Van planologie tot uitvoering

Een terugblik

Na dertien jaar planfase en minder dan drie jaar bouwen is de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding klaar voor gebruik. We blikken op deze pagina terug op de planologische fase. Van eerste gesprekken tot de Raad van State en uiteindelijk de start van de bouw.

Januari 2018

14,9 miljoen euro voor landschap

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is met de provincie Groningen en de betrokken gemeenten een fors bedrag overeengekomen voor landschappelijke inrichtingsmaatregelen bij Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. TenneT betaalt 12,4 miljoen euro en de provincie Groningen draagt aanvullend 2,5 miljoen euro bij. Hierdoor is het totale investeringsbudget voor versterking van landschappelijke structuren maar liefst 14,9 miljoen euro.

Oktober 2019

Uitspraak Raad van State

Op 9 oktober 2019 gaf de Raad van State groen licht voor de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven (hoogspanningsstation Oudeschip) en Hoogkerk (hoogspanningsstation Vierverlaten).

De Raad van State heeft de zeven beroepen tegen het plan en de vergunningen verworpen. Wel heeft de Raad van State verzocht om het landschapsplan binnen een half jaar te concretiseren en ter beoordeling voor te leggen. Dit is gebeurd in 2020 en daarna is het inpassingsplan onherroepelijk geworden.

Januari 2020

Een belangrijk knooppunt

Een hoogspanningsstation is net een verkeersknooppunt met op- en afritten. Vierverlaten is zo'n knooppunt van hoogspanningssnelwegen met lokale elektriciteitslijnen. Eén van de grootste van Nederland. Nu de huidige 220 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten vervangen wordt door een vierbaans snelweg van 380 kV, moet het hoogspanningsstation hierop aangepast worden. Daarom krijgt Vierverlaten een nieuw 380 kV-station en wordt het huidige 220 kV-station verbouwd.

Januari 2018

De zienswijzen
Waar gingen ze over?

Het inpassingsplan is een omvangrijk document. Er is geprobeerd iedereen zo volledig mogelijk te beantwoorden en niet alleen door te verwijzen naar achterliggende stukken. Dit scheelt de indiener veel nazoekwerk. Zienswijzen varieerden van vraagtekens bij de noodzaak van de verbinding, de invloed op natuur en landschap, schade-afhandeling tot pleidooien voor een ander tracé en om toch (deels) ondergronds aan te leggen.

Januari 2020

Meerdere aannemers aan boord

Om in 2023 de nieuwe verbinding Eemshaven-Vierverlaten 380 kV in gebruik te kunnen nemen heeft TenneT voor het civiele werk twee aannemers gecontracteerd. Zij startten in het voorjaar van 2020 met het aanleggen van werkwegen en -terreinen. Dit was nodig voordat ze konden beginnen met het bouwen van de fundering. De knip ligt bij het Boterdiep in Bedum. Bam Infra startte in Vierverlaten en aannemerscombinatie Strukton Civiel/Mobilis in Eemshaven. Voor het leveren van de masten is het Deense Valmont SM en het Belgische bedrijf Iemants gecontracteerd. Aannemer SPIE was verantwoordelijk voor het trekken van de geleiders en de (ver)bouw van het hoogspanningsstation in Vierverlaten.

Wegbeplanting
Wegen geven diepte en markeren belangrijke historische lijnen. Meer dan 20 km aan wegbeplanting wordt hersteld,
op het traject N361Groningen-Winsum, Middelstum-Winneweer en Roodeschool-Oosteinde.

Dijken
Herstelmaatregelen en het accentueren van dijken langs de Oude Zeearmen over een lengte van 2 tot 4 km.

Historische terreinen, gebouwen en wierden
Het herstellen en beter herkenbaar maken van objecten zoals molens, kerk(terreinen), borgen, wierden en andere historische terreinen en gebouwen.

Dorpen en dorpsgebieden
De relatie tussen dorp en omliggend landschap wordt versterkt met onder meer het verbeteren van jaag- en kerkenpaden, dorpsentrees, dorpsranden en -bossen.

Watergangen
Het landschap bestaat uit oude zeearmen, diepen, kanalen en talloze maren. Het plan is ongeveer 5 tot 10 km aan watergangen te herstellen. Goed voor recreatie en ecologie.

December 2017

Inpassingsplan vastgesteld

Vlak voor de kerst 2017 plaatsten minister Wiebes (EZK) en zijn collega Ollongren (BZK) hun handtekeningen onder het inpassingsplan voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. Het inpassingsplan en besluiten werden 12 januari 2018 gepubliceerd.

Historische terreinen, gebouwen en wierden
Het herstellen en beter herkenbaar maken van objecten zoals molens, kerk(terreinen), borgen, wierden en andere historische terreinen en gebouwen.

Dijken
Herstelmaatregelen en het accentueren van dijken langs de Oude Zeearmen over een lengte van 2 tot 4 km.

Wegbeplanting
Wegen geven diepte en markeren belangrijke historische lijnen. Meer dan 20 km aan wegbeplanting wordt hersteld, op het traject N361Groningen-Winsum, Middelstum-Winneweer en Roodeschool-Oosteinde.

Dorpen en dorpsgebieden
De relatie tussen dorp en omliggend landschap wordt versterkt met onder meer het verbeteren van jaag- en kerkenpaden, dorpsentrees, dorpsranden en -bossen.

Watergangen
Het landschap bestaat uit oude zeearmen, diepen, kanalen en talloze maren. Het plan is ongeveer 5 tot 10 km aan watergangen te herstellen. Goed voor recreatie en ecologie.

Januari 2020

Een belangrijk knooppunt

Een hoogspanningsstation is net een verkeersknooppunt met op- en afritten. Vierverlaten is zo'n knooppunt van hoogspanningssnelwegen met lokale elektriciteitslijnen. Eén van de grootste van Nederland. Nu de huidige 220 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten vervangen wordt door een vierbaans snelweg van 380 kV, moet het hoogspanningsstation hierop aangepast worden. Daarom krijgt Vierverlaten een nieuw 380 kV-station en wordt het huidige 220 kV-station verbouwd.

Oktober 2019

Uitspraak Raad van State

Op 9 oktober 2019 gaf de Raad van State groen licht voor de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven (hoogspanningsstation Oudeschip) en Hoogkerk (hoogspanningsstation Vierverlaten).

De Raad van State heeft de zeven beroepen tegen het plan en de vergunningen verworpen. Wel heeft de Raad van State verzocht om het landschapsplan binnen een half jaar te concretiseren en ter beoordeling voor te leggen. Dit is gebeurd in 2020 en daarna is het inpassingsplan onherroepelijk geworden.

Januari 2018

14,9 miljoen euro voor landschap

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is met de provincie Groningen en de betrokken gemeenten een fors bedrag overeengekomen voor landschappelijke inrichtingsmaatregelen bij Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. TenneT betaalt 12,4 miljoen euro en de provincie Groningen draagt aanvullend 2,5 miljoen euro bij. Hierdoor is het totale investeringsbudget voor versterking van landschappelijke structuren maar liefst 14,9 miljoen euro.

Januari 2020

Meerdere aannemers aan boord

Om in 2023 de nieuwe verbinding Eemshaven-Vierverlaten 380 kV in gebruik te kunnen nemen heeft TenneT voor het civiele werk twee aannemers gecontracteerd. Zij startten in het voorjaar van 2020 met het aanleggen van werkwegen en -terreinen. Dit was nodig voordat ze konden beginnen met het bouwen van de fundering. De knip ligt bij het Boterdiep in Bedum. Bam Infra startte in Vierverlaten en aannemerscombinatie Strukton Civiel/Mobilis in Eemshaven. Voor het leveren van de masten is het Deense Valmont SM en het Belgische bedrijf Iemants gecontracteerd. Aannemer SPIE was verantwoordelijk voor het trekken van de geleiders en de (ver)bouw van het hoogspanningsstation in Vierverlaten.

Januari 2018

De zienswijzen
Waar gingen ze over?

Het inpassingsplan is een omvangrijk document. Er is geprobeerd iedereen zo volledig mogelijk te beantwoorden en niet alleen door te verwijzen naar achterliggende stukken. Dit scheelt de indiener veel nazoekwerk. Zienswijzen varieerden van vraagtekens bij de noodzaak van de verbinding, de invloed op natuur en landschap, schade-afhandeling tot pleidooien voor een ander tracé en om toch (deels) ondergronds aan te leggen.

Van planologie tot uitvoering

December 2017

Inpassingsplan vastgesteld

Vlak voor de kerst 2017 plaatsten minister Wiebes (EZK) en zijn collega Ollongren (BZK) hun handtekeningen onder het inpassingsplan voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. Het inpassingsplan en besluiten werden 12 januari 2018 gepubliceerd.

Na dertien jaar planfase en minder dan drie jaar bouwen is de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding klaar voor gebruik. We blikken op deze pagina terug op de planologische fase. Van eerste gesprekken tot de Raad van State en uiteindelijk de start van de bouw.

Een terugblik