Omgevingsmanager 
bij TenneT
Ineke Vink

Ik ben het aanspreekpunt voor de omgeving en ik werk aan de relatie met omwonenden, gemeenten, provincie, waterschap, belangenorganisaties, grondeigenaren en het bedrijfsleven. Ik werk voor verschillende projecten, met name in de regio Zeeland. Zoals het project Versterken Zeeuws-Vlaanderen 150 kV en de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding naar Terneuzen. Door de grote hoeveelheid projecten is het een uitdaging om de omgeving vroegtijdig te betrekken en goed te informeren. Als omgevingsmanager maak ik het overzicht van alle belanghebbende partijen inzichtelijk en behartig ik de belangen van de omgeving. Zo kunnen we zorgvuldige afwegingen in onze projecten maken en zijn we zo voorspelbaar mogelijk in ons werk. Ik woon zelf in de gemeente Borsele en mijn grootste voldoening is om de communicatie en afstemming met en tussen stakeholders zo goed mogelijk te laten verlopen en te zorgen dat iedereen zich gezien en gehoord voelt.

Werken met Ineke Vink

Ik ben het aanspreekpunt voor de omgeving en ik werk aan de relatie met omwonenden, gemeenten, provincie, waterschap, belangenorganisaties, grondeigenaren en het bedrijfsleven. Ik werk voor verschillende projecten, met name in de regio Zeeland. Zoals het project Versterken Zeeuws-Vlaanderen 150 kV en de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding naar Terneuzen. Door de grote hoeveelheid projecten is het een uitdaging om de omgeving vroegtijdig te betrekken en goed te informeren. Als omgevingsmanager maak ik het overzicht van alle belanghebbende partijen inzichtelijk en behartig ik de belangen van de omgeving. Zo kunnen we zorgvuldige afwegingen in onze projecten maken en zijn we zo voorspelbaar mogelijk in ons werk. Ik woon zelf in de gemeente Borsele en mijn grootste voldoening is om de communicatie en afstemming met en tussen stakeholders zo goed mogelijk te laten verlopen en te zorgen dat iedereen zich gezien en gehoord voelt.

Omgevingsmanager 
bij TenneT
Ineke Vink

Werken met Ineke Vink