“Werken in je eigen omgeving maakt het nog leuker”

Wij zijn hier te gast en moeten zorgvuldig omgaan met iedereen die er woont. En dat was geen punt, aangezien mijn hele team bestond uit mensen die in deze omgeving wonen. Wij spreken de taal, kennen de zorgen en weten wat er in de regio speelt. Het resultaat: tevreden bewoners, grondeigenaren en ook nog eens heel leuk werk. Ik kijk echt terug op een mooie tijd. Nu beginnen we met het verwijderen van de oude 220 kV- hoogspanningslijn van Vierverlaten naar Eemshaven. Ook hier is ons doel om zo geruisloos mogelijk aan het werk te gaan. Niemand hoeft last van ons te hebben. Ik weet inmiddels dat het kan, in de afgelopen vier jaar hebben we slechts twee keer een klacht ontvangen. Daar ben ik trots op, en daar gaan we nu ook weer voor.”

Johan Brouwer, projectleider BAM:
“Ik stapte in september 2019 aan boord bij de aanbesteding voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten. Die vier jaar zijn echt voorbij gevlogen. Werken in mijn eigen vertrouwde omgeving was een feestje. Ik kom tenslotte zelf uit Grootegast. Van begin af aan ben ik gericht op de mensen in het gebied.

“Keukentafel-gesprekken met hooi ertussen”

Jappie de Bruin, hoofduitvoerder aannemerscombinatie SWITCH: “Na bijna 46 jaar bij Koninklijke Oosterhof Holman zit mijn werk er bijna op. In maart 2020 begonnen we met het werk voor de nieuwe hoogspanningsverbinding, corona was net uitgebroken. Geen makkelijke start, ik moest toch met de grondeigenaar in gesprek. Dus er kwam een hooibaal tussenbeide. Dat maak je ook niet elke dag mee. Mijn werk begon aan de kant van Eemshaven, we hadden de nodige uitdagingen met het weer: extreme droogte of juist veel nattigheid. Ons werkterrein is waardevolle landbouwgrond, daar moet je zorgvuldig mee omspringen. Mijn uitgangspunt is altijd dat de grondeigenaar tevreden moet zijn, alleen dan doen wij ons werk goed. Uit alle tevredenheidsonderzoeken blijkt dat dat ook gelukt is. Het contact met grondeigenaren is altijd goed geweest, de lijnen zijn kort, iedereen weet mij te vinden. En zo hoort het ook. Nu ik zo terugkijk, vind ik dat we ondanks alle beperkingen mooi werk opleveren. Daar hebben we allemaal aan bijgedragen: de aannemers, TenneT, perceeleigenaren, omwonenden, enzovoorts. Ik kan strak met een gerust hart met pensioen. Ik verheug me al op mijn nieuwe opdracht: het runnen van camping de Greidpôlle in Westergeast, zeven kilometer van Elfstedenstad Dokkum. Wij hebben dit recreatiebedrijf al sinds 1999 in ons bezit. Wie weet spreken we elkaar dan nog eens!”

“Mooi maar ook complex”

Frank Brinkman, site manager Spie:
“De aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding is voor mij een heel mooi maar ook complex project. De uitdaging zit hem in goede communicatie, saamhorigheid en zorgen dat iedereen begrijpt wat zich buiten afspeelt. Het begin is altijd spannend; zoveel aannemers die tegelijkertijd werken aan dezelfde hoogspanningsverbinding. Dat begint met aftasten, elkaar beter leren kennen en goede afspraken maken. Hier is dat heel goed gegaan. Maar het werk doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met een goed team van mensen. Alle neuzen dezelfde kant op, dat is de kern. Mijn eerste opdracht was contact leggen met perceeleigenaren. Hiervoor ging ik samen met de rentmeester op pad voor de keukentafelgesprekken. Ik leg uit wat we op het perceel gaan doen en stel vragen over waar we rekening mee moeten houden. Die gesprekken zijn altijd heel nuttig en ook leuk. Iedereen was geïnteresseerd en werkte graag mee. Die samenwerking met alle partijen heb ik als heel prettig ervaren. De communicatie tussen Bam, Switch en TenneT was echt super! We hadden allemaal hetzelfde doel voor ogen: een goede en veilige uitvoering van het werk. Vanuit Spie kan ik niet anders zeggen dan dat wij terugkijken op een zeer plezierig en geslaagde aanleg van Eemshaven-Vierverlaten 380 kV.”

Terugblik aannemers

Terugblik aannemers

“Keukentafel-gesprekken met hooi ertussen”

Jappie de Bruin, hoofduitvoerder aannemerscombinatie SWITCH: “Na bijna 46 jaar bij Koninklijke Oosterhof Holman zit mijn werk er bijna op. In maart 2020 begonnen we met het werk voor de nieuwe hoogspanningsverbinding, corona was net uitgebroken. Geen makkelijke start, ik moest toch met de grondeigenaar in gesprek. Dus er kwam een hooibaal tussenbeide. Dat maak je ook niet elke dag mee. Mijn werk begon aan de kant van Eemshaven, we hadden de nodige uitdagingen met het weer: extreme droogte of juist veel nattigheid. Ons werkterrein is waardevolle landbouwgrond, daar moet je zorgvuldig mee omspringen. Mijn uitgangspunt is altijd dat de grondeigenaar tevreden moet zijn, alleen dan doen wij ons werk goed. Uit alle tevredenheidsonderzoeken blijkt dat dat ook gelukt is. Het contact met grondeigenaren is altijd goed geweest, de lijnen zijn kort, iedereen weet mij te vinden. En zo hoort het ook. Nu ik zo terugkijk, vind ik dat we ondanks alle beperkingen mooi werk opleveren. Daar hebben we allemaal aan bijgedragen: de aannemers, TenneT, perceeleigenaren, omwonenden, enzovoorts. Ik kan strak met een gerust hart met pensioen. Ik verheug me al op mijn nieuwe opdracht: het runnen van camping de Greidpôlle in Westergeast, zeven kilometer van Elfstedenstad Dokkum. Wij hebben dit recreatiebedrijf al sinds 1999 in ons bezit. Wie weet spreken we elkaar dan nog eens!”

“Mooi maar ook complex”

Frank Brinkman, site manager Spie:
“De aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding is voor mij een heel mooi maar ook complex project. De uitdaging zit hem in goede communicatie, saamhorigheid en zorgen dat iedereen begrijpt wat zich buiten afspeelt. Het begin is altijd spannend; zoveel aannemers die tegelijkertijd werken aan dezelfde hoogspanningsverbinding. Dat begint met aftasten, elkaar beter leren kennen en goede afspraken maken. Hier is dat heel goed gegaan. Maar het werk doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met een goed team van mensen. Alle neuzen dezelfde kant op, dat is de kern. Mijn eerste opdracht was contact leggen met perceeleigenaren. Hiervoor ging ik samen met de rentmeester op pad voor de keukentafelgesprekken. Ik leg uit wat we op het perceel gaan doen en stel vragen over waar we rekening mee moeten houden. Die gesprekken zijn altijd heel nuttig en ook leuk. Iedereen was geïnteresseerd en werkte graag mee. Die samenwerking met alle partijen heb ik als heel prettig ervaren. De communicatie tussen Bam, Switch en TenneT was echt super! We hadden allemaal hetzelfde doel voor ogen: een goede en veilige uitvoering van het werk. Vanuit Spie kan ik niet anders zeggen dan dat wij terugkijken op een zeer plezierig en geslaagde aanleg van Eemshaven-Vierverlaten 380 kV.”

“Werken in je eigen omgeving maakt het nog leuker”

Johan Brouwer, projectleider BAM:
“Ik stapte in september 2019 aan boord bij de aanbesteding voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten. Die vier jaar zijn echt voorbij gevlogen. Werken in mijn eigen vertrouwde omgeving was een feestje. Ik kom tenslotte zelf uit Grootegast. Van begin af aan ben ik gericht op de mensen in het gebied.

Wij zijn hier te gast en moeten zorgvuldig omgaan met iedereen die er woont. En dat was geen punt, aangezien mijn hele team bestond uit mensen die in deze omgeving wonen. Wij spreken de taal, kennen de zorgen en weten wat er in de regio speelt. Het resultaat: tevreden bewoners, grondeigenaren en ook nog eens heel leuk werk. Ik kijk echt terug op een mooie tijd. Nu beginnen we met het verwijderen van de oude 220 kV- hoogspanningslijn van Vierverlaten naar Eemshaven. Ook hier is ons doel om zo geruisloos mogelijk aan het werk te gaan. Niemand hoeft last van ons te hebben. Ik weet inmiddels dat het kan, in de afgelopen vier jaar hebben we slechts twee keer een klacht ontvangen. Daar ben ik trots op, en daar gaan we nu ook weer voor.”

Terugblik aannemers

Terugblik aannemers