale netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden.

In alle regio’s wordt volop gewerkt aan het net. Helaas zijn de miljardeninvesteringen en aanvullende maatregelen niet toereikend. Een nieuwe aansluiting of verzwaring voor een bedrijf of woning is niet meer vanzelfsprekend. En moet rekenen op een forse vertraging. Nederland gaat een volgende fase in, waarbij, zoals gezegd, toegang tot het elektriciteitsnet verder onder druk komt te staan. Zonder ingrijpende maatregelen, vertraagt de woningbouw, de economische groei en de verduurzaming van Nederland. Dat betekent dat we nóg meer moeten doen.

Director Large Projects Nederland

ir. Marjolein C.E. de Gorter-Manhoudt

Bekijk de video

Hoogspanningsstations

Hoogspanningsstations

Bekijk de video

Dus zoeken ook wij naar slimme en efficiënte oplossingen. En ben ik blij dat we met het modulair bouwen van onze 380kV-stations en -verbindingen op weg zijn naar een standaard. Overal in Nederland hoogspanningsstations en hoogspanningsmasten die zijn ontworpen en gebouwd op basis van standaard modules. Dat gaat ons helpen. Helpen bij het aanbesteden van ons enorme werkpakket, helpen bij het ontwerpen, sneller produceren, bouwen, beheren en onderhouden. En dat niet alleen, hoe tegenstrijdig het misschien klinkt, het gaat ook helpen in de gesprekken met omwonenden en grondeigenaren. Tegelijk vraagt dit iets… niet alleen van onszelf als organisatie, het vraagt ook iets van de marktpartijen en van de omgeving. Dit vraagt iets van ons allemaal.

De energietransitie verder brengen, doen we samen. Met elkaar. Zodat het licht blijft branden. Nu, én in de toekomst!

TenneT levert een belangrijke bijdrage aan die verduurzaming van Nederland. Velen van ons zullen de urgentie steeds nadrukkelijker voelen… Want ons elektriciteitsnet komt meer en meer onder druk te staan. Het toenemende, hoge tempo waarin extra transportcapaciteit van ons net wordt gevraagd, overstijgt de snelheid waarmee TenneT en de regionale netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden.

In alle regio’s wordt volop gewerkt aan het net. Helaas zijn de miljardeninvesteringen en aanvullende maatregelen niet toereikend. Een nieuwe aansluiting of verzwaring voor een bedrijf of woning is niet meer vanzelfsprekend. En moet rekenen op een forse vertraging. Nederland gaat een volgende fase in, waarbij, zoals gezegd, toegang tot het elektriciteitsnet verder onder druk komt te staan. Zonder ingrijpende maatregelen, vertraagt de woningbouw, de economische groei en de verduurzaming van Nederland. Dat betekent dat we nóg meer moeten doen.

Nederland werkt aan een duurzame, groene samenleving. Dat betekent in 2050 klimaatneutraal en al in 2030 55% minder CO2-uitstoot dan in 1990. Deze transitie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit en waterstof uit wind en zon is in volle gang.

Director Large Projects Nederland

ir. Marjolein C.E. de Gorter-Manhoudt

Brochure modulair bouwen: Large Project Nederland
Modulair Bouwen Large Projects Nederland
Voorwoord