“Ruimte is schaars, wat
we ermee willen doen, moeten we verantwoorden
en goed uitleggen.

Reportage

Een van de aandachtsgebieden in de portefeuille van Jeroen Westendorp, wethouder in Hoogeveen, is de energietransitie. Wanneer hij over dit onderwerp praat, zie je dat het hem raakt. “We moeten hier op alle fronten gezamenlijk mee aan de slag”, vindt hij. Dat Hoogeveen een nieuw hoogspanningsstation krijgt om de energietransitie verder te helpen is voor hem dan ook niet meer dan logisch.

“Dat station moet er héél snel komen”

Verlichting

De wethouder staat niet bepaald alleen als het gaat om het versnellen van de energietransitie. “De hele raad was voor de komst van dit station. We hebben het nodig. We horen allemaal steeds dat het stroomnet vol is, met alle vervelende consequenties voor bijvoorbeeld woningbouw en het terugleveren van stroom. Dit station kan daar verlichting in brengen. Dat geldt ook voor bedrijven. Ze hebben voldoende stroom nodig om te kunnen werken, of het nou in onze gemeente is of in de omgeving. Dit station zorgt voor meer ruimte op het net.” 

Reportage

“Dat station moet er héél snel komen”

Reportage

Een van de aandachtsgebieden in de portefeuille van Jeroen Westendorp, wethouder in Hoogeveen, is de energietransitie. Wanneer hij over dit onderwerp praat, zie je dat het hem raakt. “We moeten hier op alle fronten gezamenlijk mee aan de slag”, vindt hij. Dat Hoogeveen een nieuw hoogspanningsstation krijgt om de energietransitie verder te helpen is voor hem dan ook niet meer dan logisch.

Recht op inzicht

De gemeente is nu bezig met de omgevingsvergunning. Zorgvuldig omgaan met ruimtelijke ordening is een speerpunt. “Ruimte is schaars, wat we ermee willen doen, moeten we verantwoorden en goed uitleggen. Ik zeg altijd: niemand heeft recht op voor altijd hetzelfde uitzicht, maar iedereen heeft wel recht op inzicht. Het verschaffen van inzicht moet ook gepaard gaan met communicatie en dialoog. Daar nemen we tijd voor.” Het station is gepland op bedrijventerrein Riegmeer. “We zien het maatschappelijk belang in van dit plan. We zien ook het belang van leveringszekerheid. Elektriciteit is een eerste levensbehoefte, zonder investeringen in het net krijg je onherroepelijk problemen. Hoogeveners zien dat ook zo en zijn van ‘handen uit de mouwen en samen de schouders eronder’, dat merk je ook nu wij hier bezig zijn met de plannen voor een nieuw station.” 

De locatie van het station heeft al de nodige stof doen opwaaien. “Er staat een bijna 100 jaar oude zomereik met een beschermde status. Hij werd in 1925 geplant en door veel mensen uit de omgeving is aangegeven dat hij te waardevol is om te kappen. Er is veel om te doen geweest. Wij zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben besloten om de eik een nieuwe plek te geven op hetzelfde bedrijventerrein. Een mooi voorbeeld van hoe we dit samen doen.”

“Ruimte is schaars, wat
we ermee willen doen, moeten we verantwoorden
en goed uitleggen.

Proactieve dialoog

Voorheen werkte het zo: je maakte een plan voor bijvoorbeeld de bouw van huizen of een nieuw bedrijf en vervolgens klopte je aan bij de netbeheerder voor een aansluiting. “Dat systeem werkt niet meer. Een belangrijke les die ik geleerd heb sinds vorige zomer, is dat we veel verder vooruit moeten kijken en vanaf de eerste ideeën met verschillende partijen met elkaar in gesprek moeten gaan. In een beginstadium kan dan ook de netbeheerder beoordelen of de plannen ook passen binnen de beschikbare netcapaciteit. We zullen een ander gesprek met elkaar moeten voeren, een meer proactieve dialoog.” Maar nu even terug naar het nieuwe hoogspanningsstation. “Dat station moet er snel komen: we hopen op realisatie in 2027 en in 2028 ingebruikname. Hiervoor zijn we nu bezig met de verkoop van de grond. De samenwerking met lokale netbeheerder Rendo en TenneT verloopt heel goed. Dat komt natuurlijk ook omdat we wel allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben.” 

Niet voorzien

Sinds vorig jaar zomer kleurt de provincie Drenthe oranje. In eerste instantie is er gezocht naar het creëren van extra ruimte op het net. Maar dat leverde geen oplossing op voor grootverbruikers. Dat betekent dus dat er nagenoeg geen ruimte is voor nieuwe aansluitingen of uitbreidingen. “Dat we zo snel in de problemen zijn gekomen hebben we gewoon niet voorzien. De oorlog in Oekraïne en de daarmee stijgende gasprijzen heeft mensen aan het denken gezet. Heel veel mensen en bedrijven zijn gaan verduurzamen en dat is heel goed. We hebben alleen de randvoorwaarden nog niet goed op orde. Dat geldt ook voor zonneparken die hun opgewekte duurzame energie willen delen.”

Verlichting

De wethouder staat niet bepaald alleen als het gaat om het versnellen van de energietransitie. “De hele raad was voor de komst van dit station. We hebben het nodig. We horen allemaal steeds dat het stroomnet vol is, met alle vervelende consequenties voor bijvoorbeeld woningbouw en het terugleveren van stroom. Dit station kan daar verlichting in brengen. Dat geldt ook voor bedrijven. Ze hebben voldoende stroom nodig om te kunnen werken, of het nou in onze gemeente is of in de omgeving. Dit station zorgt voor meer ruimte op het net.”