Thuis in het noorden

TenneT versterkt op verschillende plekken in Groningen, Friesland en Drenthe het hoogspanningsnet. We lichten er een aantal voorbeelden uit. 

Thuis in het noorden
Nieuw hoogspanningsstation
in Bolsward

Een grote zandvlakte, met daarvoor een ketenpark. Dat is wat je nu nog ziet als je op zoek gaat naar het nieuwe hoogspanningsstation in Bolsward. In het ketenpark zijn de werkplekken van de medewerkers die de komende maanden zullen werken aan de bouw. De oppervlakte van het terrein is ongeveer 30.000 m2. Spie begeleidt de bouwwerkzaamheden. Het is de bedoeling dat er in het voorjaar wordt gestart met heien. En dan zullen langzaamaan de contouren van het nieuwe hoogspanningsstation zichtbaar worden. De bouw van het nieuwe station in Bolsward is een onderdeel van het versterken van het elektriciteitsnetwerk in westelijk Fryslân. Zo zal Windpark Fryslân aansluiten op het hoogspanningsstation. Deze duurzame energie gaat op het Friese net richting Herbayum, Sneek, Rauwerd en Oudehaske.

De verwachting is dat de bouw van het hoogspanningsstation in 2026 klaar is.

Thuis in het noorden

Een nieuw modern kabelsysteem in de stad Groningen

In stad Groningen zijn we bezig met het verwijderen van een aantal mantelbuizen uit 1964, van de 110 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Hunze en hoogspanningsstation Bloemsingel. De oude mantelbuizen voor elektriciteitskabels zijn niet meer nodig nadat we in 2023 hier succesvol een nieuwe verbinding onder de stad door hebben geboord. Een pittige klus, want zowel in als boven de grond is het heel druk. De nieuwe kabel is nodig om de levering van elektriciteit in de regio te blijven garanderen. Een nieuw modern kabelsysteem kan meer energie vervoeren. De oude verbinding heeft er 60 dienstjaren op zitten, en met de nieuwe verbinding kan Groningen er weer heel wat jaren tegenaan.

In februari van 2024 zijn de laatste werkzaamheden afgerond.

Thuis in het noorden

PAWOZ-Eemshaven

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderd, en klimaatverandering tegengegaan. De opwek van windenergie biedt kansen om dit te doen. Op zee waait het veel en is ruimte voldoende ruimte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft locaties voor windparken op zee boven de waddeneilanden aangewezen. Om de opgewekte groene energie aan land te krijgen, is een goede aansluiting essentieel. Op deze wijze verduurzamen we ook (Noord-)Nederland. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en GasUnie onderzoeken we binnen het Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) de mogelijkheden voor toekomstige kabel- en leidingroutes vanaf de Noordzee naar Eemshaven. Voorzien is dat de windparken omstreeks 2031 moeten worden aangesloten op ons hoog-spanningsnet. Op dit moment worden milieustudies uitgevoerd naar mogelijke routes voor kabels en leidingen.

Thuis in het noorden

Thuis in het noorden

Thuis in het noorden

TenneT versterkt op verschillende plekken in Groningen, Friesland en Drenthe het hoogspanningsnet. We lichten er een aantal voorbeelden uit. 

Een grote zandvlakte, met daarvoor een ketenpark. Dat is wat je nu nog ziet als je op zoek gaat naar het nieuwe hoogspanningsstation in Bolsward. In het ketenpark zijn de werkplekken van de medewerkers die de komende maanden zullen werken aan de bouw. De oppervlakte van het terrein is ongeveer 30.000 m2. Spie begeleidt de bouwwerkzaamheden. Het is de bedoeling dat er in het voorjaar wordt gestart met heien. En dan zullen langzaamaan de contouren van het nieuwe hoogspanningsstation zichtbaar worden. De bouw van het nieuwe station in Bolsward is een onderdeel van het versterken van het elektriciteitsnetwerk in westelijk Fryslân. Zo zal Windpark Fryslân aansluiten op het hoogspanningsstation. Deze duurzame energie gaat op het Friese net richting Herbayum, Sneek, Rauwerd en Oudehaske.

De verwachting is dat de bouw van het hoogspanningsstation in 2026 klaar is.

Nieuw hoogspanningsstation
in Bolsward

In stad Groningen zijn we bezig met het verwijderen van een aantal mantelbuizen uit 1964, van de 110 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Hunze en hoogspanningsstation Bloemsingel. De oude mantelbuizen voor elektriciteitskabels zijn niet meer nodig nadat we in 2023 hier succesvol een nieuwe verbinding onder de stad door hebben geboord. Een pittige klus, want zowel in als boven de grond is het heel druk. De nieuwe kabel is nodig om de levering van elektriciteit in de regio te blijven garanderen. Een nieuw modern kabelsysteem kan meer energie vervoeren. De oude verbinding heeft er 60 dienstjaren op zitten, en met de nieuwe verbinding kan Groningen er weer heel wat jaren tegenaan.

In februari van 2024 zijn de laatste werkzaamheden afgerond.

Een nieuw modern kabelsysteem in de stad Groningen
PAWOZ-Eemshaven

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderd, en klimaatverandering tegengegaan. De opwek van windenergie biedt kansen om dit te doen. Op zee waait het veel en is ruimte voldoende ruimte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft locaties voor windparken op zee boven de waddeneilanden aangewezen. Om de opgewekte groene energie aan land te krijgen, is een goede aansluiting essentieel. Op deze wijze verduurzamen we ook (Noord-)Nederland. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en GasUnie onderzoeken we binnen het Programma Aansluiting Wind Op Zee – Eemshaven (PAWOZ-Eemshaven) de mogelijkheden voor toekomstige kabel- en leidingroutes vanaf de Noordzee naar Eemshaven. Voorzien is dat de windparken omstreeks 2031 moeten worden aangesloten op ons hoog-spanningsnet. Op dit moment worden milieustudies uitgevoerd naar mogelijke routes voor kabels en leidingen.