Wat gebeurt daar?

Op veel plekken is TenneT bezig met het uitbreiden en versterken van het hoogspanningsnet. We leggen kabels aan en bouwen nieuwe hoogspannings-stations en -masten. Vooral stations en masten hebben veel impact op het landschap. Maar gelukkig halen we af en toe ook wat weg...

Wat gebeurt
daar?
Nog meer vakwerkmasten weg

TenneT start in het najaar van 2023 met het weghalen van de 19 kilometer lange 380 kV-hoogspanningsverbinding door de Zak van Zuid-Beveland. Die loopt vanaf het hoogspanningsstation bij Borssele via Driewegen, Oudelande en Kwadendamme naar Eversdijk. De hoogspanningsverbinding is overbodig geraakt, doordat in april een deel van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland in bedrijf is genomen. In totaal breken we 48 hoogspanningsmasten af. 

Zodra ook het oostelijke deel van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland klaar is, wordt tussen Willem-Annapolder en Rilland de bestaande 150 kV-verbinding weggehaald. Die loopt via Kruiningen parallel aan de A58 naar Rilland. Die verbinding is 19 kilometer lang en bestaat uit 62 vakwerkmasten. In onze online ProjectAtlas kun je op de kaart precies zien welke masten we weghalen en hoe het er straks uitziet als de masten weg zijn!

Stap 4:
Weghalen fundering

De laatste stap in het proces is de minst zichtbare, maar wel erg belangrijk voor een grondeigenaar. De masten staan op een betonnen fundering. Die fundering wordt tot 2 meter onder het maaiveld weggehaald. Op die manier kan een grond-
eigenaar het land weer gebruiken. Bijvoor-
beeld als weiland of voor akkerbouw. 

4
2
Stap 2:
Hoogspanningslijnen verwijderen

Zodra alle onderdelen verwijderd zijn, kunnen de hoogspanningslijnen uit de masten worden getrokken. Dat gebeurt met een liermachine. Die rolt de hoogspanningslijnen gelijk netjes op een haspel. De hoogspanningslijnen worden door een gespecialiseerd recyclingbedrijf voor hergebruik gescheiden in aluminium en staal. 

Stap 3:
Afbreken masten

De stalen vakwerkmasten worden uiteindelijk met behulp van een kraan in stukken geknipt. Op de grond worden die stukken in nog kleinere stukjes geknipt, zodat ze makkelijk afgevoerd kunnen worden. Al het staal van de hoogspanningsmasten wordt hergebruikt. 

3

In het Sloegebied haalden aannemers SPIE en BAM Infra dit voorjaar een stuk oude hoogspanningsverbinding weg. Het gaat om de oude 150 kV 'Pechiney-lijn', die overbodig is geraakt. De 3 kilometer lange hoogspanningsverbinding liep vanaf hoogspanningsstation Borssele, langs het Sloegebied naar de Akkerweg. Het afbreken van zo’n verbinding is nog best een flink karwei!

Wat gebeurt daar?

Stap 1:
Weghalen onderdelen

Voordat de hoogspanningslijnen uit de masten kunnen worden getrokken, moeten allerlei voorwerpen weggehaald worden. Tussen de lijnen hangen bijvoorbeeld afstandhouders. Maar ook trillingsdempers, aanspanners en isolatoren worden losgemaakt door de ‘lijnwerkers’. Dat doen ze deels vanuit de mast, maar ook vanuit een lijnwagen. Dat is een soort karretje dat onder de hoogspanningslijnen hangt. 

1
Wat gebeurt
daar?

Op veel plekken is TenneT bezig met het uitbreiden en versterken van het hoogspanningsnet. We leggen kabels aan en bouwen nieuwe hoogspannings-stations en -masten. Vooral stations en masten hebben veel impact op het land-schap. Maar gelukkig halen we af en toe ook wat weg...

Wat gebeurt daar?

Nog meer vakwerkmasten weg

TenneT start in het najaar van 2023 met het weghalen van de 19 kilometer lange 380 kV-hoogspanningsverbinding door de Zak van Zuid-Beveland. Die loopt vanaf het hoogspanningsstation bij Borssele via Driewegen, Oudelande en Kwadendamme naar Eversdijk. De hoogspanningsverbinding is overbodig geraakt, doordat in april een deel van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland in bedrijf is genomen. In totaal breken we 48 hoogspanningsmasten af. 

Zodra ook het oostelijke deel van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland klaar is, wordt tussen Willem-Annapolder en Rilland de bestaande 150 kV-verbinding weggehaald. Die loopt via Kruiningen parallel aan de A58 naar Rilland. Die verbinding is 19 kilometer lang en bestaat uit 62 vakwerkmasten. In onze online ProjectAtlas kun je op de kaart precies zien welke masten we weghalen en hoe het er straks uitziet als de masten weg zijn!

Stap 4:
Weghalen fundering

De laatste stap in het proces is de minst zichtbare, maar wel erg belangrijk voor een grondeigenaar. De masten staan op een betonnen fundering. Die fundering wordt tot 2 meter onder het maaiveld weggehaald. Op die manier kan een grond-
eigenaar het land weer gebruiken. Bijvoor-
beeld als weiland of voor akkerbouw. 

Stap 3:
Afbreken masten

De stalen vakwerkmasten worden uiteindelijk met behulp van een kraan in stukken geknipt. Op de grond worden die stukken in nog kleinere stukjes geknipt, zodat ze makkelijk afgevoerd kunnen worden. Al het staal van de hoogspanningsmasten wordt hergebruikt. 

Stap 2:
Hoogspanningslijnen verwijderen

Zodra alle onderdelen verwijderd zijn, kunnen de hoogspanningslijnen uit de masten worden getrokken. Dat gebeurt met een liermachine. Die rolt de hoogspanningslijnen gelijk netjes op een haspel. De hoogspanningslijnen worden door een gespecialiseerd recyclingbedrijf voor hergebruik gescheiden in aluminium en staal. 

4
3
2
1
Stap 1:
Weghalen onderdelen

Voordat de hoogspanningslijnen uit de masten kunnen worden getrokken, moeten allerlei voorwerpen weggehaald worden. Tussen de lijnen hangen bijvoorbeeld afstandhouders. Maar ook trillingsdempers, aanspanners en isolatoren worden losgemaakt door de ‘lijnwerkers’. Dat doen ze deels vanuit de mast, maar ook vanuit een lijnwagen. Dat is een soort karretje dat onder de hoogspanningslijnen hangt. 

In het Sloegebied haalden aannemers SPIE en BAM Infra dit voorjaar een stuk oude hoogspanningsverbinding weg. Het gaat om de oude 150 kV 'Pechiney-lijn', die overbodig is geraakt. De 3 kilometer lange hoogspanningsverbinding liep vanaf hoogspanningsstation Borssele, langs het Sloegebied naar de Akkerweg. Het afbreken van zo’n verbinding is nog best een flink karwei!