Thuis in Zeeland

In Zeeland werkt TenneT op het moment aan elf projecten om het elektriciteitsnet te versterken. Die projecten zitten grotendeels nog in de planfase. Een aantal projecten is in uitvoering. We lichten er een aantal uit. 

In de regio
Aansluiting Net op Zee Nederwiek 1

Om de duurzame energie vanuit windenergiegebied Nederwiek in de toekomst naar land te transporteren, zijn meerdere verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het project Net op zee Nederwiek 1. Het project bestaat uit een platform op zee, de ondergrondse kabel door de Noordzee en het Veerse Meer, een ondergrondse kabelroute over land en een nieuw converterstation op land nabij de Liechtensteinweg in Nieuwdorp. De verbinding Nederwiek 1 loopt parallel aan die van IJmuiden Ver Alpha. De projecten proberen zoveel als mogelijk gelijktijdig aan de slag te gaan. 

Eind 2023 publiceren we het ontwerp voor het inpassingsplan en de vergunningen. Deze komen eerst ter inzage te liggen, waarna we medio 2024 het definitieve plan publiceren. De aanleg van het converterstation en kabeltrace start vanaf 2025, zoveel mogelijk gelijktijdig met de aanleg van het kabeltracé van IJmuiden Ver Alpha. De inbedrijfname van Net op Zee Nederwiek 1 staat gepland voor 2030.

Thuis in Zeeland

Aansluiting Net op Zee
IJmuiden Ver Alpha

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken gebouwd. Deze windparken produceren elektriciteit, die naar land moet worden getransporteerd. Hiervoor zijn drie verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Dit Net op zee project is de totale netverbinding vanaf windpark IJmuiden Ver op zee tot aan het nog te bouwen converterstation op land aan de Belgiëweg-Oost in Borssele.

In 2023 ronden we alle ruimtelijke procedures af en komen de laatste aannemers aan boord. Vervolgens werken we alle ontwerpen uit en vragen we de uitvoeringsvergunningen aan. Begin mei zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden op het terrein waar het converterstation komt. Medio 2024 gaan we aan de slag met de aanleg van het converterstation. In 2025 starten we met de aanleg van het kabeltracé. De inbedrijfname staat gepland voor 2029.

Thuis in Zeeland

Beter Benutten
Bestaande 380 kV

Er is capaciteitsuitbreiding van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Zandvliet (België) nodig. Dat komt door de groei van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. De verbinding Rilland- Zandvliet vormt één van de belangrijkste transportaders voor elektriciteit van Nederland naar België. We vergroten de capaciteit door alle hoogspanningslijnen van de verbinding te vervangen door nieuwe exemplaren met meer transportvermogen. De werkzaamheden gaan in de zomer van 2023 van start. 

Thuis in Zeeland

Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom

TenneT gaat een nieuw 380/150/
20 kV-hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Halsteren. Deze sluiten we met een ondergrondse kabel over Tholen aan op een nieuw 150/20 kV-hoogspanningsstation nabij Zierikzee. De locaties voor de hoogspanningsstations zijn bekend. Op dit moment werken we verder aan de planvorming. Na de zomer starten de ruimtelijke procedures.

Thuis in Zeeland

In de regio

Thuis in Zeeland

In Zeeland werkt TenneT op het moment aan elf projecten om het elektriciteitsnet te versterken. Die projecten zitten grotendeels nog in de planfase. Een aantal projecten is in uitvoering. We lichten er een aantal uit. 

Om de duurzame energie vanuit windenergiegebied Nederwiek in de toekomst naar land te transporteren, zijn meerdere verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het project Net op zee Nederwiek 1. Het project bestaat uit een platform op zee, de ondergrondse kabel door de Noordzee en het Veerse Meer, een ondergrondse kabelroute over land en een nieuw converterstation op land nabij de Liechtensteinweg in Nieuwdorp. De verbinding Nederwiek 1 loopt parallel aan die van IJmuiden Ver Alpha. De projecten proberen zoveel als mogelijk gelijktijdig aan de slag te gaan. 

Eind 2023 publiceren we het ontwerp voor het inpassingsplan en de vergunningen. Deze komen eerst ter inzage te liggen, waarna we medio 2024 het definitieve plan publiceren. De aanleg van het converterstation en kabeltrace start vanaf 2025, zoveel mogelijk gelijktijdig met de aanleg van het kabeltracé van IJmuiden Ver Alpha. De inbedrijfname van Net op Zee Nederwiek 1 staat gepland voor 2030.

Aansluiting Net op Zee Nederwiek 1

In het windenergiegebied IJmuiden Ver worden windparken gebouwd. Deze windparken produceren elektriciteit, die naar land moet worden getransporteerd. Hiervoor zijn drie verbindingen nodig. Eén van deze verbindingen is het Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Dit Net op zee project is de totale netverbinding vanaf windpark IJmuiden Ver op zee tot aan het nog te bouwen converterstation op land aan de Belgiëweg-Oost in Borssele.

In 2023 ronden we alle ruimtelijke procedures af en komen de laatste aannemers aan boord. Vervolgens werken we alle ontwerpen uit en vragen we de uitvoeringsvergunningen aan. Begin mei zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden op het terrein waar het converterstation komt. Medio 2024 gaan we aan de slag met de aanleg van het converterstation. In 2025 starten we met de aanleg van het kabeltracé. De inbedrijfname staat gepland voor 2029.

Aansluiting Net op Zee IJmuiden Ver Alpha
Beter Benutten
Bestaande 380 kV

Er is capaciteitsuitbreiding van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Zandvliet (België) nodig. Dat komt door de groei van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. De verbinding Rilland- Zandvliet vormt één van de belangrijkste transportaders voor elektriciteit van Nederland naar België. We vergroten de capaciteit door alle hoogspanningslijnen van de verbinding te vervangen door nieuwe exemplaren met meer transportvermogen. De werkzaamheden gaan in de zomer van 2023 van start. 

Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom

TenneT gaat een nieuw 380/150/
20 kV-hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Halsteren. Deze sluiten we met een ondergrondse kabel over Tholen aan op een nieuw 150/20 kV-hoogspanningsstation nabij Zierikzee. De locaties voor de hoogspanningsstations zijn bekend. Op dit moment werken we verder aan de planvorming. Na de zomer starten de ruimtelijke procedures.