Aan tafel bij North Sea Port

Vanuit Nieuwdorp zie je de contouren van het uitgestrekte havengebied van North Sea Port goed. De haven is misschien minder bekend en in het nieuws dan die van Rotterdam, maar speelt zeker een belangrijke rol in Nederland en België. Schepen varen af en aan in de haven van meer dan 9.000 hectare groot, die zich uitstrekt van Vlissingen-Oost tot Gent.  

Elektriciteit is een levensader van onze samenleving

Zo is er een hele lijst met punten die je moet onderzoeken om een zorgvuldige beslissing te kunnen nemen. Daarom is er in de afgelopen jaren een eerste verkenning geweest om de plussen en minnen in kaart te brengen. Daarnaast zijn er verkennende gesprekken gevoerd met de overheden in de regio. Dit najaar publiceert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het voornemen en participatieplan. Dan start de planfase officieel en worden alle mogelijke stakeholders betrokken bij het bepalen van het beste tracé voor de verbinding. 

“Als havenbedrijf zitten we zelf ook niet bepaald stil om te vergroenen. We voeren een heel actief duurzaamheidsbeleid, samen met onze klanten. Zo zet de industrie bijvoorbeeld ook in op het opslaan van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee. In ons havengebied hebben we 600 megawatt aan opgesteld vermogen van zonnedaken en windmolens. Schepen in de haven maken steeds vaker gebruik van walstroom zodra ze in de haven liggen. Daarnaast streven we ernaar dat het transport van goederen die vanaf onze havens vervoerd worden zo groen mogelijk gebeurt. Zo dragen wij zelf ook echt ons steentje bij”, besluit Maarten.

In eerste instantie zag TenneT de noodzaak van een nieuwe verbinding nog niet zo. Destijds was de energietransitie nog niet in zo’n vergevorderd stadium, dus er was ook nog geen specifieke vraag vanuit een klant. “Maar dat is inmiddels veranderd. Bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone stappen steeds meer af van fossiele brandstoffen en willen over op elektriciteit. Ook zijn er plannen voor waterstoffabrieken in onze havens. Voor al deze ontwikkelingen is een goed elektriciteitsnet op 380 kV-niveau nodig.

Er gebeurt zo veel in Zeeland en op elektriciteitsgebied maken we voor Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk nog gebruik van een karrespoor, terwijl we behoefte hebben aan een snelweg.
Dus die nieuwe verbinding kan daarin een goede rol spelen. Maar het is ook ingewikkeld. Je kruist de Westerschelde, dat betekent dat je zo’n zes kilometer water moet overbruggen. Wat is de invloed hiervan op de omgeving, de mensen die er wonen? Kan de verbinding ondergronds of moet deze toch bovengronds? Het is ook nog eens een drukke scheepvaartroute en een Natura 2000-gebied.

In 
beweging
Verbinden
Zeeuws-Vlaanderen

TenneT bouwt op dit moment nog aan de nieuwe 380 kV-verbinding van Borssele naar Rilland. Maar de energietransitie vraagt meer. Maarten: “We weten nu nog niet exact wat we nodig hebben aan elektriciteit, maar we weten wel dat het aanleggen van de benodigde infrastructuur een tijdrovende zaak is. Dus kun je maar beter proberen zo ver mogelijk vooruit te kijken. Wij kennen de regio en de plannen van de bedrijven en industrie goed en een aantal jaren geleden leek het ons daarom een verstandig idee om de mogelijkheden voor een hoogspanningsverbinding vanaf Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen te onderzoeken. Deze kun je dan koppelen aan de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Dan creëer je een supersterke verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland.” Dit soort initiatieven past het havenbedrijf ook goed. Naast een functie in goederenoverslag en als grondbezitter heeft het bedrijf een actieve verbindende rol in de regio. Een manier om Zeeland economisch gezien zo goed mogelijk tot bloei te laten komen. “We hebben een hele fijne samenwerking opgebouwd, en dat is belangrijk. We hebben allemaal dezelfde groene stip op de horizon. Elektriciteit zie ik als een levensader voor de samenleving, hiermee kun je steden aan elkaar verbinden en handeldrijven. Een goed elektriciteitsnetwerk is voor onze provincie heel waardevol.”

Betere wereld

“We zijn hier in een oude Zeeuwse boerderij”, begint Maarten. De Mariahoeve is met behoud van authentieke details helemaal verbouwd tot een vergader- en evenementenlocatie. De balken van de voormalige schuur zijn nog helemaal intact. Ook de gietijzeren kachel roept de herinnering op aan een oude boerenkeuken. “Ik ben opgegroeid in Zeeland. Voor mijn studie bedrijfseconomie en mijn eerste werkervaring in Den Haag, verhuisde ik voor een paar jaar naar de Randstad. Uiteindelijk ben ik toch weer teruggekeerd naar mijn geboortegrond. In mijn baan kan ik echt iets bijdragen voor de generaties na ons; ik werk aan een betere wereld voor onze kinderen. De energietransitie is zo’n groot omslagpunt. Onze provincie speelt door de ligging aan zee ook een grote rol hierin. En dat ik hier nu onderdeel van uitmaak, daar ben ik best een beetje trots op.”

”De energietransitie is zo’n groot omslagpunt. Onze provincie speelt door de ligging aan zee ook een grote rol hierin.”

Hierdoor heeft het bedrijf goed zicht op wat er in de regio gebeurt. Maarten den Dekker is bestuurder bij North Sea Port en vertelt aan de tafel van een voormalige boerderij, op steenworpafstand van het havencomplex, over de verbindende rol van het bedrijf in deze regio.

Aan tafel bij North Sea Port

Elektriciteit is een levensader van onze samenleving

Aan tafel bij North Sea Port

Vanuit Nieuwdorp zie je de contouren van het uitgestrekte havengebied van North Sea Port goed. De haven is misschien minder bekend en in het nieuws dan die van Rotterdam, maar speelt zeker een belangrijke rol in Nederland en België. Schepen varen af en aan in de haven van meer dan 9.000 hectare groot, die zich uitstrekt van Vlissingen-Oost tot Gent.  

Zo is er een hele lijst met punten die je moet onderzoeken om een zorgvuldige beslissing te kunnen nemen. Daarom is er in de afgelopen jaren een eerste verkenning geweest om de plussen en minnen in kaart te brengen. Daarnaast zijn er verkennende gesprekken gevoerd met de overheden in de regio. Dit najaar publiceert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het voornemen en participatieplan. Dan start de planfase officieel en worden alle mogelijke stakeholders betrokken bij het bepalen van het beste tracé voor de verbinding. 

“Als havenbedrijf zitten we zelf ook niet bepaald stil om te vergroenen. We voeren een heel actief duurzaamheidsbeleid, samen met onze klanten. Zo zet de industrie bijvoorbeeld ook in op het opslaan van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee. In ons havengebied hebben we 600 megawatt aan opgesteld vermogen van zonnedaken en windmolens. Schepen in de haven maken steeds vaker gebruik van walstroom zodra ze in de haven liggen. Daarnaast streven we ernaar dat het transport van goederen die vanaf onze havens vervoerd worden zo groen mogelijk gebeurt. Zo dragen wij zelf ook echt ons steentje bij”, besluit Maarten.

In eerste instantie zag TenneT de noodzaak van een nieuwe verbinding nog niet zo. Destijds was de energietransitie nog niet in zo’n vergevorderd stadium, dus er was ook nog geen specifieke vraag vanuit een klant. “Maar dat is inmiddels veranderd. Bedrijven in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone stappen steeds meer af van fossiele brandstoffen en willen over op elektriciteit. Ook zijn er plannen voor waterstoffabrieken in onze havens. Voor al deze ontwikkelingen is een goed elektriciteitsnet op 380 kV-niveau nodig.

Er gebeurt zo veel in Zeeland en op elektriciteitsgebied maken we voor Zeeuws-Vlaanderen eigenlijk nog gebruik van een karrespoor, terwijl we behoefte hebben aan een snelweg.
Dus die nieuwe verbinding kan daarin een goede rol spelen. Maar het is ook ingewikkeld. Je kruist de Westerschelde, dat betekent dat je zo’n zes kilometer water moet overbruggen. Wat is de invloed hiervan op de omgeving, de mensen die er wonen? Kan de verbinding ondergronds of moet deze toch bovengronds? Het is ook nog eens een drukke scheepvaartroute en een Natura 2000-gebied.

In 
beweging

TenneT bouwt op dit moment nog aan de nieuwe 380 kV-verbinding van Borssele naar Rilland. Maar de energietransitie vraagt meer. Maarten: “We weten nu nog niet exact wat we nodig hebben aan elektriciteit, maar we weten wel dat het aanleggen van de benodigde infrastructuur een tijdrovende zaak is. Dus kun je maar beter proberen zo ver mogelijk vooruit te kijken. Wij kennen de regio en de plannen van de bedrijven en industrie goed en een aantal jaren geleden leek het ons daarom een verstandig idee om de mogelijkheden voor een hoogspanningsverbinding vanaf Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen te onderzoeken. Deze kun je dan koppelen aan de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Dan creëer je een supersterke verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland.”

Dit soort initiatieven past het havenbedrijf ook goed. Naast een functie in goederenoverslag en als grondbezitter heeft het bedrijf een actieve verbindende rol in de regio. Een manier om Zeeland economisch gezien zo goed mogelijk tot bloei te laten komen. “We hebben een hele fijne samenwerking opgebouwd, en dat is belangrijk. We hebben allemaal dezelfde groene stip op de horizon. Elektriciteit zie ik als een levensader voor de samenleving, hiermee kun je steden aan elkaar verbinden en handeldrijven. Een goed elektriciteitsnetwerk is voor onze provincie heel waardevol.”

Verbinden
Zeeuws-Vlaanderen
”De
energietransitie
is zo’n groot
omslagpunt.
Onze provincie
speelt door deligging aan zeeook een groterol hierin.”

“We zijn hier in een oude Zeeuwse boerderij”, begint Maarten. De Mariahoeve is met behoud van authentieke details helemaal verbouwd tot een vergader- en evenementenlocatie. De balken van de voormalige schuur zijn nog helemaal intact. Ook de gietijzeren kachel roept de herinnering op aan een oude boerenkeuken. “Ik ben opgegroeid in Zeeland. Voor mijn studie bedrijfseconomie en mijn eerste werkervaring in Den Haag, verhuisde ik voor een paar jaar naar de Randstad. Uiteindelijk ben ik toch weer teruggekeerd naar mijn geboortegrond. In mijn baan kan ik echt iets bijdragen voor de generaties na ons; ik werk aan een betere wereld voor onze kinderen. De energietransitie is zo’n groot omslagpunt. Onze provincie speelt door de ligging aan zee ook een grote rol hierin. En dat ik hier nu onderdeel van uitmaak, daar ben ik best een beetje trots op.”

Betere wereld

Hierdoor heeft het bedrijf goed zicht op wat er in de regio gebeurt. Maarten den Dekker is bestuurder bij North Sea Port en vertelt aan de tafel van een voormalige boerderij, op steenworpafstand van het havencomplex, over de verbindende rol van het bedrijf in deze regio.