Wie heeft gebouwd?

Wat is jou
het meeste
bijgebleven?

‘Dikke pluim’
Frank Stegers, bouwleider: “Wat mij enorm bijgebleven is en nog steeds bij staat is de enorme inzet van alle partijen om met elkaar het project te laten slagen. Een dikke pluim aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft.”

‘Juf Ank’
Marieke Dupon, interim adviseur omgeving & communicatie: “Vanwege de vele zandtransporten moest ik een dode-hoek-voorlichting geven aan de bovenbouw bij de basisscholen. In die tijd was ook ‘De luizenmoeder’ op tv. En ja hoor, de kinderen zagen in mij een typische juf Ank, dus werd ik heerlijk toegezongen. Ik sta denk ik toch liever voor een groep volwassenen. En dan corona! Daar ging ons plan om alle dorpshuizen langs te gaan voor persoonlijk contact met omwonenden. Dat vonden we erg belangrijk, juist vanwege het bevingssentiment. Het team en de Groningers bleken flexibel en waar mogelijk pakten we onze momenten van direct contact. Niet iedereen is blij met de komst van de masten, maar tijdens de bouwfase had iedereen z’n ‘kop d’r veur’, de mensen heb ik als heel positief en constructief ervaren.”

‘Warm gevoel’
Servaes Huvenaars, projectleider: “Wat mij het meest is bijgebleven is dat ik met een zeer vakvolwassen en professioneel team heb samengewerkt. Het team bestond niet alleen uit TenneT’ers, maar ook uit medewerkers van Switch en BAM. We hebben ons voorgenomen om samen een geweldig succesvol project neer te zetten. En dat is op alle fronten gelukt. Ik houd er een warm gevoel aan over. En ik hoop dat dat voor meer mensen geldt en dat deze prettige manier van werken ook de toon zet voor samenwerking in volgende projecten, zowel binnen als buiten TenneT.”

‘Compliment’
Martijn Spoolder, omgevingsmanager: “Terugkijkend is mij vooral bijgebleven dat we op heel veel plekken tegelijkertijd aan het werk waren. Heien, betonstorten, masten plaatsen, geleiders trekken en een station bouwen. En ondanks de schaalgrootte en veel transportbewegingen is het heel beheerst en gecontroleerd uitgevoerd. In een uitstekende samenwerking met bevoegde gezagen, perceeleigenaren en andere betrokkenen. Partijen die echt niet altijd op ons zaten te wachten, stelden zich wel altijd constructief op. Collega’s van TenneT en opdrachtnemers werkten echt als één team. Korte lijnen, snelle acties en het gezamenlijke doel om problemen te voorkomen of deze zo snel mogelijk op te lossen. De vraag: ‘kunnen jullie ook de versterkingsoperatie doen’, is misschien wel het mooiste compliment!”

‘Kers op de taart’
Johan Langenkamp, lead engineer: “Als ik terugdenk aan de afgelopen jaren, denk ik ook aan mijn thuiswerkplek. Wie had ooit kunnen bedenken dat we elkaar vanwege corona niet of nauwelijks meer ‘live’ zouden ontmoeten? Midden in de ontwerpfase zaten we dagen en soms avonden met contractors en leveranciers via Teams/Webex alles te ontwerpen en af te stemmen. Een waanzinnige tijd die je geneigd bent om ook weer snel te vergeten. Zo’n nieuwe hoogspanningsverbinding vergt jaren van voorbereidingen. Dat ik daar samen met collega’s een substantiële rol in hebt vervuld geeft mij veel voldoening. Dat er nu iets staat en dat we dit samen hebben gebouwd, is en blijft vanuit mijn optiek de kers op de taart.”

‘Ik was erbij’
Gerda Heemskerk, specialist ondersteuning: “Vraag mij over 10 jaar wat mij het meest is bijgebleven en ik antwoord meteen: ‘de mensen’. Samen iets tot een goed resultaat brengen en rekening houden met alle belangen en partijen, samen oplossingen bedenken. Wanneer er iets georganiseerd of te vieren was, dan was ik erbij! Burendag en Dag van de bouw, die we samen met de aannemers voor bewoners en andere geïnteresseerden organiseerden, waren voor mij de krenten uit de pap. Vooral als een evenement ook goed ontvangen wordt. Nu er na zoveel jaar iets staat waar je samen hard aan hebt gewerkt geeft dat een mooi gevoel. En stiekem ook een gevoel van trots. Hebben we toch maar even voor elkaar gekregen, en ik was erbij…wauw!”

‘Dikke pluim’
Frank Stegers, bouwleider: “Wat mij enorm bijgebleven is en nog steeds bij staat is de enorme inzet van alle partijen om met elkaar het project te laten slagen. Een dikke pluim aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft.”

‘Warm gevoel’
Servaes Huvenaars, projectleider: “Wat mij het meest is bijgebleven is dat ik met een zeer vakvolwassen en professioneel team heb samengewerkt. Het team bestond niet alleen uit TenneT’ers, maar ook uit medewerkers van Switch en BAM. We hebben ons voorgenomen om samen een geweldig succesvol project neer te zetten. En dat is op alle fronten gelukt. Ik houd er een warm gevoel aan over. En ik hoop dat dat voor meer mensen geldt en dat deze prettige manier van werken ook de toon zet voor samenwerking in volgende projecten, zowel binnen als buiten TenneT.”

‘Juf Ank’
Marieke Dupon, interim adviseur omgeving & communicatie: “Vanwege de vele zandtransporten moest ik een dode-hoek-voorlichting geven aan de bovenbouw bij de basisscholen. In die tijd was ook ‘De luizenmoeder’ op tv. En ja hoor, de kinderen zagen in mij een typische juf Ank, dus werd ik heerlijk toegezongen. Ik sta denk ik toch liever voor een groep volwassenen. En dan corona! Daar ging ons plan om alle dorpshuizen langs te gaan voor persoonlijk contact met omwonenden. Dat vonden we erg belangrijk, juist vanwege het bevingssentiment. Het team en de Groningers bleken flexibel en waar mogelijk pakten we onze momenten van direct contact. Niet iedereen is blij met de komst van de masten, maar tijdens de bouwfase had iedereen z’n ‘kop d’r veur’, de mensen heb ik als heel positief en constructief ervaren.”

‘Compliment’
Martijn Spoolder, omgevingsmanager: “Terugkijkend is mij vooral bijgebleven dat we op heel veel plekken tegelijkertijd aan het werk waren. Heien, betonstorten, masten plaatsen, geleiders trekken en een station bouwen. En ondanks de schaalgrootte en veel transportbewegingen is het heel beheerst en gecontroleerd uitgevoerd. In een uitstekende samenwerking met bevoegde gezagen, perceeleigenaren en andere betrokkenen. Partijen die echt niet altijd op ons zaten te wachten, stelden zich wel altijd constructief op. Collega’s van TenneT en opdrachtnemers werkten echt als één team. Korte lijnen, snelle acties en het gezamenlijke doel om problemen te voorkomen of deze zo snel mogelijk op te lossen. De vraag: ‘kunnen jullie ook de versterkingsoperatie doen’, is misschien wel het mooiste compliment!”

‘Ik was erbij’
Gerda Heemskerk, specialist ondersteuning: “Vraag mij over 10 jaar wat mij het meest is bijgebleven en ik antwoord meteen: ‘de mensen’. Samen iets tot een goed resultaat brengen en rekening houden met alle belangen en partijen, samen oplossingen bedenken. Wanneer er iets georganiseerd of te vieren was, dan was ik erbij! Burendag en Dag van de bouw, die we samen met de aannemers voor bewoners en andere geïnteresseerden organiseerden, waren voor mij de krenten uit de pap. Vooral als een evenement ook goed ontvangen wordt. Nu er na zoveel jaar iets staat waar je samen hard aan hebt gewerkt geeft dat een mooi gevoel. En stiekem ook een gevoel van trots. Hebben we toch maar even voor elkaar gekregen, en ik was erbij…wauw!”

‘Kers op de taart’
Johan Langenkamp, lead engineer: “Als ik terugdenk aan de afgelopen jaren, denk ik ook aan mijn thuiswerkplek. Wie had ooit kunnen bedenken dat we elkaar vanwege corona niet of nauwelijks meer ‘live’ zouden ontmoeten? Midden in de ontwerpfase zaten we dagen en soms avonden met contractors en leveranciers via Teams/Webex alles te ontwerpen en af te stemmen. Een waanzinnige tijd die je geneigd bent om ook weer snel te vergeten. Zo’n nieuwe hoogspanningsverbinding vergt jaren van voorbereidingen. Dat ik daar samen met collega’s een substantiële rol in hebt vervuld geeft mij veel voldoening. Dat er nu iets staat en dat we dit samen hebben gebouwd, is en blijft vanuit mijn optiek de kers op de taart.”

Wat is jou
het meeste
bijgebleven?

Wie heeft gebouwd?