”Tijdens de aanleg van een hoog-spanningskabel houden we rekening met de omgeving en natuur.”

Oog voor het Zeeuwse landschap

De elektriciteitskabels van windparken IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 worden over een aantal jaar aangelegd door het Veerse Meer richting Borssele. Daar worden ze aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Om aan de zorgen van vissers in het Veerse Meer tegemoet te komen, is een speciaal monitoringsplan opgesteld.

Schelp- en schaaldieren monitoren in het Veerse Meer

Omgevingsmanager bij bovenstaande offshore projecten, Andrea van Oorschot, vertelt erover. “Tijdens de aanleg van een hoogspanningskabel houden we rekening met de omgeving en natuur. Bij aanleg op land wordt altijd een nulmeting gedaan en herstellen we de grond na de aanleg van de hoogspanningskabel zo veel als mogelijk weer in oorspronkelijke staat. Een jaar na de oplevering neemt TenneT contact op om te vragen of er naschade is. Mocht deze er zijn, neemt TenneT de schade op en maken we afspraken over herstel of vergoeding. Dit gaan we nu eigenlijk ook doen op het water.”

Samen met de vissers en oestervereniging is TenneT om tafel gaan zitten. Onder begeleiding van onderzoeksbureau Wageningen Marine Research (WMR) is samen met de vissers gekeken naar: Wat zijn de zorgen? Wat is het risico dat dit zich gaat voordoen? Wat is daarvan de impact?

”We verstoren
het waterrijk
niet meer dan noodzakelijk.”

Oog voor het Zeeuwse landschap

Oog voor het Zeeuwse landschap

Schelp- en schaaldieren monitoren in het Veerse Meer

De elektriciteitskabels van windparken IJmuiden Ver Alpha en Nederwiek 1 worden over een aantal jaar aangelegd door het Veerse Meer richting Borssele. Daar worden ze aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Om aan de zorgen van vissers in het Veerse Meer tegemoet te komen, is een speciaal monitoringsplan opgesteld.

Maar dat is niet alles. Het begint natuurlijk bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarbij gaan we zo zorgvuldig mogelijk te werk, zodat schade zo veel als mogelijk wordt voorkomen. De kabels worden bijvoorbeeld aangelegd door met een harde waterstraal het zand in de bodem van het Veerse Meer ‘vloeibaar’ te maken. Daardoor kan de kabel naar de vereiste diepte zakken. “Dit brengt minder vertroebeling met zich mee in vergelijking met het baggeren van een geul. Zo verstoren we het waterrijk niet meer dan noodzakelijk.”

Van zorg naar plan

WMR schreef een plan van aanpak, waarin verschillende monitoringsmaatregelen staan die TenneT voor, tijdens en na de werkzaamheden kan inzetten. Andrea: “Een voorbeeld is het registreren van de vangsten van de vis en de schelp- en schaaldieren. Oesters, mossels, tapijt- en venusschelp, heilbot, kreeft, kokkels, paling. Aan elke soort wordt gedacht! Een ander voorbeeld is het meten van de concentratie van zwevend stof en het uitzetten van oesters en mosselen in gebieden met en zonder verwachte invloed van de werkzaamheden. Dit om effecten te meten en te kunnen bepalen of deze wel of niet verband houden met de uitvoering. Als blijkt dat er schade is door het aanleggen van de kabel, dan wordt er gecompenseerd.”

”We verstoren
het waterrijk
niet meer dan noodzakelijk.”

Omgevingsmanager bij bovenstaande offshore projecten, Andrea van Oorschot, vertelt erover. “Tijdens de aanleg van een hoogspanningskabel houden we rekening met de omgeving en natuur. Bij aanleg op land wordt altijd een nulmeting gedaan en herstellen we de grond na de aanleg van de hoogspanningskabel zo veel als mogelijk weer in oorspronkelijke staat. Een jaar na de oplevering neemt TenneT contact op om te vragen of er naschade is. Mocht deze er zijn, neemt TenneT de schade op en maken we afspraken over herstel of vergoeding. Dit gaan we nu eigenlijk ook doen op het water.”

Samen met de vissers en oestervereniging is TenneT om tafel gaan zitten. Onder begeleiding van onderzoeksbureau Wageningen Marine Research (WMR) is samen met de vissers gekeken naar: Wat zijn de zorgen? Wat is het risico dat dit zich gaat voordoen? Wat is daarvan de impact?