Landschapsplan en natuur compensatie

Een belangrijk onderdeel van de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding is het uitvoeren van een landschapsprogramma, met allerlei groene en cultureel-historische maatregelen in een zone aan weerszijde van de nieuwe verbinding. Daarnaast investeren we in natuurcompensatie voor behoud en beheer van weidevogels. De provincie Groningen coördineert de uitvoering en over vijf jaar, in 2028, is dit pas echt klaar.

We zijn er nog niet!

Landschapsplan en natuur compensatie

Met deze haven wil de stichting ‘Historische Haven Hoogkerk’ rechtdoen aan het rijke nautische en industriële verleden van Hoogkerk. De haven aan het Hoendiep is in ere hersteld. 100 jaar geleden was het Hoendiep in en bij Groningen de drukst bevaren vaarweg van Nederland met zelfs filevorming.

Historische Haven Hoogkerk

Landschapsplan en natuur compensatie

De kerktuin is veranderd in een verhalentuin met Stinzen- en bijbelse planten. Een nieuw wandelpad leidt de bezoeker langs bordjes in de tuin met een QR-code met verhalen over planten uit de bijbel. Zo wordt er een verbinding gelegd met de vroegere functie van dit kerkgebouw.

Verhalentuin 't Nijekerkje in Oosteinde

Landschapsplan en natuur compensatie

De sluis naast poldermolen De Goliath in de Eemshaven is gerestaureerd. De sluis is bestempeld als rijksmonument en daarmee cultuurhistorisch erfgoed. Alles is in ere hersteld en er zijn zoveel mogelijk oude materialen hergebruikt. Bijzonder zijn ook de handgemaakte sluisdeuren.

Historische Sluis in Eemshaven

Landschapsplan en natuur compensatie

Meerdere Spijksters wilden de omgeving van de Havenweg en Nesweg verbeteren. Het initiatief de gedempte haven in Spijk om te vormen naar een aantrekkelijk verpoos- en wandelgebied is al ontstaan in 2017 tijdens een ideeëncafé. Er is nu een aantrekkelijke rustplek voor dorpsgenoten en toeristen.

Havengebied Groen Spijk

Landschapsplan en natuur compensatie

Legenda
Dorpen
Wierden
Dijken
Waterwegen
Beplanting

In het landschapsplan staan in totaal 83 maatregelen. Projecten geïnitieerd door omwonenden, betrokken gemeenten, natuur- en landschapsorganisaties. Eind 2023 zijn naar verwachting 18 projecten gerealiseerd. Dit betekent werk aan de winkel, want vijf jaar na ingebruikname van de nieuwe verbinding moeten alle projecten afgerond zijn.

Landschapsplan en natuur compensatie

We zijn er nog niet!

Landschapsplan en natuur compensatie

Een belangrijk onderdeel van de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding is het uitvoeren van een landschapsprogramma, met allerlei groene en cultureel-historische maatregelen in een zone aan weerszijde van de nieuwe verbinding. Daarnaast investeren we in natuurcompensatie voor behoud en beheer van weidevogels. De provincie Groningen coördineert de uitvoering en over vijf jaar, in 2028, is dit pas echt klaar.

Met deze haven wil de stichting ‘Historische Haven Hoogkerk’ rechtdoen aan het rijke nautische en industriële verleden van Hoogkerk. De haven aan het Hoendiep is in ere hersteld. 100 jaar geleden was het Hoendiep in en bij Groningen de drukst bevaren vaarweg van Nederland met zelfs filevorming.

Historische Haven Hoogkerk

De kerktuin is veranderd in een verhalentuin met Stinzen- en bijbelse planten. Een nieuw wandelpad leidt de bezoeker langs bordjes in de tuin met een QR-code met verhalen over planten uit de bijbel. Zo wordt er een verbinding gelegd met de vroegere functie van dit kerkgebouw.

Verhalentuin 't Nijekerkje in Oosteinde

De sluis naast poldermolen De Goliath in de Eemshaven is gerestaureerd. De sluis is bestempeld als rijksmonument en daarmee cultuurhistorisch erfgoed. Alles is in ere hersteld en er zijn zoveel mogelijk oude materialen hergebruikt. Bijzonder zijn ook de handgemaakte sluisdeuren.

Historische Sluis in Eemshaven

Meerdere Spijksters wilden de omgeving van de Havenweg en Nesweg verbeteren. Het initiatief de gedempte haven in Spijk om te vormen naar een aantrekkelijk verpoos- en wandelgebied is al ontstaan in 2017 tijdens een ideeëncafé. Er is nu een aantrekkelijke rustplek voor dorpsgenoten en toeristen.

Havengebied Groen Spijk

In het landschapsplan staan in totaal 83 maatregelen. Projecten geïnitieerd door omwonenden, betrokken gemeenten, natuur- en landschapsorganisaties. Eind 2023 zijn naar verwachting 18 projecten gerealiseerd. Dit betekent werk aan de winkel, want vijf jaar na ingebruikname van de nieuwe verbinding moeten alle projecten afgerond zijn.

Legenda
Dorpen
Wierden
Dijken
Waterwegen
Beplanting