Wat staat er nog te gebeuren?

Nu de nieuwe hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten in gebruik is, gaan we de oude rij masten verwijderen. Hoe we dat doen en waar we nog extra aandacht besteden vertelt bouwleider Zoltin Strietman.

Opgeruimd staat netjes

Naast de hoogspanningslijnen hangen er ook nog bliksemdraden en signaalkabels in de mast. We verwijderen eerst de afstandhouders, deze voorkomen dat de lijnen tegen elkaar aan komen. Zodra de lijnen uit de mast zijn tilt een grote kraan de mast op en wordt deze onderaan de voet losgeknipt. Dit gebeurt zo dicht mogelijk bij de grond. Zo zorgen we ervoor dat het werkterrein zo schoon mogelijk blijft. De snippers die toch op het land terechtkomen, zuigen we op het laatst op met een speciale stofzuiger.

Als de mast is verwijderd zagen we de fundering op twee tot tweeëneenhalve meter onder het maaiveld door. Deze betonfunderingen worden op de vrachtwagen geladen en afgevoerd. De plek waar de mast stond brengen we terug in oorspronkelijke staat en als het nodig is zaaien we de plek ook weer in. Blijkt er na een tijdje toch iets niet naar wens te zijn, dan komen we gewoon terug.

Alle materialen zoals ijzer en aluminium worden apart gehouden, afgevoerd en gerecycled. Al met al zijn we een week op een plek bezig en ondertussen bereiden we ook de volgende werkplek alweer voor. De locaties van de hoek- en trekmasten houden we langer aan als werkterrein omdat we van daaruit de meeste werkzaamheden uitvoeren.

We kunnen veel plannen, behalve het weer. We beginnen op 2 oktober, maar we moeten altijd rekening houden met het feit dat het weer roet in het eten kan gooien. Te nat, harde wind, gladheid, het weer laat zich niet sturen. Maar linksom of rechtsom, alle hoogspanningsmasten van de oude verbinding zijn over niet al te lange tijd voorgoed uit het zicht verdwenen.”

“Na de bouwvak beginnen we met het aanleggen van de bouwwegen naar de masten die we straks afbreken. Maar we gaan natuurlijk eerst langs perceeleigenaren en -gebruikers om te overleggen. Want ook nu zijn we nog steeds te gast. Dat betekent dat we niets doen zonder overleg met de eigenaar of gebruiker.

De meeste masten staan op hoogwaardige landbouwgrond, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Voor elk werkterrein maken we een veekering, zodat het vee niet op het werkterrein kan lopen. Maar er komt ook een afscheiding om te voorkomen dat medewerkers van de aannemer op het perceel kunnen komen.

We werken straks in een soort treintje van de ene locatie, of lijnvak, naar het andere. Ieder lijnvak eindigt met een hoek- of trekmast waar we met een lier en een katrol de lijnen uit de mast halen. Maar voordat we daarmee beginnen moeten we er zeker van zijn dat de lijn losgekoppeld is van het hoogspanningsstation en dus uit bedrijf is, zodat er geen spanning meer op staat.

Wat staat er nog te gebeuren?

Opgeruimd staat netjes

Wat staat er nog te gebeuren?

Nu de nieuwe hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten in gebruik is, gaan we de oude rij masten verwijderen. Hoe we dat doen en waar we nog extra aandacht besteden vertelt bouwleider Zoltin Strietman.

Alle materialen zoals ijzer en aluminium worden apart gehouden, afgevoerd en gerecycled. Al met al zijn we een week op een plek bezig en ondertussen bereiden we ook de volgende werkplek alweer voor. De locaties van de hoek- en trekmasten houden we langer aan als werkterrein omdat we van daaruit de meeste werkzaamheden uitvoeren.

We kunnen veel plannen, behalve het weer. We beginnen op 2 oktober, maar we moeten altijd rekening houden met het feit dat het weer roet in het eten kan gooien. Te nat, harde wind, gladheid, het weer laat zich niet sturen. Maar linksom of rechtsom, alle hoogspanningsmasten van de oude verbinding zijn over niet al te lange tijd voorgoed uit het zicht verdwenen.”

Naast de hoogspanningslijnen hangen er ook nog bliksemdraden en signaalkabels in de mast. We verwijderen eerst de afstandhouders, deze voorkomen dat de lijnen tegen elkaar aan komen. Zodra de lijnen uit de mast zijn tilt een grote kraan de mast op en wordt deze onderaan de voet losgeknipt. Dit gebeurt zo dicht mogelijk bij de grond. Zo zorgen we ervoor dat het werkterrein zo schoon mogelijk blijft. De snippers die toch op het land terechtkomen, zuigen we op het laatst op met een speciale stofzuiger.

Als de mast is verwijderd zagen we de fundering op twee tot tweeëneenhalve meter onder het maaiveld door. Deze betonfunderingen worden op de vrachtwagen geladen en afgevoerd. De plek waar de mast stond brengen we terug in oorspronkelijke staat en als het nodig is zaaien we de plek ook weer in. Blijkt er na een tijdje toch iets niet naar wens te zijn, dan komen we gewoon terug.

“Na de bouwvak beginnen we met het aanleggen van de bouwwegen naar de masten die we straks afbreken. Maar we gaan natuurlijk eerst langs perceeleigenaren en -gebruikers om te overleggen. Want ook nu zijn we nog steeds te gast. Dat betekent dat we niets doen zonder overleg met de eigenaar of gebruiker.

De meeste masten staan op hoogwaardige landbouwgrond, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Voor elk werkterrein maken we een veekering, zodat het vee niet op het werkterrein kan lopen. Maar er komt ook een afscheiding om te voorkomen dat medewerkers van de aannemer op het perceel kunnen komen.

We werken straks in een soort treintje van de ene locatie, of lijnvak, naar het andere. Ieder lijnvak eindigt met een hoek- of trekmast waar we met een lier en een katrol de lijnen uit de mast halen. Maar voordat we daarmee beginnen moeten we er zeker van zijn dat de lijn losgekoppeld is van het hoogspanningsstation en dus uit bedrijf is, zodat er geen spanning meer op staat.