in het kort
Noord-Nederland

Voor de korte en middellange termijn maakt TenneT iedere twee jaar investeringsplannen. Hierin kijken we 10 jaar vooruit en maken we plannen voor aanpassingen en uitbreidingen van ons hoogspanningsnetwerk. Die plannen maken we samen met diverse landelijke en regionale partijen om samen tot de beste maatschappelijk verantwoorde investeringsplannen te komen. Op dit moment verloopt de energietransitie zo snel dat 10 jaar vooruitkijken niet genoeg is. Daarvoor hebben we Target Grid ontwikkeld. Target Grid is het toekomstbeeld voor het hoogspanningsnetwerk van 2045. We sluiten aan op nationale plannen voor netontwikkeling en volgen de aannames uit de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 waarbij we uitgaan van scenario’s met de hoogste mate van elektrificatie. Target Grid geeft ons een robuust beeld voor een langetermijnplanning zodat we tijdig beginnen met het voorbereiden van hoogspanningsinfrastructuur die nodig is om de energietransitie bij te houden.

Hoe maken we het elektriciteitsnet klaar voor de toekomst?
Goede
vraag
#
Voorwoord
Netcapaciteit onvoldoende in de noordelijke provincies

Marc de Zwaan,
Associate Director

Voor u ligt de eerste uitgave van Contact magazine voor de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In dit magazine leest u meer over de laatste ontwikkelingen van TenneT in het noorden.

In deze uitgave hebben we aandacht voor onze projecten, maar ook voor netcongestie. Want de energietransitie komt in Nederland sinds een jaar of vijf echt op stoom en we worden helaas ook geconfronteerd met netcongestie als keerzijde.

Als gevolg van de focus in de decennia ervoor op doelmatigheid en een lage stroomrekening voor de consument, is het hoogspanningsnet passend voor de vraag naar en aanbod van elektriciteit, maar ook niet veel meer dan dat. De meer landelijke regio’s krijgen er als eerste mee te maken.

Juist deze minder dicht bevolkte gebieden zijn interessant voor de ondernemers in de zon- en windenergie. En juist in deze gebieden zijn de stroomnetten niet zwaar uitgelegd als gevolg van eerder genoemde focus op kostenefficiëntie. Met als gevolg dat Friesland als eerste van de noordelijke provincies sinds september 2020 te maken heeft met zogenaamde invoedingscongestie, een half jaar later volgden Groningen en Drenthe.

Ook aan de afnamekant heeft Friesland de twijfelachtige eer om in december 2021 koploper te zijn op gebied van netcongestie. Inmiddels heeft zo’n beetje heel Nederland hiermee te maken, en het gaat om serieuze mismatches. Als voorbeeld is de vraag naar transportcapaciteit voor afname in Drenthe 180% van de bestaande capaciteit en wordt in Friesland de capaciteit voor invoeding met 60% overschreden.

Serieuze tekorten dus, waarbij de structurele oplossing bestaat uit het bouwen van nieuwe infrastructuur. In alle provincies zijn de netbeheerders in nauw overleg met de overheden en andere betrokkenen om de benodigde projecten uit te kunnen voeren.

We hebben elkaar hierbij hard nodig om het congestiespook zo snel mogelijk te kunnen verslaan.

Deel 1

Noord-Nederland

Volg ons

Voorwoord

Marc de Zwaan,
Associate Director

Voor de korte en middellange termijn maakt TenneT iedere twee jaar investeringsplannen. Hierin kijken we 10 jaar vooruit en maken we plannen voor aanpassingen en uitbreidingen van ons hoogspanningsnetwerk. Die plannen maken we samen met diverse landelijke en regionale partijen om samen tot de beste maatschappelijk verantwoorde investeringsplannen te komen. Op dit moment verloopt de energietransitie zo snel dat 10 jaar vooruitkijken niet genoeg is. Daarvoor hebben we Target Grid ontwikkeld. Target Grid is het toekomstbeeld voor het hoogspanningsnetwerk van 2045. We sluiten aan op nationale plannen voor netontwikkeling en volgen de aannames uit de integrale infrastructuurverkenning 2030-2050 waarbij we uitgaan van scenario’s met de hoogste mate van elektrificatie. Target Grid geeft ons een robuust beeld voor een langetermijnplanning zodat we tijdig beginnen met het voorbereiden van hoogspanningsinfrastructuur die nodig is om de energietransitie bij te houden.

Hoe maken we het elektriciteitsnet klaar voor de toekomst?
Goede
vraag
#
Netcapaciteit onvoldoende in de noordelijke provincies

Voor u ligt de eerste uitgave van Contact magazine voor de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In dit magazine leest u meer over de laatste ontwikkelingen van TenneT in het noorden.

In deze uitgave hebben we aandacht voor onze projecten, maar ook voor netcongestie. Want de energietransitie komt in Nederland sinds een jaar of vijf echt op stoom en we worden helaas ook geconfronteerd met netcongestie als keerzijde.

Als gevolg van de focus in de decennia ervoor op doelmatigheid en een lage stroomrekening voor de consument, is het hoogspanningsnet passend voor de vraag naar en aanbod van elektriciteit, maar ook niet veel meer dan dat. De meer landelijke regio’s krijgen er als eerste mee te maken.

Juist deze minder dicht bevolkte gebieden zijn interessant voor de ondernemers in de zon- en windenergie. En juist in deze gebieden zijn de stroomnetten niet zwaar uitgelegd als gevolg van eerder genoemde focus op kostenefficiëntie. Met als gevolg dat Friesland als eerste van de noordelijke provincies sinds september 2020 te maken heeft met zogenaamde invoedingscongestie, een half jaar later volgden Groningen en Drenthe.

Ook aan de afnamekant heeft Friesland de twijfelachtige eer om in december 2021 koploper te zijn op gebied van netcongestie. Inmiddels heeft zo’n beetje heel Nederland hiermee te maken, en het gaat om serieuze mismatches. Als voorbeeld is de vraag naar transportcapaciteit voor afname in Drenthe 180% van de bestaande capaciteit en wordt in Friesland de capaciteit voor invoeding met 60% overschreden.

Serieuze tekorten dus, waarbij de structurele oplossing bestaat uit het bouwen van nieuwe infrastructuur. In alle provincies zijn de netbeheerders in nauw overleg met de overheden en andere betrokkenen om de benodigde projecten uit te kunnen voeren.

We hebben elkaar hierbij hard nodig om het congestiespook zo snel mogelijk te kunnen verslaan.

Deel 1

in het kort
Noord-Nederland
Inhoud