in het kort
Zeeland

Op dit moment is Windpark Borssele al via het hoogspanningsstation bij Borssele aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Daarnaast komen vanaf 2029 nog twee verbindingen van windparken aan wal in Zeeland: Nederwiek 1 en IJmuiden Ver Alpha. De drie aansluitingen leveren in totaal 5,4 gigawatt (GW) aan vermogen. De aansluitingen van windenergie zijn nodig om in 2030 de klimaatdoelstelling van 55% minder CO2-uitstoot te kunnen halen. In 2030 moet er in totaal zo’n 21 gigawatt (GW) aan windenergie op zee opgewekt worden in Nederland. Dat is ongeveer 75% van ons huidige elektriciteitsverbruik. Daarnaast is het Ministerie van EZK gestart met het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (VAWOZ) waarin wordt gekeken waar in Nederland na 2030 nog meer wind op zee kan worden aangesloten. Hierin wordt o.a. opnieuw naar Zeeland gekeken.

Hoeveel verbindingen met windparken op zee komen aan in Zeeland? 
Goede
vraag
#

Volg ons

4 locaties
in beeld voor nieuw hoogspanningsstation
Sloegebied

De afgelopen periode zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen op zoek gegaan naar mogelijke locaties voor het nieuwe hoogspanningsstation in de omgeving van het Sloegebied. Uiteindelijk zijn negen locatie-opties in het najaar van 2022 door onafhankelijk ingenieursbureau Arcadis/Pondera globaal beoordeeld op haalbaarheid. Vier locatie- en tracéalternatieven zijn als mogelijk kansrijk bestempeld. Die locaties worden de komende maanden uitgebreid onderzocht. In 2024 kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat op basis van de onderzoeken - en op advies van de regionale overheden en de Commissie m.e.r. - een Voorkeursalternatief (VKA). De locatie van het station en de tracés voor de verbindingen staan op dat moment vast.

Meer informatie: www.tennet.eu/sloegebied

Nieuwe opzet
magazine

Voorheen ging dit magazine alleen over het project Zuid-West 380 kV West, de nieuwe verbinding tussen Borssele en Rilland. Omdat er steeds meer projecten bijkomen in Zeeland, houden we u via dit magazine vanaf nu op de hoogte over alle ontwikkelingen in Zeeland. In Zeeland werkt TenneT hard om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. Dat is nodig, omdat de manier waarop we het elektriciteitsnet gebruiken, flink is veranderd door de energietransitie. Zo is de afgelopen jaren duurzame opwek in Zeeland sterk toegenomen. Maar ook aan de vraagkant verandert er veel. TenneT verwacht een enorme toename aan vraag naar elektriciteit in de industrie- en havengebieden. Dat komt door elektrificatie van de bestaande industrie en nieuwe waterstofinitiatieven waarvoor veel elektriciteit nodig is. Ook lokaal is er steeds meer vraag naar stroom: door bijvoorbeeld elektrisch rijden en warmtepompen om huizen te verwarmen. Hierdoor is op veel plekken in de regio extra transportcapaciteit nodig.

Deel 1

Zeeland in het kort

Op dit moment is Windpark Borssele al via het hoogspanningsstation bij Borssele aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Daarnaast komen vanaf 2029 nog twee verbindingen van windparken aan wal in Zeeland: Nederwiek 1 en IJmuiden Ver Alpha. De drie aansluitingen leveren in totaal 5,4 gigawatt (GW) aan vermogen. De aansluitingen van windenergie zijn nodig om in 2030 de klimaatdoelstelling van 55% minder CO2-uitstoot te kunnen halen. In 2030 moet er in totaal zo’n 21 gigawatt (GW) aan windenergie op zee opgewekt worden in Nederland. Dat is ongeveer 75% van ons huidige elektriciteitsverbruik. Daarnaast is het Ministerie van EZK gestart met het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (VAWOZ) waarin wordt gekeken waar in Nederland na 2030 nog meer wind op zee kan worden aangesloten. Hierin wordt o.a. opnieuw naar Zeeland gekeken.

Hoeveel verbindingen met windparken op zee komen aan in Zeeland? 
Goede
vraag
#
4 locaties in
beeld voor nieuw
hoogspannings-station Sloegebied

De afgelopen periode zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen op zoek gegaan naar mogelijke locaties voor het nieuwe hoogspanningsstation in de omgeving van het Sloegebied. Uiteindelijk zijn negen locatie-opties in het najaar van 2022 door onafhankelijk ingenieursbureau Arcadis/Pondera globaal beoordeeld op haalbaarheid. Vier locatie- en tracéalternatieven zijn als mogelijk kansrijk bestempeld. Die locaties worden de komende maanden uitgebreid onderzocht. In 2024 kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat op basis van de onderzoeken - en op advies van de regionale overheden en de Commissie m.e.r. - een Voorkeursalternatief (VKA). De locatie van het station en de tracés voor de verbindingen staan op dat moment vast.

Meer informatie: www.tennet.eu/sloegebied

Nieuwe opzet
magazine

Voorheen ging dit magazine alleen over het project Zuid-West 380 kV West, de nieuwe verbinding tussen Borssele en Rilland. Omdat er steeds meer projecten bijkomen in Zeeland, houden we u via dit magazine vanaf nu op de hoogte over alle ontwikkelingen in Zeeland. In Zeeland werkt TenneT hard om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. Dat is nodig, omdat de manier waarop we het elektriciteitsnet gebruiken, flink is veranderd door de energietransitie. Zo is de afgelopen jaren duurzame opwek in Zeeland sterk toegenomen. Maar ook aan de vraagkant verandert er veel. TenneT verwacht een enorme toename aan vraag naar elektriciteit in de industrie- en havengebieden. Dat komt door elektrificatie van de bestaande industrie en nieuwe waterstofinitiatieven waarvoor veel elektriciteit nodig is. Ook lokaal is er steeds meer vraag naar stroom: door bijvoorbeeld elektrisch rijden en warmtepompen om huizen te verwarmen. Hierdoor is op veel plekken in de regio extra transportcapaciteit nodig.

Deel 1

in het kort
Zeeland
Inhoud