Wat gebeurt daar?

We bouwen een nieuw hoog- en middenspanningsstation op bedrijvenpark Zuid Groningen bij Ter Apelkanaal, in de gemeente Westerwolde. Hiermee versterken we het net in Noordoost Nederland. Dat is nodig om aan de snelle groei van het elektriciteitsaanbod, de verduurzaming en de verwachte toename van de vraag te kunnen voldoen.

Wat gebeurt
daar?
Planning

Najaar 2023
Bouwrijp maken van het terrein en zandtransport.

Februari 2024
Omexom krijgt opdracht om een hoogspanningssstation te bouwen op bedrijventerrein Zuid Groningen in Ter Apelkanaal.

Voorjaar 2024
Omexom start met de bouw en de installatie van het nieuwe hoogspanningssstation.

2025
Bijzonder transport: zes grote transformatoren komen over het water aan in Veendam, en worden over de weg naar Ter pelkanaal vervoerd.

2026
Ingebruikname van het nieuwe hoogspanningssstation.

Netversterking Noordoost-Nederland
Pilot met duurzame drainage op hoogspanningsstation Zuid Groningen

Bij het bouwrijp maken van het terrein maakt TenneT gebruik van een drainage die volledig biologisch afbreekbaar is. Dit betekent dat de drainage na verloop van tijd volledig afbreekt in de bodem. Zo blijven er niet onnodig pvc-resten achter in de bodem. Eind 2023 bracht een grote machine de duurzame drainage aan in de bodem van het bouwterrein. Binnen enkele momenten stroomde het water via de zichtbare uiteinden van de drainage. De verwachting is dat hier over vier jaar niets meer van over is, want dan moet de drainage volledig zijn afgebroken. De afbreekbare drainage is voor het eerst toegepast in een gezamenlijke pilot van TenneT en leverancier Schaafsma, op het hoogspanningsstation op bedrijventerrein Zuid Groningen.

Zand uit de buurt

Om het terrein bouwrijp te maken is meer dan 150.000m3 zand aangebracht. Dat zand is ca 5 km verderop gewonnen bij zandwinning Kremer in Sellingen (in plaats van uit het IJsselmeer of nog verder weg). Al waren dit in totaal nog steeds zo’n 10.000 ritten, we hebben zo het aantal transportbewegingen kunnen beperken.

Om meer ruimte te maken op het elektriciteitsnetwerk deelt TenneT het elektriciteitsnetwerk op in deelnetten. Ieder deelnet krijgt een eigen op- en afrit naar de hoogspanningssnelweg. Zo kan elektriciteit beter worden verdeeld en ontstaat meer ruimte op het net. Op de meeste plekken leidt dit tot een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de capaciteit. Met de bouw van het nieuwe station in Ter Apelkanaal zorgen we samen met Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet (‘de snelweg’) op het regionale en lokale net (het ‘deelnet’). Het hoogspanningsstation bij Ter Apelkanaal is het eerste station dat gebouwd wordt in het kader van de versterking van het elektriciteitsnetwerk in Noordoost Nederland.

Wat gebeurt daar?

Modulair Bouwen

Het station in Ter Apelkanaal wordt modulair gebouwd volgens een nieuw standaard ontwerp voor de 380 kV-hoogspanningsstations van TenneT. Werken met een technische standaard is een must om de enorme uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk te kunnen realiseren. De afgelopen jaren hebben onze engineers, samen met marktpartijen, een standaard ontwerp ontwikkeld voor de 380 kV-stations. Het Groningse station is de eerste die modulair gebouwd wordt. De komende jaren zal TenneT nog 13 van deze 380 kV-stations bij bouwen op verschillende plekken in het land. Projectleider Dennis Miller:

“Dat Modulair Bouwen levert ons uiteindelijk echt veel tijdwinst op, daar ben ik van overtuigd.”

Wat gebeurt
daar?

We bouwen een nieuw hoog- en middenspanningsstation op bedrijvenpark Zuid Groningen bij Ter Apelkanaal, in de gemeente Westerwolde. Hiermee versterken we het net in Noordoost Nederland. Dat is nodig om aan de snelle groei van het elektriciteitsaanbod, de verduurzaming en de verwachte toename van de vraag te kunnen voldoen.

Wat gebeurt daar?

Versterken van de funderingen

Najaar 2023
Bouwrijp maken van het terrein en zandtransport.

Februari 2024
Omexom krijgt opdracht om een hoogspanningssstation te bouwen op bedrijventerrein Zuid Groningen in Ter Apelkanaal.

Voorjaar 2024
Omexom start met de bouw en de installatie van het nieuwe hoogspanningssstation.

2025
Bijzonder transport: zes grote transformatoren komen over het water aan in Veendam, en worden over de weg naar Ter pelkanaal vervoerd.

2026
Ingebruikname van het nieuwe hoogspanningssstation.

Versterken van de funderingen
Pilot met duurzame drainage op hoogspanningsstation Zuid Groningen

Bij het bouwrijp maken van het terrein maakt TenneT gebruik van een drainage die volledig biologisch afbreekbaar is. Dit betekent dat de drainage na verloop van tijd volledig afbreekt in de bodem. Zo blijven er niet onnodig pvc-resten achter in de bodem. Eind 2023 bracht een grote machine de duurzame drainage aan in de bodem van het bouwterrein. Binnen enkele momenten stroomde het water via de zichtbare uiteinden van de drainage. De verwachting is dat hier over vier jaar niets meer van over is, want dan moet de drainage volledig zijn afgebroken. De afbreekbare drainage is voor het eerst toegepast in een gezamenlijke pilot van TenneT en leverancier Schaafsma, op het hoogspanningsstation op bedrijventerrein Zuid Groningen.

Zand uit de buurt

Om het terrein bouwrijp te maken is meer dan 150.000m3 zand aangebracht. Dat zand is ca 5 km verderop gewonnen bij zandwinning Kremer in Sellingen (in plaats van uit het IJsselmeer of nog verder weg). Al waren dit in totaal nog steeds zo’n 10.000 ritten, we hebben zo het aantal transportbewegingen kunnen beperken.

Modulair Bouwen

Het station in Ter Apelkanaal wordt modulair gebouwd volgens een nieuw standaard ontwerp voor de 380 kV-hoogspanningsstations van TenneT. Werken met een technische standaard is een must om de enorme uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk te kunnen realiseren. De afgelopen jaren hebben onze engineers, samen met marktpartijen, een standaard ontwerp ontwikkeld voor de 380 kV-stations. Het Groningse station is de eerste die modulair gebouwd wordt. De komende jaren zal TenneT nog 13 van deze 380 kV-stations bij bouwen op verschillende plekken in het land. Projectleider Dennis Miller:

“Dat Modulair Bouwen levert ons uiteindelijk echt veel tijdwinst op, daar ben ik van overtuigd.”

Om meer ruimte te maken op het elektriciteitsnetwerk deelt TenneT het elektriciteitsnetwerk op in deelnetten. Ieder deelnet krijgt een eigen op- en afrit naar de hoogspanningssnelweg. Zo kan elektriciteit beter worden verdeeld en ontstaat meer ruimte op het net. Op de meeste plekken leidt dit tot een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van de capaciteit. Met de bouw van het nieuwe station in Ter Apelkanaal zorgen we samen met Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet (‘de snelweg’) op het regionale en lokale net (het ‘deelnet’). Het hoogspanningsstation bij Ter Apelkanaal is het eerste station dat gebouwd wordt in het kader van de versterking van het elektriciteitsnetwerk in Noordoost Nederland.