”De energietransitie is zo’n groot omslagpunt. Onze provincie speelt door de ligging aan zee ook een grote rol hierin.”

Hoe gaat het met de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland?

In het Zeeuwse

Zuid-West
380 kV West

Eigenlijk had ‘ie deze zomer volledig klaar moeten zijn: de nieuwe Zuid-West 380 kV West hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Door kwaliteitsproblemen bij funderingspalen lag het werk het afgelopen jaar op veertien locaties echter vrijwel stil. Gelukkig wordt er inmiddels weer gebouwd.

In het voorjaar van 2023 bleek tijdens een kwaliteitscontrole dat er onvoldoende beton rond de wapening zat van de funderingspalen op veertien mastlocaties. Projectdirecteur Vincent Hassfeld: “TenneT stelde hoge eisen aan de constructies. Dat doen we omdat op de masten die we bouwen veel krachten komen te staan. Bovendien is het belangrijke infrastructuur voor onze elektriciteitsvoorziening. Je wilt niet dat daar iets mee gebeurt. De funderingen moeten honderd jaar meekunnen. Door de afwijkingen konden we helaas niet die voorgeschreven kwaliteit behalen.”

Verbinding tussen Borssele en
Willem-Annapolder wel al deels in bedrijf
 

De nieuwe hoogspanningsverbinding is tussen Borssele en Willem-Annapolder al een tijdje klaar. Daar zijn in het voorjaar van 2023 zelfs al twee van de vier 380 kV-stroomcircuits aangesloten en in bedrijf genomen. Een fiks karwei, dat in een korte periode tijdens de onderhoudsstop van de kerncentrale moest worden uitgevoerd. De elektriciteitssnelweg mag immers niet lang buiten bedrijf zijn. Dankzij een goede samenwerking met alle partijen is het gelukt. Daarmee hebben we de maatschappelijke kosten en overlast zo laag mogelijk weten te houden. Door de aansluiting is de oude 380 kV-verbinding door ‘de Zak van Zuid-Beveland’ overbodig geraakt. Komend najaar start aannemer SPIE met het weghalen van die 19 kilometer lange verbinding.

”De funderingen 
moeten honderd jaar meekunnen.”

In het Zeeuwse

Extra palen

De afgelopen maanden hebben TenneT en aannemer Switch (aannemerscombinatie Strukton en Mobilis) hard gewerkt aan een herstelplan. Voor tien van de veertien mastlocaties is dat inmiddels klaar. Vincent: “Het heeft veel tijd gekost, omdat we terug naar de tekentafel moesten en we ook in overleg moesten met de betreffende gemeentes over vergunningen. Op tien mastlocaties plaatsen we een compleet nieuwe ring met funderingspalen direct rond de afgekeurde palen. Zodra die palen in de grond zitten, wordt daar bovenop de funderingspoer aangebracht. Dat is een soort grote parasolvoet waar de mast uiteindelijk op komt te staan. Doordat er rondom meer funderingspalen in de grond zitten, wordt de diameter van de funderingspoer maximaal twee meter groter.” Op vier andere locaties is meer maatwerk nodig, omdat het daar om hoekmasten gaat die dichter op elkaar staan. TenneT en Switch zetten daar op dit moment de laatste puntjes op de i van het technisch ontwerp.

Nieuwe planning

Wat betekent dat voor de uiteindelijke inbedrijfname van de nieuwe verbinding? Vincent legt het uit: “Eerder communiceerden we al dat we rekening houden met een vertraging van 12 maanden. Naar verwachting kunnen we in de loop van dit jaar meer duidelijkheid geven over de nieuwe inbedrijfnamedatum. Het streven van de aannemer is om uiterlijk eind 2023 de funderingen af te hebben. Daarna worden de wintrackmasten geplaatst door VDL en hangt SPIE de hoogspanningslijnen in de masten.Tenslotte moeten we ook nog een moment inplannen, waarop we de verbinding kunnen aansluiten. Dat kan alleen tijdens een VNB, een Voorziene Niet-Beschikbaarheid. Dat is een moment waarop een deel van het elektriciteitsnet gepland uit bedrijf gaat. In Zeeland hangt zo’n VNB bijvoorbeeld vaak samen met grote onderhoudstops van de kerncentrale.”

De impact van de vertraging op het volle elektriciteitsnetwerk is gelukkig beperkt. In februari 2023 zijn er twee nieuwe 380/150 kV-transformatoren op hoogspanningsstation Rilland in gebruik genomen. Die zorgen ervoor dat er voorlopig extra ruimte op het hoogspanningsnet in de regio is gekomen.

Eigenlijk had ‘ie deze zomer volledig klaar moeten zijn: de nieuwe Zuid-West 380 kV West hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Door kwaliteitsproblemen bij funderingspalen lag het werk het afgelopen jaar op veertien locaties echter vrijwel stil. Gelukkig wordt er inmiddels weer gebouwd.

In het Zeeuwse

Zuid-West
380 kV West

Hoe gaat het met de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland?

De nieuwe hoogspanningsverbinding is tussen Borssele en Willem-Annapolder al een tijdje klaar. Daar zijn in het voorjaar van 2023 zelfs al twee van de vier 380 kV-stroomcircuits aangesloten en in bedrijf genomen. Een fiks karwei, dat in een korte periode tijdens de onderhoudsstop van de kerncentrale moest worden uitgevoerd. De elektriciteitssnelweg mag immers niet lang buiten bedrijf zijn. Dankzij een goede samenwerking met alle partijen is het gelukt. Daarmee hebben we de maatschappelijke kosten en overlast zo laag mogelijk weten te houden. Door de aansluiting is de oude 380 kV-verbinding door ‘de Zak van Zuid-Beveland’ overbodig geraakt. Komend najaar start aannemer SPIE met het weghalen van die 19 kilometer lange verbinding.

Verbinding tussen Borssele en
Willem-Annapolder wel al deels in bedrijf
 
Nieuwe planning

Wat betekent dat voor de uiteindelijke inbedrijfname van de nieuwe verbinding? Vincent legt het uit: “Eerder communiceerden we al dat we rekening houden met een vertraging van 12 maanden. Naar verwachting kunnen we in de loop van dit jaar meer duidelijkheid geven over de nieuwe inbedrijfnamedatum. Het streven van de aannemer is om uiterlijk eind 2023 de funderingen af te hebben. Daarna worden de wintrackmasten geplaatst door VDL en hangt SPIE de hoogspanningslijnen in de masten.Tenslotte moeten we ook nog een moment inplannen, waarop we de verbinding kunnen aansluiten. Dat kan alleen tijdens een VNB, een Voorziene Niet-Beschikbaarheid. Dat is een moment waarop een deel van het elektriciteitsnet gepland uit bedrijf gaat. In Zeeland hangt zo’n VNB bijvoorbeeld vaak samen met grote onderhoudstops van de kerncentrale.”

De impact van de vertraging op het volle elektriciteitsnetwerk is gelukkig beperkt. In februari 2023 zijn er twee nieuwe 380/150 kV-transformatoren op hoogspanningsstation Rilland in gebruik genomen. Die zorgen ervoor dat er voorlopig extra ruimte op het hoogspanningsnet in de regio is gekomen.

”De funderingen 
moeten honderdjaar meekunnen.”
Extra palen

De afgelopen maanden hebben TenneT en aannemer Switch (aannemerscombinatie Strukton en Mobilis) hard gewerkt aan een herstelplan. Voor tien van de veertien mastlocaties is dat inmiddels klaar. Vincent: “Het heeft veel tijd gekost, omdat we terug naar de tekentafel moesten en we ook in overleg moesten met de betreffende gemeentes over vergunningen. Op tien mastlocaties plaatsen we een compleet nieuwe ring met funderingspalen direct rond de afgekeurde palen. Zodra die palen in de grond zitten, wordt daar bovenop de funderingspoer aangebracht. Dat is een soort grote parasolvoet waar de mast uiteindelijk op komt te staan. Doordat er rondom meer funderingspalen in de grond zitten, wordt de diameter van de funderingspoer maximaal twee meter groter.” Op vier andere locaties is meer maatwerk nodig, omdat het daar om hoekmasten gaat die dichter op elkaar staan. TenneT en Switch zetten daar op dit moment de laatste puntjes op de i van het technisch ontwerp.

In het voorjaar van 2023 bleek tijdens een kwaliteitscontrole dat er onvoldoende beton rond de wapening zat van de funderingspalen op veertien mastlocaties. Projectdirecteur Vincent Hassfeld: “TenneT stelde hoge eisen aan de constructies. Dat doen we omdat op de masten die we bouwen veel krachten komen te staan. Bovendien is het belangrijke infrastructuur voor onze elektriciteitsvoorziening. Je wilt niet dat daar iets mee gebeurt. De funderingen moeten honderd jaar meekunnen. Door de afwijkingen konden we helaas niet die voorgeschreven kwaliteit behalen.”