Natuur

Vogelafleiders
Om te voorkomen dat vogels tegen de draden aanvliegen, worden er vogelafleiders in de bliksemdraden gemonteerd. Deze bewegen of maken de draad 'dikker' en dus beter zichtbaar. Dit soort vogelafleiders zijn er in verschillende uitvoeringen. In de meeste gevallen wordt de "varkensstaart" gebruikt.

Nieuwe nestkasten
We wilden nieuwe nestgelegenheden bieden voor roofvogels, in of nabij een kerngebied voor weidevogels. Met studenten van het Alfa College is een nestkast ontwikkeld voor de slechtvalk in de nieuwe wintrackmast. Dit vergde veel technische afstemming, ook met provincie en andere belanghebbenden.

Grote ratelaar
In Aduard is een mengsel gezaaid met verschillende, jaarlijks terugkerende, bloemen. Een ervan is de ‘Grote ratelaar’. Als deze bloem is uitgebloeid en verdord, hoor je het geluid als van een ratelslang. Waar de ratelaar groeit en bloeit, wordt het gras niet hoger dan 20 centimeter, en als je maait komt er minder gras vanaf.

Bouwen tussen de weidevogels
Groningen is met zijn uitgestrekte weidelandschap een aantrekkelijk broedgebied voor weidevogels. Tijdens het broedseizoen is, in overleg met het Groninger Landschap, een aantal bouwlocaties in de buurt van Sauwerd tijdelijk afgesloten. Zo hielden we rekening met de weidevogels in dit gebied.

Oog voor
de natuur

De aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding kan tijdelijk het leefgebied en vliegroutes van dieren verstoren. Bijvoorbeeld door geluid en trillingen bij het heien van funderingen en bij het plaatsen van masten en het monteren van geleiders. Of omdat werkterreinen verharding en verlichting krijgen of bomen en struiken worden verwijderd. De masten en de draden tussen de hoogspanningsmasten kunnen een barrière zijn voor vogels. Een kleine greep uit wat we tijdens de bouw gedaan hebben.

Grote ratelaar
In Aduard is een mengsel gezaaid met verschillende, jaarlijks terugkerende, bloemen. Een ervan is de ‘Grote ratelaar’. Als deze bloem is uitgebloeid en verdord, hoor je het geluid als van een ratelslang. Waar de ratelaar groeit en bloeit, wordt het gras niet hoger dan 20 centimeter, en als je maait komt er minder gras vanaf.

Bouwen tussen de weidevogels
Groningen is met zijn uitgestrekte weidelandschap een aantrekkelijk broedgebied voor weidevogels. Tijdens het broedseizoen is, in overleg met het Groninger Landschap, een aantal bouwlocaties in de buurt van Sauwerd tijdelijk afgesloten. Zo hielden we rekening met de weidevogels in dit gebied.

Nieuwe nestkasten
We wilden nieuwe nestgelegenheden bieden voor roofvogels, in of nabij een kerngebied voor weidevogels. Met studenten van het Alfa College is een nestkast ontwikkeld voor de slechtvalk in de nieuwe wintrackmast. Dit vergde veel technische afstemming, ook met provincie en andere belanghebbenden.

Vogelafleiders
Om te voorkomen dat vogels tegen de draden aanvliegen, worden er vogelafleiders in de bliksemdraden gemonteerd. Deze bewegen of maken de draad 'dikker' en dus beter zichtbaar. Dit soort vogelafleiders zijn er in verschillende uitvoeringen. In de meeste gevallen wordt de "varkensstaart" gebruikt.

Natuur

TenneT presenteerde in april 2023 het ‘Target Grid’ aan minister Rob Jetten van Klimaat en Energie. Target Grid is een langetermijnvisie van TenneT over hoe het elektriciteitsnet er in 2045 in grote lijnen uit zou moeten zien om een klimaatneutraal energiesysteem mogelijk te maken. Het opstellen van zo’n toekomstbeeld is nodig, omdat de Europese industrie, mobiliteit en huishoudens in hoog tempo elektrificeren. Op dit moment is 20 procent van alle energie elektriciteit. In 2050 groeit dat aandeel naar 40 tot 60 procent. Dat vereist een verdubbeling of verdrievoudiging van het elektriciteitsnet.

Oog voor de natuur