Volg ons

Hoogspannings-lijnen zwaarder belasten bij wind of koelte

TenneT gaat komend jaar op acht locaties het hoogspanningsnet dynamisch gebruiken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Door het plaatsen van sensoren kan in sommige gevallen meer stroom worden getransporteerd dan waar de lijnen op zijn ontworpen. Deze slimme oplossing biedt extra ruimte op het volle elektriciteitnet. 

Door het transport van elektriciteit worden de geleiders waar de stroom doorheen loopt warmer. Door deze verwarming gaan lijnen ‘doorhangen’. Daarom zit er een beperking aan de maximum transportcapaciteit van een hoogspanningsverbinding. Het weer kan echter een gunstig effect hebben op de koeling van de geleiders. Bij lage temperatuur, maar vooal door wind, wordt de lijn meer gekoeld waardoor er minder doorhang plaatsvindt. In zo’n geval kan er dus meer stroom worden getransporteerd. 

Afgelopen jaar heeft TenneT ervaring opgedaan met deze techniek genaamd ‘dynamic line rating’ op de zogenaamde stoomsnelwegen van 380 kilovolt. Dit jaar wordt de toepassing op grotere schaal toegepast, ook op de netten van 110 kilovolt en 150 kilovolt. Door het hele land worden op acht verbindingen speciale sensoren geplaatst, waarmee het net dynamisch kan worden bedreven. Ook op de lijn Groningen-Meeden zijn sensoren geplaatst. Hierdoor kan meer duuzaam opgewekte energie in deze regio van het 110 kilovolt net naar het hogere 380 kilovolt net worden getransporteerd.

Noord-Nederland

Deel 2

in het kort
Noord-Nederland
Samen werken aan netcapaciteit in Noord-Nederland

Op 20 december 2023 kondigden we een congestieonderzoek op afname aan voor Overijssel en Groningen (en een deel van Drenthe). Regionale netbeheerder Enexis Netbeheer deed dat al eerder voor heel Drenthe. De onderzoeken moeten uitwijzen waar de groeiende vraag naar transportcapaciteit de beschikbare ruimte op het net gaat overtreffen. De resultaten van die onderzoeken verwachten we eind 2024. 

TenneT en Enexis zijn volop bezig met het bijbouwen van netcapaciteit, maar de aanleg van dergelijke grootschalige infrastructuur kost tijd. Voordat die netuitbreidingen er zijn, zijn er ook andere oplossingen nodig. Een voorbeeld hiervan is spitsmijden. Dit houdt in dat grootverbruikers (bedrijven met aansluitingen vanaf 1 megawatt) hun energiegebruik flexibel maken. Om grootverbruikers hierop te attenderen organiseerde TenneT samen met Enexis begin 2024 een webinar voor circa 270 deelnemers.

Duurzame primeur bij Vierverlaten-Eemshaven

Op dit moment wordt de oude 220 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens gesloopt. Een slimme duurzame oplossing bij de bouw van de nieuwe en de sloop van de oude verbinding bespaart 80 ton kunststof afval. Tijdens het project is het gebruikte geotextiel (tijdelijke kunststof scheidingslaag onder werkterreinen en rijwegen) voor het eerst gerecyceld. TenneT heeft de duurzame ambitie bij de uitvoering van projecten om de totale hoeveelheid niet recyclebaar afval met 25% te verkleinen in 2025. Geotextiel was de laatste reststroom die na gebruik als afvalstof werd afgevoerd. In samenwerking met aannemerscombinatie Switch en recycleaar Solmax is een nieuwe duurzame ‘end of life’-oplossing bedacht waarbij geotextiel wordt gerecycled. Hiermee krijgt geotextiel als laatste reststroom in TenneT-projecten nu ook een nieuwe bestemming.

Duurzame primeur
Dynamische hoogspanningslijnen
Congestie onderzoek
Duurzame primeur bij Vierverlaten-Eemshaven

Op dit moment wordt de oude 220 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens gesloopt. Een slimme duurzame oplossing bij de bouw van de nieuwe en de sloop van de oude verbinding bespaart 80 ton kunststof afval. Tijdens het project is het gebruikte geotextiel (tijdelijke kunststof scheidingslaag onder werkterreinen en rijwegen) voor het eerst gerecyceld. TenneT heeft de duurzame ambitie bij de uitvoering van projecten om de totale hoeveelheid niet recyclebaar afval met 25% te verkleinen in 2025. Geotextiel was de laatste reststroom die na gebruik als afvalstof werd afgevoerd. In samenwerking met aannemerscombinatie Switch en recycleaar Solmax is een nieuwe duurzame ‘end of life’-oplossing bedacht waarbij geotextiel wordt gerecycled. Hiermee krijgt geotextiel als laatste reststroom in TenneT-projecten nu ook een nieuwe bestemming.

TenneT gaat komend jaar op acht locaties het hoogspanningsnet dynamisch gebruiken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Door het plaatsen van sensoren kan in sommige gevallen meer stroom worden getransporteerd dan waar de lijnen op zijn ontworpen. Deze slimme oplossing biedt extra ruimte op het volle elektriciteitnet. 

Door het transport van elektriciteit worden de geleiders waar de stroom doorheen loopt warmer. Door deze verwarming gaan lijnen ‘doorhangen’. Daarom zit er een beperking aan de maximum transportcapaciteit van een hoogspanningsverbinding. Het weer kan echter een gunstig effect hebben op de koeling van de geleiders. Bij lage temperatuur, maar vooal door wind, wordt de lijn meer gekoeld waardoor er minder doorhang plaatsvindt. In zo’n geval kan er dus meer stroom worden getransporteerd. 

Afgelopen jaar heeft TenneT ervaring opgedaan met deze techniek genaamd ‘dynamic line rating’ op de zogenaamde stoomsnelwegen van 380 kilovolt. Dit jaar wordt de toepassing op grotere schaal toegepast, ook op de netten van 110 kilovolt en 150 kilovolt. Door het hele land worden op acht verbindingen speciale sensoren geplaatst, waarmee het net dynamisch kan worden bedreven. Ook op de lijn Groningen-Meeden zijn sensoren geplaatst. Hierdoor kan meer duuzaam opgewekte energie in deze regio van het 110 kilovolt net naar het hogere 380 kilovolt net worden getransporteerd.

Hoogspannings-lijnen zwaarder belasten bij wind of koelte
Samen werken aan netcapaciteit in Noord-Nederland

Op 20 december 2023 kondigden we een congestieonderzoek op afname aan voor Overijssel en Groningen (en een deel van Drenthe). Regionale netbeheerder Enexis Netbeheer deed dat al eerder voor heel Drenthe. De onderzoeken moeten uitwijzen waar de groeiende vraag naar transportcapaciteit de beschikbare ruimte op het net gaat overtreffen. De resultaten van die onderzoeken verwachten we eind 2024. 

TenneT en Enexis zijn volop bezig met het bijbouwen van netcapaciteit, maar de aanleg van dergelijke grootschalige infrastructuur kost tijd. Voordat die netuitbreidingen er zijn, zijn er ook andere oplossingen nodig. Een voorbeeld hiervan is spitsmijden. Dit houdt in dat grootverbruikers (bedrijven met aansluitingen vanaf 1 megawatt) hun energiegebruik flexibel maken. Om grootverbruikers hierop te attenderen organiseerde TenneT samen met Enexis begin 2024 een webinar voor circa 270 deelnemers.

Deel 2

in het kort
Noord-Nederland
Inhoud