Klik op
de nummers
voor meer
informatie

Zo werkt dat

Hoogspanningsstations zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspanningsverbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. Via hoogspanningsstations wordt opgewerkte elektriciteit van bijvoorbeeld wind- of zonneparken, op het elektriciteitsnet gebracht. Maar er kunnen ook grote klanten op worden aangesloten die veel vermogen vragen.

Hoe werkt een hoogspanningsstation?

Deze verbinden schakelvelden met elkaar. Een nieuw hoogspanningsstation heeft tegenwoordig drie rails. Bij onderhoud hoeft de spanning van het station dan niet te worden uitgeschakeld.

Rails

Een schakelveld bestaat uit verschillende componenten, die gezamenlijk een ‘aansluiting’ vormen. Vergelijkbaar met een ‘groep’ in de meterkast thuis, alleen dan op grote schaal. 

Schakelvelden

Op deze constructie worden de binnenkomende en uitgaande lijnen richting de 380 kV-hoogspanningsverbinding afgespannen. 

Afspanportaal

Hierin bevindt zich per veld de besturings- en beveiligingsapparatuur. De beveiligingsapparatuur bewaakt het elektriciteitsnet, signaleert fouten en schakelt indien nodig af. Goed vergelijkbaar met de automaat in de meterkast thuis.

Veldhuisjes

Een transformator is een grote installatie die wordt toegepast voor het verhogen of verlagen van een wisselspanning. Bijvoorbeeld van 380 kV naar 150 kV of van 150 kV naar 20 kV. 

Transformatoren

Hier zijn verschillende veld-overkoepelende functies ondergebracht, zoals de koppeling met het lande-
lijke telecommunicatienetwerk.

Ook de laagspanningsvoedingen, het noodstroomaggregaat en de stationsbeveiligingen zitten in dit gebouw. 

Centraal Diensten Gebouw (CDG)

Op het station staan dunne bliksempieken van 24 meter om de hoogspanningsinstallaties te beschermen tegen blikseminslag.

Bliksempiek
Hoe werkt een hoogspannings-
station?

Zo werkt dat

Hoogspanningsstations zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspanningsverbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. Via hoogspanningsstations wordt opgewerkte elektriciteit van bijvoorbeeld wind- of zonneparken, op het elektriciteitsnet gebracht. Maar er kunnen ook grote klanten op worden aangesloten die veel vermogen vragen.

Innovatieprojecten in de schijnwerpers
Rails

Deze verbinden schakelvelden met elkaar. Een nieuw hoogspanningsstation heeft tegenwoordig drie rails. Bij onderhoud hoeft de spanning van het station dan niet te worden uitgeschakeld.

Schakelvelden

Een schakelveld bestaat uit verschillende componenten, die gezamenlijk een ‘aansluiting’ vormen. Vergelijkbaar met een ‘groep’ in de meterkast thuis, alleen dan op grote schaal. 

Afspanportaal

Op deze constructie worden de binnenkomende en uitgaande lijnen richting de 380 kV-hoogspanningsverbinding afgespannen. 

Veldhuisjes

Hierin bevindt zich per veld de besturings- en beveiligingsapparatuur. De beveiligingsapparatuur bewaakt het elektriciteitsnet, signaleert fouten en schakelt indien nodig af. Goed vergelijkbaar met de automaat in de meterkast thuis.

Transformatoren

Een transformator is een grote installatie die wordt toegepast voor het verhogen of verlagen van een wisselspanning. Bijvoorbeeld van 380 kV naar 150 kV of van 150 kV naar 20 kV. 

Centraal Diensten
Gebouw (CDG)

Hier zijn verschillende veld-overkoepelende functies ondergebracht, zoals de koppeling met het lande-
lijke telecommunicatienetwerk.

Ook de laagspanningsvoedingen, het noodstroomaggregaat en de stationsbeveiligingen zitten in dit gebouw. 

Bliksempiek

Op het station staan dunne bliksempieken van 24 meter om de hoogspanningsinstallaties te beschermen tegen blikseminslag.